Emilias Vantar

Emilias Vantar

Material: 3 nystan Tartan 3 i 3 olika färger. På bilden mörkgul (2027), mörkgrå (2018) samt natur (2022).
Stickor: strumpstickor 3 mm
Storlek: damstorlek M/L
Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 28 maskor och 32 varv.

Köp Emilias vantar som stick-kit i butiken med garn och mönster.

Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska
am = avig maska
1 ökn = en ökning. Ökningar för tummen görs vartannat varv två gånger per varv. Du ökar i maskbågen mellan två maskor. Den första ökningen på varvet görs genom att stickan förs in bakifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Den andra ökningen på varvet görs genom att stickan förs in framifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Alternativt så gör du på det sätt som du gillar bäst.

SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.

Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)

2 rm tills = 2 räta maskor tillsammans

TIPS! Var konsekvent med hur du håller garnet så att samma färg alltid är dominant. Om du stickar på amerikanskt vis med en färg i varje hand ska du i detta mönster alltid ha mönsterfärgen i vänster hand. Om du stickar med två trådar i samma hand så ska mönsterfärgen alltid vara närmast stickningen. Om du är konsekvent med vilken färg som är dominant så får din vante ett jämnare mönster.

MönsterVänster vante:
Lägg upp 52 maskor och sticka sedan ett varv rätt och ett varv avigt innan du sätter ihop maskorna till en ring, fördelar maskorna jämt på stickorna och börjar sticka enligt diagrammet från varv 3. Var försiktig så att garnet inte snor sig när du sätter ihop det till en ring. OBS! på varv 22 ska du öka 6 maskor jämnt fördelade på varvet.

Diagram mudd sticka 1 + 2 (Vantens undersida)
Diagram mudd sticka 3+4 (vantens ovansida)

Med ökningarna på varv 22 har du nu 58 maskor på stickorna, d v s 29 maskor fördelade på sticka 1+2 (Vantens undersida) och 29 maskor fördelade på sticka 3+4 (Vantens ovansida)

Följ diagrammet på nästa sida. Tumkilen stickas på sticka 2 och ökningarna görs på de sista 5 maskorna på stickan, markerat rött på diagrammet nedan, för ökningarna se förklaringar ovan. Du börjar med ökningarna för tumkilen från varv 26. Du stickar alltså 24 maskor, gör en ökning, stickar tills du har 2 maskor kvar på stickan, gör en ökning och fortsätter sedan enligt mönstret. Ökningarna för tumkilen sker vartannat varv och görs enligt beskrivningen ovan. Se diagram för tumkilen.(nästa sida)

Diagram sticka 1+2 vantens undersida
Diagram sticka 3+4 vantens ovansida
Tumkil och tumme

Tumkilen (t o m varv 46) varv 47-62 visar hur tummen ska stickas. När du stickat varv 46 så sätter du tumkilens 21 maskor på en tråd och lägger upp 3 nya maskor i tumgreppet. Fortsätt sedan sticka enligt diagrammet t o m varv 70.

Nu är det dags att börja minska. På sticka 1 och 3 stickar du 1 rm, 1 ssk och fortsätter sedan enligt mönstret i diagrammet, på sticka 2 och 4 stickar du tills du har 3 maskor kvar på stickan, 2 rm tills, 1 rm. Du minskar därmed 4 maskor på varje varv tills du har 10 maskor kvar. Klipp av tråden och dra igenom de kvarvarande maskorna.

Tummen:
Plocka upp 5 nya maskor i tumgreppet varannan maska i grundfärgen och varannan i mönsterfärgen se diagrammet på tummen från varv 47. Fördela sedan de 21 maskorna du tidigare satte på en tråd för tummen. Det blir totalt 26 maskor d v s 7-6-7-6 maskor per sticka. Sticka enligt diagrammet för tummen tills du stickat 11 varv eller önskad längd då påbörjar du minskningarna. Dessa sker på varje varv enligt diagrammet. Sticka alltid en minskning i bottenfärgen. På sticka 1 och 3 stickar du 1 ssk och fortsätter sedan enligt mönstret i diagrammet, på sticka 2 och 4 stickar du tills du har 2 maskor kvar på stickan, 2 rm tills. Du minskar därmed 4 maskor på varje varv tills du har 6 maskor kvar. OBS sista varvet stickas enbart i bottenfärgen. Klipp av tråden och dra igenom de kvarvarande maskorna.

MönsterHöger Vante
Lägg upp 52 maskor och sticka sedan ett varv rätt och ett varv avigt innan du sätter ihop maskorna till en ring, fördelar maskorna jämt på stickorna och börjar sticka enligt diagrammet från varv 3. Var försiktig så att garnet inte snor sig när du sätter ihop det till en ring. OBS! på varv 22 ska du öka 6 maskor jämnt fördelade på varvet.

Diagram mudd sticka 1+2 (vantens ovansida)
Diagram mudd sticka 3+4 (vantens undersida)

Med ökningarna på varv 22 har du nu 58 maskor på stickorna, d v s 29 maskor fördelade på sticka 1+2 (Vantens ovansida) och 29 maskor fördelade på sticka 3+4 (Vantens undersida)

Följ diagrammet nedan. Tumkilen stickas på sticka 3 och ökningarna görs på de första 5 maskorna på stickan, markerat rött på diagrammet nedan, för ökningarna se förklaringar ovan. Du börjar med ökningarna för tumkilen från varv 26. På sticka 3 stickar du 2 maskor, gör en ökning, stickar tills du har 24 maskor kvar på stickan, gör en ökning och fortsätter sedan enligt mönstret. Ökningarna för tumkilen sker vartannat varv och görs enligt beskrivningen ovan. Se diagram för tumkilen.

Digram sticka 1+2 vantens ovansida
Diagram sticka 3+4 vantens undersida
Tumkil och tumme

Tumkilen (t o m varv 46) varv 47-62 visar hur tummen ska stickas. När du stickat varv 46 så sätter du tumkilens 21 maskor på en tråd och lägger upp 3 nya maskor i tumgreppet. Fortsätt sedan sticka enligt diagrammet t o m varv 70.

Nu är det dags att börja minska. På sticka 1 och 3 stickar du 1 rm, 1 ssk och fortsätter sedan enligt mönstret i diagrammet, på sticka 2 och 4 stickar du tills du har 3 maskor kvar på stickan, 2 rm tills, 1 rm. Du minskar därmed 4 maskor på varje varv tills du har 10 maskor kvar. Klipp av tråden och dra igenom de kvarvarande maskorna.

Tummen:
Fördela de 21 maskorna du tidigare satte på en tråd för tummen och lägg sedan upp 5 maskor i tumgreppet, varannan maska bottenfärg, varannan mönsterfärg enligt diagrammet. Det blir totalt 26 maskor d v s 6-7-6-7 maskor per sticka. Sticka enligt diagrammet för tummen tills du stickat 11 varv eller önskad längd då påbörjar du minskningarna. Dessa sker på varje varv enligt diagrammet. Sticka alltid en minskning i bottenfärgen. På sticka 1 och 3 stickar du 1 ssk och fortsätter sedan enligt mönstret i diagrammet, på sticka 2 och 4 stickar du tills du har 2 maskor kvar på stickan, 2 rm tills. Du minskar därmed 4 maskor på varje varv tills du har 6 maskor kvar. OBS sista varvet stickas enbart i bottenfärgen. Klipp av tråden och dra igenom de kvarvarande maskorna.

Fäst nu alla trådar och sy ihop det lilla jack du har från början av mudden när vi stickade de första två varven. Blöt gärna vantarna och spänn ut dem/blocka dem. När man stickar med två färger är det lätt att det ser mer ojämnt ut än det är och det brukar räta ut sig när man blockar vantarna.
Färdig!