Virkade vantar i Lovikkagarn!

Material: Äkta Lovvika ca 115 gram av Ljusgrå, ca 25 gram av Lime (grön)

Virknål: nr 7

Storlek: damstorlek – anpassas ganska enkelt, men observera att om anpassningar görs så påverkas storleken

Virkfasthet:

Förkortningar:

lm = luftmaska

fm = fast maska

sm = smygmaska

2 fm till 1 = minskning av en maska

2 fm i 1 = ökning av en maska

Hur man gör olika moment av vanten:

Vanten virkas i spiral vilket innebär att du aldrig har någon tydlig start på varvens början och slut vilket ger ett snyggt slutresultat. Lite tydligare blir det när vi kommer till mudden, där många färgbyten sker.

Minskningar görs genom att man virkar ihop 2 fasta maskor. Du sticker in nålen i första maskan och drar igenom garnet, sedan sticker du in nålen genom nästa maska och drar igenom garnet. Nu har du 3 maskor på virknålen. Dra igenom garnet genom alla tre maskorna. Nu har du minskat en maska.

Ökningar görs genom att man virkar 2 fasta maskor i samma maska.

Smygmaskor ska virkas med försiktighet när de går över ett helt varv. Det är hur lätt som helst att göra dem för tajta! Virka riktigt löst!

En stående fast maska är ett enkelt sätt att börja ett varv på när man byter färg t ex. Du gör en ögla och sätter på virknålen precis på samma sätt som om du skulle börja virka ett antal luftmaskor, men istället för att göra det, så virkar du din första fasta maska på varvet.

Maskbågar: Varje virkad maska har ju två bågar och oftast virkar man igenom de bägge två. Gör man inte det, så bildas en rand på avig eller rätsidan. I detta mönster hänvisar vi till den bakre maskbågen och menar då den del av maskan som är längst bort ifrån dig. I detta mönster ska du alltid sticka igenom båda maskbågarna om inget annat anges.  Det finns även en 3:e maskbåge och den ser du om du vickar arbetet emot dig lite grann. Se bilden nedan:

En magisk ring används ofta när man virka amigurumi och fördelen är att man kan dra åt så att hålet som blir i mitten av en virkad cirkel dras åt och försvinner.

En osynlig avslutning på varvet är något som du kommer att göra flera gånger i detta mönster. Det innebär att när du virkat sista maskan så ska du klippa av tråden och dra den genom maskan. Sedan trär du på en stoppnål och så syr du ett sista kedjestygn, som bildar en sista maska.

Mönster

Dessa vantar är gjorde enligt en uppifrån-ner modell och virkas alltså från fingertopparna och nedåt. Fördelen med att virka dem så är att det är ganska enkelt att anpassa vanten efter handens egen storlek. Hur du gör detta kommer att förklaras i mönstret, men självklart är det ju så att förändringar i maskantal även påverkar hur mycket garn som går åt.

Virka 6 luftmaskor runt en magisk ring och dra ihop så att det inte bildas något hål i mitten. Fortsätt nu att virka i spiral och du virkar alltid i båda luftmaskbågarna om inget annat anges.
Varv 2: Virka 2 fm i varje maska från fg varv = 12 fm
Varv 3: Virka *2 fm, 2 fm i 1 * varvet ut = 16 fm
Varv 4 Virka * 3fm, 2 fm i 1 * Varvet ut = 20 fm.

(OM du vill göra egna justeringar, så läs detta, gå annars vidare till texten efter parentesen. Här har du ett utmärkt tillfälle att göra egna justeringar av mönstret. Är 20 maskor en bra bredd för dig? Om det blir för litet, fortsätt att öka enligt samma princip, om det blir för stort, stanna i så fall på antalet maskor du hade vid varv 3. )

Virka nu runt runt i spiral tills arbetet mäter hela vägen ner till tumgreppet. Hur långt det blir är ju givetvis individuellt, men jag virkad 16 varv innan jag tyckte att det räckte. Det är viktigt att du har en aning om vart varvet börjar så att du vet att du virkat 16 varv hela vägen runt.

Lägg arbetet åt sidan och börja virka tummen istället. Om du börjar virka tummen med garnänden inifrån nystanet, så slipper du klippa av tråden på handdelen.

Tummen:
Virka 6 luftmaskor runt en magisk ring och dra ihop så att det inte bildas något hål i mitten. Fortsätt nu att virka i spiral till annat anges.
Varv 2: * Virka 2 fm, 2 fm i 1 * = 8 fm
Fortsätt virka runt runt i spiral tills tummen räcker hela vägen ner till tumgreppet. Klipp av tråden och gör en osynlig avslutande maska med hjälp av en stoppnål. (se ovan)

Nu är det dags att sätta samman tummen med handdelen enligt följande:

Varv 1: Virka 10 fm på handdelen, lägg tummen bredvid och virka på alla de 8 tummaskorna, virka sedan resterande 10 maskor på handdelen. Nu ska tummen sitta fast på vanten. Du har nu totalt 28 fm. Det blir ett litet hål i tumvecket, men det kan du sy igen med tråden du har kvar från att du avslutade tummen.


Varv 2: Virka 11 fm, virka ihop 2 fm, 2 fm, virka ihop 2 fm, 11 fm (totalt 26 fm)
Varv 3: Virka 10 fm, virka ihop 2 fm, 2 fm, virka ihop 2 fm, 10 fm (totalt 24 fm)
Varv 4: Virka 9 fm, virka ihop 2 fm, 2 fm, virka ihop 2 fm, 9 fm (totalt 22 fm)
Varv 5: Virka 8 fm, virka ihop 2 fm, 2 fm, virka ihop 2 fm, 8 fm, (totalt 20 fm)
Varv 6: Virka 20 fm

OBS! Nu följer ett antal varv som kräver din fulla uppmärksamhet. Det är en blandning av fasta maskor och smygmaskor och vi virkar ibland i bakre maskbågen, ibland i tredje maskbågen och ibland i båda maskbågarna, så läs instruktionen noggrant! Efter varje färgbyte som nu följer så klipper du av garnetj och låter det hänga på vantens utsida. De ska fästas snyggt när vanten är klar.

Varv 7: Virka 20 sm i bakre maskbågen – OBS! Virka väldigt löst, smygmaskor tenderar att dra ihop arbetet. Detta gäller varje gång du gör ett varv med smygmaskor.
Med grönt:
Varv 8: Virka 20 fm, börja med en stående fm (se instruktion ovan) och alla maskor ska virkas i den 3:e maskbågen från föregående varv.
Varv 9: 20 fm i grönt i båda maskbågarna
Varv 10: 20 sm i bakre maskbågen

Med grått:
Varv 11: Virka 20 fm, börja med en stående fm och alla maskor ska virkas i den 3:e maskbågen från föregående varv.
Varv 12: 20 sm i bakre maskbågen

Med grönt:
Varv 13: Virka 20 fm, börja med en stående fm och alla maskor ska virkas i den 3:e maskbågen från föregående varv.
Varv 14: 20 sm i bakre maskbågen
Varv 15: 20 fm i bakre maskbågen
Varv 16: 20 fm i båda maskbågarna.

Med grått:
Varv 17: byt till grått virka 20 sm i båda maskbågarna
Varv 18: 20 sm i bakre maskbågarna.

Gör ett osynligt avslut med alla garnändar och fäst alla trådar på insidan av vanten.

Virka nu ytterligare en vante på samma sätt.

Färdig!