Disktrasan Ernst

Disktrasan Ernst


Material
: 1 nystan Reko Bomull, Vi har använt färgen Smaragd grön

Stickor: 4 mm

Storlek: Disktrasan mäter ca 23 x 22 cm

Stickfasthet: 17 m x 26 v ca

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska
am = avig maska
km = kantmaska. Dessa maskor stickas alltid räta. För en tajtare slutmaska, sticka gärna den sista maskan på raden vriden rät, d v s i bakre maskbågen.
2 rm tills = sticka 2 räta maskor tillsammans. (minskar 1 maska)
* * betyder att det som står mellan dessa två * ska upprepas

Mönster

Lägg upp 43 maskor

Sticka 3 räta varv

Varv 1: 4 km, 3 am, 4 rm, 5 am, 4 rm, 3 am, 4 rm, 5 am, 4 rm, 3 am, 4 km

Varv 2: Alla aviga varv stickas på detta sätt, 4 km, * am * tills 4 maskor kvar, 4 km.

Varv 3: 4 km, 1 am,1 rm,1 am, 4 rm, 5 am, 4 rm, 1 am,1 rm,1 am, 4 rm, 5 am, 4 rm, 1 am,1 rm,1 am, 4 km

Varv 5: som varv 1

Varv 7: 4 km, 6 rm, 1 am, 5 rm, 1 am, 9 rm, 1 am, 5 rm, 1 am, 6 rm, 4 km

Varv 9: 4 km, 5 rm, 1 am, 7 rm, 1 am, 7 rm, 1 am, 7 rm, 1 am, 5 rm, 4 km.

Varv 11: 4 km, 4 rm, 1 am, 9 rm, 1 am, 5 rm, 1 am, 9 rm, 1 am, 4 rm, 4 km

Varv 13: 4 km, 4 am, 4 rm, 3 am, 4 rm, 5 am, 4 rm, 3 am, 4 rm, 4 am, 4 km.

Varv 15: 4 km, 4 am, 4 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 4 rm, 5 am, 4 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 4 rm, 4 am, 4 km.

Varv 17: som varv 13

Varv 19: som varv 11

Varv 21: som varv 9

Varv 23: som varv 7

Sticka varv 1-24 en gång till och sedan varv 1-5 ytterligare en gång.

Sticka inget avigt varv efter sista varvet, utan fortsätt direkt med tre räta varv och avmaska sedan alla maskor.

Färdig!