Britts sockor med olika flätor

Britts sockor med olika flätor

Material: 1 nystan Merino Raggi från Järbo
Stickor: Strumpstickor 3
Storlek: Dam

Dessa sockor finns att köpa som stick-kit i butiken och innehåller då garn, mönster och strumpstickor. Vill du beställa ett kit så hittar du det här. Stick-kitet finns i 7 olika färgkombinationer.

Förkortningar:
rm = rät maska,
am = avig maska

SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.

Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)

2 am tills = sticka ihop 2 maskor avigt (minskar en maska)

2 rm tills = sticka ihop 2 maskor rätt (minska en maska)

lyft en mgb = Du lyfter en maska som om den skulle stickas avigt med garnet bakom arbetet.

Fläta = En fläta stickas över 4 maskor så här: Sätt två maskor på en hjälpsticka framför arbetet, sticka nästa 2 rm, sticka 2 rm från hjälpstickan. Det går alldeles utmärkt att sticka flätor utan hjälpsticka. Det finns lite olika varianter som du kan hitta på nätet. Som vanligt gör du på det sätt som passar dig bäst.

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Skaftet:

Lägg upp 52 maskor på stickor nr 3

Varv 1: * 1 am, 4 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 4 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 4 rm, 1 am * x 2

Varv 2 och 3: som varv 1

Varv 4:  * 1 am, 4 rm, 2 am, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 2 am, 4 rm, 2 am, 1 rm, 1 omsl 1 rm, 2 am, 4 rm, 1 am * x 2 (OBS! Nu har du 56 maskor och det är i sin ordning, de kommer minskas igen under varv 6)

Varv 5:  * 1 am, 4 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 4 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 4 rm, 1 am * x 2

Varv 6:  * 1 am, fläta över 4 m, 2 am, lyft 1 m, 2 rm, lyft den lyfta maskan över de två rm, 2 am, fläta över 4 m, 2 am, lyft 1 m, 2 rm, lyft den lyfta maskan över de två rm, 2 am, fläta över 4 m, 1 am * x 2 (nu har du 52 maskor igen)

Varv 7: som varv 3

Varv 8: som varv 4

Varv 9: som varv 5

Varv 10:1 am, 4 rm, 2 am, lyft 1 m, 2 rm, lyft den lyfta maskan över de två rm, 2 am, 4 rm, 2 am, lyft 1 m, 2 rm, lyft den lyfta maskan över de två rm, 2 am, 4 rm, 1 am * x 2

Repetera varv 3-10 totalt 5 ggr

Hälkappa:

Hälkappan stickas över sticka 1 och 2. För över alla maskor på dessa två stickor till en sticka och sticka enligt följande:

Varv 1: *1 rm, lyft en mgb* upprepa varvet ut
Varv 2: alla maskor aviga
Varv 3: *lyft en mgb, 1 rm * upprepa varvet ut.
Varv 4: alla maskor aviga

Upprepa tills hälkappan mäter ungefär 6 cm. Se till att du avslutar när du är på varv 4.

Hälen:

Varv 1: 16 rm, ssk, 1 rm, vänd
Varv 2: lyft 1 maska, 7 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 3: lyft 1 maska, 8 rm, ssk, 1 rm Vänd
Varv 4: lyft 1 maska, 9 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 5: lyft 1 maska, 10 rm, ssk, 1 rm Vänd
Varv 6: lyft 1 maska, 11 am, 2 am tills, 1 am Vänd
Varv 7: lyft 1 maska 12 rm, ssk, 1 rm. Vänd
Varv 8 lyft 1 maska, 13 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 9: lyft 1 maska, 14 rm, ssk, Vänd
Varv 10: lyft 1 maska, 14 am, 2 am tills Vänd

Du har nu 16 maskor kvar på hälstickan samt 26 maskor på sticka 3 och 4.

Hälkil:

Sticka 8 rm. Nu är du mitt under hälen och här börjar fr o m nu alla varv samt sticka nummer 1.

Sticka 1: sticka 8 rm och plocka upp 18 maskor längs sidan. (26 maskor)

Sticka 2 + 3: fortsätt enligt flätmönstret (se ovan) du ska börja på varv 3.

Sticka 4: plocka upp 18 maskor längs den andra sidan, 8 rm (26 maskor)

Du har nu totalt 78 maskor

Sticka nu som följer:

Sticka 1: rm tills 3 maskor kvar, 2 rm tills, 1 rm

Sticka 2 och 3: fortsätt enligt flätmönstret

Sticka 4: 1 rm, ssk, rm stickan ut.

Minska på detta sätt 2 maskor vartannat varv på sticka 1 och 4 tills du har 26 maskor kvar tillsammans på dessa två stickor. (eller 13 maskor på sticka 1 och 13 maskor på sticka 2) De varv när du inte gör en minskning stickar du alla maskor räta på dessa två stickor.

När du åter har 52 maskor på stickorna, så fortsätter du med slätstickning på sticka 1 och 2 och flätstickning på sticka 3 och 4 tills foten uppnår önskad längd. Avsluta med en komplett mönsteromgång av flätmönstret, d v s slutar med varv 10.

 

Tån:

Sticka 1 och 3: Sticka till 3 maskor återstår, ssk, 1 rm

Sticka 2 och 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor

Gör denna minskning vartannat varv, övriga varv stickas alla maskor räta. Upprepa tills 20 maskor återstår. (5 på varje sticka)

Sticka 5 rm på sticka 1, sätt alla maskor på sticka 1 och 4 på en sticka och alla maskor på sticka 2 och 3 på en annan sticka. Nu ska du vända arbetet ut och in. Detta kan vara lite knepigt med långa stickor men det går om man trixar lite, alternativ så kan du först sätta maskorna på två säkerhetsnålar och sedan vända arbetet ut och in, så att du inte tappar någon maska.

När du har arbetet ut och in, med stickorna parallella och räta ligger mot räta, så tar du en tredje sticka och gör nu följande avmaskning, Sticka ihop 1 maska från den främre stickan med en från den bakre stickan rätt. Sticka ihop nästa två maskor på samma sätt. Dra sedan den första maskan på höger sticka över den andra maskan. Fortsätt på samma sätt tills alla maskor är avmaskade. Dra tråden genom den sista maskan.

Fäst alla trådar och sticka sedan en till likadan socka.

Färdig!