Mayas sjal

 

Mayas sjal – en sjal stickad från sjaludd till sjaludd

Material: tre nystan  Maya av valfri färg, sjalen på bilden är stickad i Peruvian (501) Rundsticka 6,5 80 cm lång (60 cm borde också gå bra)

Storlek: blockad så mäter sjalen ungefär 225 cm från udd till udd. Från nacken och ner till sjalsnibben mäter den ungefär 75 cm

Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 17 maskor och 18 varv.

Mayas sjal finns att köpa som stick-kit i butiken – med stickor eller utan stickor

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska

am = avig maska

lyft 1 = Lyft en maska som om du skulle ha stickat den avigt. Ha garnet framför arbetet. När du lyft maskan flyttar du tillbaka garnet bakom arbetet och fortsätter enligt mönstret.

Omsl = omslag

2 rm tills = 2 räta maskor tillsammans

 

Mönster

Denna sjal stickas från sjaludd till sjaludd. Under första halvan sker ökningar vartannat varv, vilket gör att sjalen växer. Den andra halvan sker minskningar vartannat varv, som gör att sjalen blir mindre och mindre, tills bara udden är kvar.

Tips! Sätt en markering så att du ser vilka varv som är ökningsvarven. Det är svårt att se i början. När du kommit en bit på väg blir det mycket lättare, men markeringen hjälper dig om du känner dig tveksam.

Lägg upp 6 maskor och sticka 1 varv med räta maskor.

 

Uppstartsvarv:

Varv 1: (rätsidan) Lyft 1, 2 rm, omsl, 3 rm (7 maskor)

Varv 2: (Avigsidan) Sticka alla maskor räta – gäller alla aviga varv. OBS! Om du tycker att kanten blir för stram, så kan du lyfta även den första maskan på alla de aviga varven. 

Varv 3: Lyft 1, rm tills 3 maskor kvar, omsl, 3 rm (8 maskor)

Varv 4: = varv 2

Varv 5: = varv 3 (9 maskor)

Varv 6: = varv 2

Varv 7: = varv 3 (10 maskor)

Varv 8: = varv 2

 

Sjalen första halvan.

Varv 9: Lyft 1, 2 rm * omsl, 2 rm tills, 2 rm * till 3 maskor kvar, omsl, 3 rm

Varv 10: Alla maskor räta

Varv 11: Lyft 1, 3 rm * omsl, 2 rm tills, 2 rm * till 3 maskor kvar, omsl, 3 rm

Varv 12: Alla maskor räta

Varv 13: Lyft 1,4 rm * omsl, 2 rm tills, 2 rm * till 3 maskor kvar, omsl, 3 rm

Varv 14: Alla maskor räta

Varv 15: Lyft 1, 5 rm * omsl, 2 rm tills, 2 rm * till 3 maskor kvar, omsl, 3 rm

Varv 16: Alla maskor räta

 

Nu har du 14 maskor. Upprepa varv 9–16 tills du gjort av med hälften av allt garn, d v s 1,5 nystan ungefär – använd lite marginal här så att det inte fattas en futtig meter på slutet. Vi kom upp till 82 maskor för sjalen på bilden, men du kan stanna tidigare eller senare. Varje omgång 9–16 ökar antalet maskor med 4.

 

Sjalen andra halvan.

Nu kommer du till den del där vi minskar antalet maskor vartannat varv tills du bara har 6 kvar, som du hade från början.

Varv 1: lyft 1, 3 rm, *2 rm tills, omsl, 2 rm * tills du har 2 maskor kvar, 2 rm tills

Varv 2: Alla maskor räta

Varv 3: Lyft 1, 2 rm * 2 rm tills, omsl, 2 rm * tills du har 2 maskor kvar, 2 rm tills

Varv 4: Alla maskor räta

Varv 5: Lyft 1, 1 rm, * 2 rm tills, omsl, 2 rm * tills du har 2 maskor kvar, 2 rm tills

Varv 6: Alla maskor räta

Varv 7: Lyft 1, 4 rm, * 2 rm tills, omsl, 2 rm * tills du har 2 maskor kvar, 2 rm tills

Varv 8: Alla maskor räta.

 

Nu har du minskat 4 maskor. I vårt fall har vi nu 78 maskor på stickorna. Upprepa varv 1-8 tills du har 10 maskor kvar på stickorna.

Sticka varv 1–6 ytterligare 1 gång = 7 maskor

 

Avslutningsvarv

Varv 1: Lyft 1, 4 rm, 2 rm tills = 6 maskor

Varv 2: Sticka ett varv räta maskor samtidigt som du avmaskar alla maskorna.

 

Fäst alla trådar och blocka gärna sjalen, d v s spänn ut den så att formen blir vackrare.

 

Färdig!