Disktrasan PUTS VÄCK!

 

 

 

PUTS VÄCK – en disktrasa

Material: ett nystan Soft Cotton (100% bomull) från Järbo Garn 50 g, färg: ljusblå

Stickor: Jumper- eller rundsticka strl 4

Storlek: ca 25 x 21 cm

Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 18 maskor och 26 varv.

Köp Soft Cotton i butiken i din favoritfärg!

Förkortningar och förklaringar:

Km = Kantmaska

rm = rät maska

am = avig maska

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

 

Mönstret går över 46 maskor, med fyra kantmaskor i varje sida. Dessa kantmaskor stickas alltid räta. Den sista kantmaskan på varvet stickas alltid vriden rät.

 

Mönster

Lägg upp 46 maskor

Varv 1 – 3:  Alla maskor räta

Varv 4: 4 km * rm * 4 km (rätsidan)

Varv 5: 4 km * am * 4 km (avigsidan)

Varv 6: lika som varv 4

Varv 7: lika som varv 5

Varv 8: 4 km, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 3 rm, 5 am, 3 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 5 rm, 1 am, 5 rm, 4 km.

Varv 9: som varv 5

Varv 10: 4 km, 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 7 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 4 rm,
3 am, 4 rm, 4 km

Varv 11: som varv 5

Varv 12: 4 km, 4 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm,
2 am, 3 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 3 rm, 4 km.

Varv 13; som varv 5

Varv 14: 4 km, 5 rm, 4 am, 7 rm, 2 am, 2 rm, 7 am, 3 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 3 rm,
4 km.

Varv 15: som varv 5

Varv 16: 4 km, 6 rm, 3 am, 7 rm, 2 am, 2 rm, 7 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm,
4 km.

Varv 17: som varv 5

Varv 18: 4 km, 6 rm, 3 am, 7 rm. 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 4 km.

Varv 19: som varv 5

Varv 20: 4 km, 5 rm, 4 am, 7 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 3 rm,
2 am, 2 rm, 4 km.

Varv 21: som varv 5

Varv 22: 4 km, 4 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 1 rm,
2 am, 3 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 4 km.

Varv 23: som varv 5

Varv 24: 4 km, 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 7 am, 4 rm, 3 am, 4 rm, 2 am, 3 rm,
2 am, 2 rm, 4 km.

Varv 25: som varv 5

Varv 26: 4 km, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 3 rm, 5 am, 2 rm 2 am, 2 rm, 1 am, 2 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 4 km.

Varv 27: som varv 5

Varv 28: 4 km, 19 rm, 2 am, 5 rm, 2 am, 10 rm, 4 km

Varv 29: som varv 5

Varv 30: 4 km * rm * 4 km

Varv 31: som varv 5

Varv 32: 4 km, 3 rm, 5 am, 5 rm, 3 am, 5 rm, 5 am, 8 rm, 2 am, 2 rm, 4 km

Varv 33: som varv 5

Varv 34: 4 km, 2 rm, 7 am, 4 rm, 3 am, 4 rm, 7 am, 7 rm, 2 am, 2 rm, 4 km

Varv 35: som varv 5

Varv 36: 4 km, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 4 rm, 3 am, 4 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 7 rm,
2 am, 2 rm, 4 km.

Varv 37: som varv 5

Varv 38: 4 km, 2 rm, 2 am, 9 rm. 3 am, 4 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 7 rm, 2 am, 2 rm,
4 km

Varv 39: som varv 5

Varv 40: 4 km, 3 rm, 3 am, 7 rm, 3 am, 4 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 3 rm, 6 am, 2 rm,
4 km.

Varv 41: som varv 5

Varv 42: 4 km, 5 rm, 3 am, 5 rm, 3 am, 4 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 7 am, 2 rm,
4 km

Varv 43: som varv 5

Varv 44: 4 km, 7 rm, 2 am, 4 rm, 3 am, 4 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm,
2 am, 2 rm, 4 km.

Varv: 45: som varv 5

Varv: 46 4 km, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 4 rm, 3 am, 4 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm,
2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 4 km

Varv 47: som varv 5

Varv 48: 4 km, 2 rm, 7 am, 2 rm, 7 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 7 am, 2 rm,
4 km.

Varv 49: som varv 5

Varv 50: 4 km, 3 rm, 5 am, 3 rm, 7 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 3 rm, 6 am, 2 rm,
4 km.

Varv 51: som var 5

Varv 52: 4 km *rm * 4 km

Varv 53: som varv 5

Varv 54–57: som varv 52

Avmaska samtidigt som du stickar det sista varvet.

 

Fäst alla trådar!

Färdig!