Disktrasan Smörblomma

Smörblomma

Disktrasan Smörblomma

Material: 1 nystan Lina, Vi har använt färgen Sandbeige

Stickor: 4 mm

Storlek: Disktrasan mäter ca 28 x 23 cm

Stickfasthet: 19 m x 27 v ca

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska
am = avig maska
km = kantmaska. Dessa maskor stickas alltid räta. För en tajtare slutmaska, sticka gärna den sista maskan på raden vriden rät, d v s i bakre maskbågen.
omsl = omslag
SSK = (slip, slip, knit – En vanlig engelsk stickterm) Lyft en maska som om den skulle stickas rät, lyft ytterligare en maska som om den skulle stickas rät, för tillbaka dem på vänsterstickan och sticka ihop dem i bakre maskbågen. (minskar en maska) Om du är mer bekväm med en överdragshoptagning öhpt, så gör den istället. Varje gång det står SSK kan du göra öhpt istället!
Öhpt = Överdragtshoptagning. Lyft en maska, sticka nästa maska rät, lyft den lyfta maskan över den räta (minskar 1 maska)
2 rm tills = sticka 2 räta maskor tillsammans. (minskar 1 maska)

* * betyder att det som står mellan dessa två * ska upprepas

Lina finns i flera vackra färger och återfinns i butiken där vi även skapat ett stick-kit med garn och mönster. 

Disktrasan Smörblomma – en närbild

Mönster

Lägg upp 45 maskor

Uppstart: Sticka 4 räta varv och övergå sedan till mönstervarven.

Mönstervarv:
(Mönstret finns även som diagram längre ner på sidan.)

Varv 1: 4 km, * rm * tills 4 maskor kvar, 4 km
Varv 2: 4 km, * am * tills 4 maskor kvar, 4 km
Varv 3: 4 km, 3 rm, * omsl, ssk, 4 rm * tills 8 maskor kvar, omsl, ssk, 2 rm, 4 km.
Varv 4: som varv 2
Varv 5: 4 km, * 1 rm, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk * tills 5 maskor kvar, 1 rm, 4 km.
Varv 6: som varv 2
Varv 7: 4 km. 2 rm, * 2 rm tills, omsl, 4 rm * tills 9 maskor kvar, 2 rm tills, omsl, 3 rm, 4 km.
Varv 8: som varv 2
Varv 9: som varv 1
Varv 10: som varv 2
Varv 11: 4 km, 6 rm, omsl, ssk, *4 rm, omsl, ssk * tills 9 maskor kvar, 5 rm, 4 km.
Varv 12: som varv 2
Varv 13: 4 km, 4 rm, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk,
* 1 rm, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk * tills 8 maskor kvar, 4 rm, 4 km.
Varv 14: som varv 2
Varv 15: 4 km. 5 rm, * 2 rm tills, omsl, 4 rm * tills 6 maskor kvar, 2 rm, 4 km.
Varv 16: som varv 2

Sticka dessa 16 varv ytterligare 3 gånger. Sticka sedan varv 1-8 ytterligare 1 gång.

Diagram över varv 1-16

Avslutning: Sticka 4 räta varv. Avmaska sedan alla maskor.

Fäst alla trådar och din disktrasa är färdig. Sticka den gärna i flera av Linas milda vackra färger.