Disktrasan Hjärtat

Hjärtat

Disktrasan Hjärtat

Material: 1 nystan Reko Bomull, Vi har använt färgen Rokoko Röd
Stickor: 4 mm
Storlek: Disktrasan mäter ca 25 x 20 cm
Stickfasthet: 19 m x 25 v ca
Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska
am = avig maska
km = kantmaska. Dessa maskor stickas alltid räta. För en tajtare slutmaska, sticka gärna den sista maskan i bakre maskbågen.
omsl = gör ett omslag – bildar ett hål och skapar en ökning.

**betyder att det som står mellan dessa två * ska upprepas

Mönster
Lägg upp 51 maskor
Uppstart: Sticka 3 räta varv och övergå sedan till mönstervarven.

Mönstervarv:
Varv 1: (rätsidan) 4 km, 2 am, 2 rm, 2 am * rm * tills 10 maskor kvar, 2 am, 2 rm, 2 am, 4 km
Varv 2: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, * am * tills 10 maskor kvar, 2 rm, 2 am, 2 rm. 4 km
Varv 3: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, * rm * tills 10 maskor kvar, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 4: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, * am * tills 11 maskor kvar, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 5: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 15 rm, 1 am, 15 rm, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km
Varv 6: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, 15 am, 1 rm, 15 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv 7: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 14 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 14 rm, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 8: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, 14 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 14 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 9: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 13 rm, * 1 am, 1 rm * 2 ggr, 1 am, 13 rm, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km
Varv 10: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, 13 am, * 1 rm, 1 am * 2 ggr, 1 rm, 13 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv 11: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 12 rm, * 1 am, 1 rm* 3 ggr, 1 am, 12 rm, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 12: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, 12 am, *1 rm, 1 am, * 3 ggr, 1 rm, 12 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 13: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 11 rm, * 1 am, 1 rm * 4 ggr, 1 am, 11 rm, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km
Varv 14: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, 11 am, * 1 rm, 1 am * 4 ggr, 1 rm, 11 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv15: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 10 rm, * 1 am, 1 rm* 5 ggr, 1 am, 10 rm, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 16: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, 10 am, *1 rm, 1 am, * 5 ggr, 1 rm, 10 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 17: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 9 rm, * 1 am, 1 rm * 6 ggr, 1 am, 9 rm, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km
Varv 18: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, 9 am, * 1 rm, 1 am * 6 ggr, 1 rm, 9 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv 19: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 8 rm, * 1 am, 1 rm* 7 ggr, 1 am, 8 rm, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 20: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, 8 am, *1 rm, 1 am, * 7 ggr, 1 rm, 8 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 21: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 7 rm, * 1 am, 1 rm * 8 ggr, 1 am, 7 rm, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km
Varv 22: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, 7 am, * 1 rm, 1 am * 8 ggr, 1 rm, 7 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv 23: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 6 rm, * 1 am, 1 rm* 9 ggr, 1 am, 6 rm, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 24: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, 6 am, *1 rm, 1 am, * 9 ggr, 1 rm, 6 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 25: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 5 rm, * 1 am, 1 rm * 10 ggr, 1 am, 5 rm, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km
Varv 26: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, 5 am, * 1 rm, 1 am * 10 ggr, 1 rm, 5 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv 27: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 rm, * 1 am, 1 rm* 11 ggr, 1 am, 4 rm, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 28: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 am, *1 rm, 1 am, * 11 ggr, 1 rm, 4 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 29: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 3 rm, * 1 am, 1 rm * 12 ggr, 1 am, 3 rm, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km
Varv 30: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am, * 1 rm, 1 am * 12 ggr, 1 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv 31: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 rm, * 1 am, 1 rm* 11 ggr, 1 am, 4 rm, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 32: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 am, *1 rm, 1 am, * 11 ggr, 1 rm, 4 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 33: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 5 rm, * 1 am, 1 rm * 4 ggr, 1 am, 3 rm, * 1 am, 1 rm * 4 ggr, 1 am, 5 rm, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km
Varv 34: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, 5 am, * 1 rm, 1 am * 4 ggr, 1 rm, 3 am, * 1 rm, 1 am * 4 ggr, 1 rm, 5 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv 35: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 6 rm, * 1 am, 1 rm* 3 ggr, 1 am, 5 rm, * 1 am, 1 rm* 3 ggr, 1 am, 6 rm, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 36: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, 6 am, *1 rm, 1 am, * 3 ggr, 1 rm, 5 am, *1 rm, 1 am, * 3 ggr, 1 rm, 6 am, 2 am 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 37: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, * rm * tills 10 maskor kvar, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km
Varv 38: 4 km, 2 rm, 2 am, 2 rm, * am * tills 10 maskor kvar 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv 39: 4 km, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, * rm * tills 10 maskor kvar, 2 am, 1 rm, omsl, 1 rm, 2 am, 4 km
Varv 40: 4 km, 2 rm, 3 am, 2 rm, * am * tills 11 maskor kvar 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km
Varv 41: 4 km, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, * rm * tills 11 maskor kvar, 2 am, lyft 1 maska, 2 rm, dra den lyfta maskan över de 2 räta maskorna, 2 am, 4 km

Avslutning: Sticka 3 räta varv. Avmaska sedan alla maskor.
Fäst alla trådar och din disktrasa är färdig.

Sticka den gärna i flera vackra färger.