Hannas muddar

Material: ett nystan Sterk färg rosa. Rund- eller strumpsticka 3,5 – rundsticka för dig som stickar magic loop.

Storlek: damstorlek M/L

Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 24 maskor och 35 varv.

Dessa muddar finns att köpa som stick-kit i butiken och innehåller då garn, mönster och stickor. Jag har stickat dessa muddar med magic loop. Vill du beställa ett kit med rundsticka så hittar du det här. Vill du beställa ett kit med strumpstickor så beställer du det här. Båda dessa stick-kit finns i massor av färger. 

Förkortningar och förklaringar:

Rm = rät maska

Am = avig maska

1 ökn = en ökning. Ökningar för tummen görs vartannat varv två gånger. Du ökar i maskbågen mellan två maskor. Den första ökningen på varvet görs genom att stickan förs in bakifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Den andra ökningen på varvet görs genom att stickan förs in framifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Alternativt så gör du på det sätt som du gillar bäst.

MÖNSTER

Vänster mudd:

Lägg upp 36 maskor och fördela jämnt på stickorna.

Uppstartsvarv:

Varv 1: alla maskor aviga

Varv 2: alla maskor räta

Varv 3: alla maskor aviga

Varv 4: alla maskor räta

Varv 5: alla maskor aviga

Del 1:

Varv 1: alla maskor räta

Varv 2: * 2 rm, 4 am * upprepas varvet ut

Varv 3: som varv 1

Varv 4: som varv 2

Varv 5: som varv 1

Varv 6: som varv 2

Varv 7: som varv 1

Varv 8: 3 am * 2 rm, 4 am * tills tre maskor återstår, 2 rm, 1 am

Varv 9: som varv 1

Varv 10: som varv 8

Varv 11: som varv 1

Varv 12: som varv 8

Varv 13: som varv 1

Varv 14: som varv 8

Varv 15: som varv 1

Varv 16: som varv 8

Sticka varv 1-16 totalt 2 gånger

 

Del 2 – Tumkilen:

Varv 1: 15 rm, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, 19 rm (OBS! Läs förklaringen om ökningar ovan)

Varv 2: * 2 rm, 4 am * 2 gånger, 2 rm, 1 am, 4 rm, 1 am, *2 rm, 4 am* varvet ut.

Varv 3: 15 rm, 1 ökn, 4 rm, 1 ökn, 19 rm

Varv 4: * 2 rm, 4 am * 2 gånger, 2 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, *2 rm, 4 am* varvet ut.

Varv 5: 15 rm, 1 ökn, 6 rm, 1 ökn, 19 rm

Varv 6: * 2 rm, 4 am * 2 gånger, 2 rm, 1 am, 8 rm, 1 am, *2 rm, 4 am* varvet ut.

Varv 7: 15 rm, 1 ökn, 8 rm, 1 ökn, 19 rm

Varv 8: 3 am * 2 rm, 4 am * 2 gånger, 10 rm, *4 am, 2 rm * 1 am

Varv 9: 15 rm, 1 ökn, 10 rm, 1 ökn, 19 rm

Varv 10: 3 am * 2 rm, 4 am * 2 gånger, 12 rm, *4 am, 2 rm * 1 am

Varv 11: 15 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 19 rm

Varv 12: 3 am * 2 rm, 4 am * 2 gånger, 14 rm, *4 am, 2 rm * 1 am

Varv 13: Alla maskor räta

Varv 14:3 am * 2 rm, 4 am * 2 gånger, 14 rm, *4 am, 2 rm * 1 am

Varv 15: Alla maskor räta

Varv 16: 3 am * 2 rm, 4 am * 2 gånger, 14 rm, *4 am, 2 rm * 1 am

 

Del 3 

Varv 1: 15 rm, sätt tumkilens 14 maskor på en tråd, lägg upp 2 maskor, 19 rm

Varv 2: * 2 rm, 4 am * upprepas varvet ut

Varv 3: alla maskor räta

Varv 4: som varv 2

Varv 5: som varv 3

Varv 6: som varv 2

Varv 7: som varv 3

Varv 8: alla maskor aviga

Varv 9: som varv 3

Varv 10: som varv 8

Varv 11: som varv 3

Varv 12: *1 omsl, 2 rm tills * varvet ut

Varv 13: som varv 3

Varv 14: som varv 8

Varv 15: som varv 3

Varv 16: som varv 8

Avmaska alla maskor i rätstickning.

 

Höger mudd

Lägg upp 36 maskor och fördela jämnt på stickorna.

 

Uppstartsvarv:

Varv 1: alla maskor aviga

Varv 2: alla maskor räta

Varv 3: alla maskor aviga

Varv 4: alla maskor räta

Varv 5: alla maskor aviga

 

Del 1:

Varv 1: alla maskor räta

Varv 2: * 4 am, 2 rm * upprepas varvet ut

Varv 3: som varv 1

Varv 4: som varv 2

Varv 5: som varv 1

Varv 6: som varv 2

Varv 7: som varv 1

Varv 8: 1 am * 2 rm, 4 am * tills fem maskor återstår, 2 rm, 3 am

Varv 9: som varv 1

Varv 10: som varv 8

Varv 11: som varv 1

Varv 12: som varv 8

Varv 13: som varv 1

Varv 14: som varv 8

Varv 15: som varv 1

Varv 16: som varv 8

Sticka varv 1-16 totalt 2 gånger

 

Del 2 – Tumkilen:

Varv 1: 19 rm, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, 15 rm

Varv 2: * 4 am 2 rm * 3 gånger, 1 am, 4 rm, 1 am, * 2 rm 4 am * 2 gånger, 2 rm

Varv 3: 19 rm, 1 ökn, 4 rm, 1 ökn, 15 rm

Varv 4: * 4 am 2 rm * 3 gånger, 1 am, 6 rm, 1 am, * 2 rm 4 am * 2 gånger, 2 rm

Varv 5: 19 rm, 1 ökn, 6 rm, 1 ökn, 15 rm

Varv 6: * 4 am 2 rm * 3 gånger, 1 am, 8 rm, 1 am, * 2 rm 4 am * 2 gånger, 2 rm

Varv 7: 19 rm, 1 ökn, 8 rm, 1 ökn, 15 rm

Varv 8: 1 am, * 2 rm, 4 am * 3 gånger, 10 rm, * 4 am, 2 rm * 2 gånger 3 am

Varv 9: 19 rm, 1 ökn, 10 rm, 1 ökn, 15 rm

Varv 10: 1 am, * 2 rm, 4 am * 3 gånger, 12 rm, * 4 am, 2 rm * 2 gånger 3 am

Varv 11: 19 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 15 rm

Varv 12: 1 am, * 2 rm, 4 am * 3 gånger, 14 rm, * 4 am, 2 rm * 2 gånger 3 am

Varv 13: Alla maskor räta (nu har du 48 maskor på stickorna)

Varv 14: 1 am, * 2 rm, 4 am * 3 gånger, 14 rm, * 4 am, 2 rm * 2 gånger 3 am

Varv 15: Alla maskor räta

Varv 16: 1 am, * 2 rm, 4 am * 3 gånger, 14 rm, * 4 am, 2 rm * 2 gånger 3 am

 

Del 3

Varv 1: 19 rm, sätt tumkilens 14 maskor på en tråd, lägg upp 2 maskor, 15 rm

Varv 2: * 4 am, 2 rm * upprepas varvet ut

Varv 3: Alla maskor räta

Varv 4: som varv 2

Varv 5: som varv 3

Varv 6: som varv 2

Varv 7: som varv 3

Varv 8: alla maskor aviga

Varv 9: som varv 3

Varv 10: som varv 8

Varv 11: som varv 3

Varv 12: *1 omsl, 2 rm tills * varvet ut

Varv 13: som varv 3

Varv 14: som varv 8

Varv 15: som varv 3

Varv 16: som varv 8

Avmaska alla maskor i rätstickning.

 

Tummarna

Plocka upp de 14 maskor du tidigare satte på en tråd för tummen + 2 maskor i tumgreppet. Totalt 16 maskor. Sticka 3 varv slätstickning.

Sticka sedan 1 varv med aviga maskor, 1 varv med räta maskor, 1 varv med aviga maskor. Avmaska alla maskor i rätstickning.

Sticka tumme nummer 2 på samma sätt.

Fäst all trådar och sy igen eventuella håligheter runt tummen.

Färdig!