Julefröjd stickade tumvantar

Julefröjd – Stickade tumvantar

Material: 1 härva 2-trådig ull från Ullcentrum ca 55 gram går det åt.
Stickor: Strumpstickor eller rundsticka nr 2,5
Storlek: Dam

Förkortningar:
rm = rät maska,
am = avig maska

SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.

Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)

ökn = en ökning. Ökningar för tummen görs vartannat varv två gånger. Du ökar i maskbågen mellan två maskor. Den första ökningen på varvet görs genom att stickan förs in bakifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Den andra ökningen på varvet görs genom att stickan förs in framifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Alternativt så gör du på det sätt som du gillar bäst.

2 rm tills = sticka ihop 2 maskor rätt (minska en maska)

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönster:

Lägg upp 56 maskor och fördela jämt över strumpstickorna eller rundstickan.

Vänster vante

Mudden

Mudden på dessa vantar är stickad på ett lite speciellt sätt, seed rib heter det på engelska, men jag har aldrig hört vad den kallas på svenska. Du ska sticka mudden i 24 varv enligt följande:
Varv 1: * 1 rm, 1 am, 2 rm *
Varv 2: * 3 am, 1 rm *

Handen och ökning för tummen

Sticka två slätstickade varv

Nu påbörjas en mönsterstickning på handens ovansida samtidigt som du gör en tumkil på undersidan och ökar då 2 maskor vartannat varv. Mönstret på handens ovansida är en kombination av en resår som flyttar sig och slätstickade varv. Enkelt men effektfullt.

Varv 1: 24 rm, ökn, 2 rm, ökn, 30 rm
Varv 2: 30 rm, * 1 rm, 1 am *
Varv 3: 24 rm, ökn, 4 rm, ökn, 2 rm, * 1 rm, 1 am *
Varv 4: alla maskor räta
Varv 5: 24 rm, ökn, 6 rm, ökn, 30 rm
Varv 6: 34 rm, * 1 am, 1 rm *
Varv 7: 24 rm, ökn, 8 rm, ökn, 2 rm, * 1 am, 1 rm *
Varv 8: alla maskor räta
Varv 9: 24 rm, ökn, 10 rm, ökn, 30 rm
Varv 10: 38 rm, * 1 rm ,1 am *
Varv 11: 24 rm, ökn, 12 rm, ökn, 2 rm, * 1 rm , 1 am *
Varv 12: alla maskor räta
Varv 13: 24 rm, ökn, 14 rm , ökn, 30 rm
Varv 14: 42 rm, * 1 am , 1 rm *
Varv 15: 24 rm, ökn, 16 rm, ökn, 2 rm, * 1 am ,1 rm *
Varv 16: alla maskor räta
Varv 17: alla maskor räta
Varv 18: 44 rm, * 1 rm, 1 am *
Varv 19: 44 rm, * 1 rm, 1 am *

Nu är alla ökningar för tummen klar och det är dags att lägga tummaskorna åt sidan för att jobba vidare med resten av handen.

Varv 20: 24 rm, för över 18 maskor på en tråd, lägg upp 2 maskor, 30 rm
Varv 21: alla maskor räta
Varv 22: 28 rm, * 1 am, 1 rm *
Varv 23: 28 rm, * 1 am, 1 rm *
Varv 24: alla maskor räta
Varv 25: alla maskor räta
Varv 26: 28 rm, * 1 rm, 1 am *
Varv 27: 28 rm, * 1 rm, 1 am *
Varv 28: alla maskor räta
Varv 29: alla maskor räta

Upprepa varv 22 – 29 till önskad längd, ungefär upp till halva lillfingernageln.

Avslutning och avmaskning
Under denna del fortsätter du att sticka mönster på handens ovansida mellan minskningarna på samma sätt som du gjort under varv 22-29.

Vi har valt en ganska trubbig vante så vi har lagt avmaskningarna varje varv enlig följande:

Varv 1: 1 rm, ssk, 22 räta maskor, 2rm tills 1 rm. 1 rm, ssk, mönster över 22 maskor  2rm tills 1 rm. Du har nu minskat 4 maskor.
Varv 2: 1 rm, ssk, 20 räta maskor, 2rm tills 1 rm. 1 rm, ssk, mönster över 20 maskor  2rm tills 1 rm.
Varv 3: 1 rm, ssk, 18 räta maskor, 2rm tills 1 rm. 1 rm, ssk, mönster över 18 maskor  2rm tills 1 rm.
Varv 4: 1rm, ssk, 16 räta maskor, 2rm tills 1 rm. 1 rm, ssk, mönster över 16 maskor  2rm tills 1 rm.
osv.

Fortsätt på samma sätt varje varv tills 8 maskor återstår. Antalet maskor mellan minskningarna minskar med två varje varv.
När du har 8 maskor kvar dra en tråd genom alla.

Tummen

Plocka upp 2 maskor i tumgreppet och plocka sedan upp alla maskor du haft på tråden. Fördela dem över stickorna. Du ska nu ha 20 maskor totalt på stickorna. sticka nu slätstickning runt runt tills du är ungefär uppe vid halva tumnageln. Då påbörjar du din avmaskning enligt följande:

Varv 1: * 1 rm, ssk, 4 rm, 2 rm tills, 1 rm *
Varv 2: * 1 rm, ssk, 2 rm, 2 rm tills, 1 rm *
Varv 3: * 1rm, ssk, 2 rm tills, 1 rm *
Du har nu 8 maskor kvar dra tråden genom dem och fäst garnet.

Fäst trådarna och börja på höger vante.

Höger vante
Mudden

Mudden på höger vante är i princip densamma som på vänster fast spegelvänt. Detta för att tumme osv ska hamna på samma ställe på båda vantarna. Du ska sticka mudden i 24 varv enligt följande:
Varv 1: * 2 rm, 1 am, 1 rm *
Varv 2: * 1 rm, 3 am *

Handen och ökning för tummen

Sticka två slätstickade varv

Nu påbörjas en mönsterstickning på handens ovansida samtidigt som du gör en tumkil på undersidan och ökar då 2 maskor vartannat varv. Mönstret på handens ovansida är en kombination av en resår som flyttar sig och slätstickade varv.

Varv 1: 30 rm, ökn, 2 rm, ökn, 24 rm
Varv 2: * 1 am,1 rm* över 28 maskor, 30 rm
Varv 3: * 1 am,1 rm* över 28 maskor, 2 rm, ökn, 4 rm, ökn, 24 rm
Varv 4: alla maskor räta
Varv 5: 30 rm, ökn, 6 rm, ökn, 24 rm
Varv 6: * 1 rm, 1 am * över 28 maskor, 34 rm
Varv 7: * 1 rm, 1 am * över 28 maskor, 2 rm, ökn, 8 rm, ökn, 24 rm
Varv 8: alla maskor räta
Varv 9: 30 rm, ökn, 10 rm, ökn, 24 rm
Varv 10: * 1 am,1 rm* över 28 maskor, 38 rm
Varv 11: * 1 am, 1 rm * över 28 maskor, 2 rm, ökn, 12 rm, ökn, 24 rm
Varv 12: alla maskor räta
Varv 13: 30 rm, ökn, 14 rm, ökn, 24 rm
Varv 14: * 1 rm ,1 am * över 28 maskor, 42 rm
Varv 15: * 1 rm, 1 am * över 28 maskor, 2 rm , ökn, 16 rm, ökn, 24 rm
Varv 16: alla maskor räta
Varv 17: alla maskor räta
Varv 18: * 1 am, 1 rm * över 28 maskor, 44 rm
Varv 19: * 1 am, 1 rm * över 28 maskor, 44 rm

Nu är alla ökningar för tummen klar och det är dags att lägga tummaskorna åt sidan för att jobba vidare med resten av handen.

Varv 20: 30 rm, för över 18 maskor på en tråd, lägg upp 2 maskor, 24 rm
Varv 21: alla maskor räta.
Varv 22: * 1 rm, 1 am * över 28 maskor, 28 rm
Varv 23: * 1 rm, 1 am * över 28 maskor, 28 rm
Varv 24: alla maskor räta
Varv 25: alla maskor räta
Varv 26: * 1 am, 1 rm * över 28 maskor, 28 rm
Varv 27: * 1 am, 1 rm * över 28 maskor, 28 rm
Varv 28: alla maskor räta
Varv 29: alla maskor räta

Upprepa varv 22 – 29 till önskad längd, ungefär upp till halva lillfingernageln.

Avslutning och avmaskning
Under denna del fortsätter du att sticka mönster på handens ovansida mellan minskningarna på samma sätt som du gjort under varv 22-29.

Vi har valt en ganska trubbig vante så vi har lagt avmaskningarna varje varv enlig följande:

Varv 1: 1 rm, ssk, mönster över 22 maskor, 2rm tills 1 rm. 1 rm, ssk, 22 räta maskor 2rm tills 1 rm. Du har nu minskat 4 maskor.
Varv 2: 1 rm, ssk, mönster över 20 maskor, 2rm tills 1 rm. 1 rm, ssk, 20 räta maskor 2rm tills 1 rm.
Varv 3: 1 rm, ssk, mönster över 18 maskor, 2rm tills 1 rm. 1 rm, ssk, 18 räta maskor 2rm tills 1 rm.
Varv 4: 1 rm, ssk, mönster över 16 maskor, 2rm tills 1 rm. 1 rm, ssk, 16 räta maskor 2rm tills 1 rm.
osv.

Fortsätt på samma sätt varje varv tills 8 maskor återstår. Antalet maskor mellan minskningarna minskar med två varje varv.
När du har 8 maskor kvar dra en tråd genom alla.

Tummen

Plocka upp alla maskor du haft på tråden, plocka sedan upp 2 maskor i tumgreppet. Fördela dem över stickorna. Du ska nu ha 20 maskor totalt på stickorna. sticka nu slätstickning runt runt tills du är ungefär uppe vid halva tumnageln. Då påbörjar du din avmaskning enligt följande:

Varv 1: * 1 rm, ssk, 4 rm, 2 rm tills, 1 rm *
Varv 2: * 1 rm, ssk, 2 rm, 2 rm tills, 1 rm *
Varv 3: * 1rm, ssk, 2 rm tills, 1 rm *
Du har nu 8 maskor kvar dra tråden genom dem och fäst garnet.

Det blir lätt små hål vid tumgreppet. De kan du lätt sy ihop samtidigt som du fäster trådarna.

Färdig!