Disktrasan Birgit

Disktrasan Mars Birgit

Material: 1 nystan Järbos Soft Cotton
Stickor: 4 mm (rundsticka eller jumpersticka – välj det du gillar bäst)
Storlek: 22 x 25 cm
Stickfasthet: 10 x 10 cm  = 19 m x 28 varv ca i mönsterstickning (stickfastheten spelar inte så stor roll på en disktrasa)

House of Hildur

Förkortningar: rm = rät maska, am = avig maska, km = kantmaska.* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.
Kantmaskorna stickas alltid räta.

Mönster:

Lägg upp 48 maskor

Varv 1: Alla  rm (avigsidan)
Varv 2: 1 km *1 am 4 rm* fortsätt tills 2 maskor återstår, 1 am 1 km (rätsidan)
Varv 3: 1 km 1 rm *4 am, 1 rm*  fortsätt tills 1 maska återstår, 1 km
Varv 4: alla varv från rätsidan stickas som varv 2.
Varv 5: 1 km 6 rm *4 am, 6 rm*  fortsätt tills 1 maskor återstår, 1 km
Varv 7, 9 och 11: stickas som varv 5
Varv 13: Stickas som varv 3
Varv 15: 1 km 1 rm *4 am, 6 rm* fortsätt tills 6 maskor återstår, 4 am 1 rm 1 km
varv 17, 19 och 21: stickas som varv 15

Nu börjar du om från varv 2 och stickar tills du är nöjd eller så långt garnet räcker.
Efter varv 4 eller 14 ska du avsluta arbetet. Nu stickar du ett avigt varv.

Maska av

Mönstret får endast användas för privat bruk.

HildursBarnbarn©

Tips!

  • Mönstret är delbart med 10. Om du vill göra den bredare, så lägg på 10 maskor, om du vill göra den smalare så tar du bort 10.
  • Det kluriga med denna disktrasa är att den bildar ett mönster även på avigsidan, som är riktigt fint. (se bilden nedan) Du kan vända denna åt vilket håll du vill. De båda mönstren är helt olika i sin karaktär. Allt detta bara genom att varva aviga och räta maskor. Stickning är magiskt 🙂

Disktrasan Mars Birgit Avigsidan