Höstglöd – Tvåfärgade grytlappar

hostglod-grytlapp

Material: 2 nystan Järbos Soft Cotton, färg röd och rosa
Virknål: 3,5 mm
Storlek: ca 21 cm i diameter
Virkfasthet: 20 varv x 20 maskor = 10 x 10 cm

 

House of Hildur

 

Förkortningar:

lm = Luftmaska
fm = Fast maska
sm = Smygmaska
fg 1 = färg 1 röd
fg 2 = färg 2 rosa

färgerna byter plats när du gör den andra grytlappen.
* betyder att du ska upprepa det som står mellan två stycken *

Observera:

  • Man ökar en maska genom att virka två gånger i maskan från varvet under.
  • Dra alltid igenom den sista genomdragningen i en fast maska med den färg som nästa maska ska ha.
  • Låt alltid det garn du inte använder följa med och virkas in tillsammans med maskorna du gör.

 

Mönster:

Med Fg 1 lägg upp 2 lm och virka 6 fm i andra lm från virknålen

Varv 1: 2 fm i varje maska från föregående varv: * fg 1: 1 fm, fg 2 1 fm * Totalt 12 maskor.

Varv 2: * fg 1: 1 fm,  fg 2: 2 fm i 1 * fortsätt så varvet ut totalt 18 maskor

Varv 3: * fg 1: 1 fm, fg 2: 2 fm i 1, 1 fm * upprepa varvet ut (24 maskor)

Varv 4: * fg 1: 1 fm, fg 2: 2 fm, 2 fm i 1 * (30 maskor).

Varv 5: * fg 1: 1 fm, fg 2; 2 fm i 1, 3 fm * (36 maskor)

Varv 6: * fg 1: 1 fm, fg 2; 4 fm, 2 fm i 1 * (42 maskor)

Varv 7: * fg 1: 1 fm, fg 2; 2 fm i 1, 1 fm, fg 1: 1 fm, fg 2; 3 fm * (48 maskor)

Varv 8: * fg 1: 1 fm, fg 2; 3 fm, fg 1: 2 fm i 1, fg 2; 3 fm * (54 maskor)

Varv 9: * fg 1: 1 fm, fg 2; 3 fm, fg 1: 1 fm, 2 fm i 1, fg 2; 3 fm * (60 maskor)

Varv 10: * fg 1: 1 fm, fg 2; 3 fm, fg 1: 1 fm, 2 fm i 1, 1 fm fg 2; 3 fm * (66 maskor)

Varv 11: * fg 1: 1 fm, fg 2; 3 fm, fg 1: 3 fm, 2 fm i 1, fg 2; 3 fm * (72 maskor)

Varv 12: * fg 1: 2 fm i 1, fg 2; 3 fm, fg 1: 5 fm, fg 2; 3 fm * (78 maskor)

Varv 13: * fg 1: 1 fm, 2 fm i 1, fg 2; 3 fm, fg 1: 5 fm, fg 2; 3 fm * (84 maskor)

Varv 14: * fg 1: 1 fm, 2 fm i 1, 1 fm, fg 2; 3 fm, fg 1: 5 fm, fg 2; 3 fm * (90 maskor)

Varv 15: * fg 1: 3 fm, 2 fm i 1, fg 2; 3 fm, fg 1: 5 fm, fg 2; 3 fm * (96 maskor)

Varv 16: * fg 1: 2 fm, 2 fm i 1, 2 fm, fg 2; 11 fm * (102 maskor)

Varv 17: * fg 1: 6 fm, fg 2; 5 fm, 2 fm i 1, 5 fm * (108 maskor)

Varv 18: * fg 1: 6 fm, fg 2; 11 fm, 2 fm i 1 * (114 maskor)

Varv 19: * fg 1: 6 fm, fg 2; 2 fm i 1, 12 fm * (120 maskor)

Varv 20: * fg 1: 19 fm, 2 fm i 1 * (126 maskor)

Fortsätt med fg 1, Virka 6 fm ytterligare, gör en sm i nästa fm. Gör 15 lm och fäst med en sm i grytlappen där lm-kedjan började. Vänd!

Virka 15 fm runt lm-bågen. Fäst med en smygmaska i grytlappen.

 

Fäst trådarna. Färdig!

 

Gör nu en till men med motsatt färgsättning.

 

HildursBarnbarn©