Tant Birgits Sockor

Material: Två nystan Sterk färg: Cerise
Stickor: Strumpstickor nr 3
Storlek: Dam storlek 38-40 ca med anpassning i fotens längd.
Stickfasthet: 32 m x 36 v = 10 x 10 cm
Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska,
am = avig maska
SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.
Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)
2 rm tills = sticka ihop 2 maskor rätt (minska en maska)

Du kan köpa Tant Birgits sockor som stick-kit i vår webbutik

Mönster:
Lägg upp 50 maskor och fördela dem på strumpstickorna t ex 10 15 10 15
Skaftet
Varv 1–5: 1 am, 3 rm, * 2 am, 3 rm *, 2 am, 3 rm, 1 am
Varv 6: 6 am, 3 rm, * 7 am, 3 rm * 1 am
Varv 7: 1 am, 3 rm, * 2 am, 3 rm *, 2 am, 3 rm, 1 am
Varv 8: 6 am, 3 rm, * 7 am, 3 rm * 1 am
Varv 9 1 am, 3 rm, * 2 am, 3 rm *, 2 am, 3 rm, 1 am
Varv 10: 6 am, 3 rm, * 7 am, 3 rm * 1 am
Varv 11: 1 am, 3 rm, * 2 am, 3 rm *, 2 am, 3 rm, 1 am
Varv 12–14: 1 am, 3 rm, * 2 am, 3 rm *, 2 am, 3 rm, 1 am
Varv 15: 1 am, * 3 rm, 7 am * 3 rm, 6 am
Varv 16: 1 am, 3 rm, * 2 am, 3 rm *, 2 am, 3 rm, 1 am
Varv 17: 1 am, * 3 rm, 7 am * 3 rm, 6 am
Varv 18: 1 am, 3 rm, * 2 am, 3 rm *, 2 am, 3 rm, 1 am
Varv 19: 1 am, * 3 rm, 7 am * 3 rm, 6 am
Varv 20: 1 am, 3 rm, * 2 am, 3 rm *, 2 am, 3 rm, 1 am
Varv 21–23: 1 am, 3 rm, * 2 am, 3 rm *, 2 am, 3 rm, 1 am

(Varv 6–23 är resårmönstret.)

Upprepa varv 6–23 en gång och sedan varv 6 – 10 ytterligare gång

Hälen:
Nu ska du börja att sticka hälen som du stickar fram och tillbaka över sticka 1 + 2.
Varv 1: 1 am, * 3 rm, 2 am * 3 rm 1 am
Varv 2: 1 rm * 3 am, 2 rm * 3 am 1 rm
Upprepa tills hälkappan mäter 6 cm.
Nu ska du forma själva hälen enligt följande:
Varv 1: 16 rm, ssk, 1 rm vänd
Varv 2: Lyft 1 m, 8 am, 2 am tills. 1 am, vänd
Varv 3: Lyft 1 m 9 rm, ssk, 1 rm vänd
Varv 4: Lyft 1 m, 10 am, 2 am tills., 1 am, vänd
Varv 5: Lyft 1 m, 11 rm, ssk, 1 rm, vänd
Varv 6: Lyft 1 m, 12 am, 2 am tills., 1 am, vänd
Varv 7: Lyft 1 m, 13 rm, ssk, 1 rm, vänd
Varv 8: Lyft 1 m, 14 am, 2 am tills., 1 am, vänd
Nu har du 17 maskor kvar på sticka 1+2
Sticka nu 9 rm, för här startar nu det nya varvet och du ska fortsätta att forma foten.

Foten:
Sticka 8 rm, plocka upp 9 maskor längs hälkappans sida, sticka resårmönstret över kommande 25 maskor, (sticka 2+3) du ska börja på varv 20 enligt följande:
1 am, * 3 rm, 2 am * 3 rm 1 am,
plocka upp 9 maskor längs hälkappans andra sida, sticka 9 rm. Du har nu 17 maskor på sticka 1, 25 maskor tillsammans på sticka 2 och 3 och 18 maskor på sticka 4.

Börja med ett varv utan minskningar då du stickar slätstickning på sticka 1 och 4 utom sista maskan på sticka 1 och första maskan på sticka 4 som stickas avigt. Resårmönstret fortsätter över sticka 2 och 3 på samma vis som på skaftet.

Minskningsvarv:
sticka 1 – sticka tills 3 maskor kvar: 2 rm tills, 1 am,
sticka 2 och 3: resårmönstret
sticka 4: 1 am, ssk, räta maskor varvet ut.

Upprepa nu dessa två varv och gör minskningarna vartannat varv tills du har 12 maskor kvar på sticka 1 och 13 maskor kvar på sticka 4. På sticka 2 och 3 stickar du enligt resårmönstret. Du har nu 50 maskor totalt igen.

Hädanefter gäller att du stickar slätstickning på sticka 1 och 4 och resårmönster över 2 och 3. Fortsätt tills foten mäter ca 20 cm eller önskad längd. Bryt resårmönstret på lämpligt ställe mellan varv 11-14 eller 20-23.

Minskningar för tån: 
Sticka 1 och 3: Sticka till 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor

Gör denna minskning vartannat varv, övriga varv stickas alla maskor räta. Upprepa tills 18 maskor återstår. (5 -4 -5 -4)

Sticka 4 rm på sticka 1, sätt alla maskor på sticka 1 och 4 på en sticka och alla maskor på sticka 2 och 3 på en annan sticka.

Nu ska du vända arbetet ut och in. Detta kan vara lite knepigt med långa stickor men det går om man trixar lite, alternativ så kan du först sätta maskorna på två säkerhetsnålar och sedan vända arbetet ut och in, så att du inte tappar någon maska.

När du har arbetet ut och in, med stickorna parallella och räta ligger mot räta, så tar du en tredje sticka och gör nu följande avmaskning, Sticka ihop 1 maska från den främre stickan med en från den bakre stickan rätt. Sticka ihop nästa två maskor på samma sätt. Dra sedan den första maskan på höger sticka över den andra maskan. Fortsätt på samma sätt tills alla maskor är avmaskade. Dra tråden genom den sista maskan.

Fäst alla trådar och sticka sedan en till likadan socka.

Färdig!