Spira en nätt vårsjal!

Spira en nätt vårsjal!

Material: 1 härva 100 g, Alegria från Manos del Uruguay färgen Macachines

Rundsticka: 3,5 – 80 cm. Finns i aluminium eller trä i butiken

Mått: bredd ca 160 cm och från nacke till spets ca 55 cm (när den är blockad och klar)

Stickfasthet: 17 m x 18 v = 10 x 10 cm

Spira finns att köpa som stick-kit i butiken under april. Endast 235 kr för ett stick-kit med garn, rundsticka och mönster. 

Förkortningar:

Km=kantmaska, stickas alltid räta.

rm = rät maska

Omsl = omslag

2 rm tills = sticka 2 räta maskor tillsammans.

Mönster:

Läs gärna igenom tipsen nedan innan du börjar. Kanske är markörer något du vill använda dig av!

Lägg upp 3 maskor och sticka 6 räta varv.
Sticka 3 rm, plocka upp 3 maskor längs arbetets sida i “åsarna”, plocka upp 3 maskor i uppläggningskanten = 9 maskor
Vänd och sticka 9 räta maskor.

 

Uppstartsvarv:
(alla udda varv = avigsidan, alla räta varv = rätsidan)

Varv 1: 3 km, omsl, rm, omsl, rm, omsl, rm, omsl, 3 km ( 13 maskor )
Varv 2: sticka alla maskor räta
Varv 3: 3 km, omsl, rm till mittenmaskan, omsl, rm, omsl, rm till kantmaskorna, omsl 3 km. (17 maskor)
Varv 4: som varv 2
Upprepa varv 3+4 tills du har 33 maskor (OBS! Även om du har 33 maskor efter varv 3, så ska du även sticka varv 4)

Sjalkroppen
(alla udda varv = avigsidan, alla räta varv = rätsidan)

Varv 1: 3 km, omsl, rm, * omsl, 2 rm tills * till mittmaska, omsl, rm, omsl, rm * omsl, 2 rm tills * omsl, 3 km (37 maskor)
Varv 2: sticka alla maskor räta
Varv 3: 3 km, omsl, rm till mittenmaskan, omsl, rm, omsl, rm till kantmaskorna, omsl 3 km. (41 maskor)
Varv 4: som varv 2
Varv 5: som varv 3 (45 maskor)
Varv 6: som varv 2
Varv 7: som varv 1 (49 maskor)
Varv 8: som varv 2
Sticka varv 3+4 ytterligare 5 gånger (69 maskor)

Upprepa detta parti ytterligare 5 gånger. Då ska du ha 249 maskor.

 

Avslutande spetsmönster:

Varv 1: 3 km, omsl, rm, * omsl, 2 rm tills * till mittmaska, omsl, rm, omsl, rm * omsl, 2 rm tills * omsl, 3 km (37 maskor)
Varv 2: sticka alla maskor räta

Upprepa dessa 2 varv ytterligare 7 gånger tills du har 285 maskor.
Sticka nu 3 km, omsl, rm till mittenmaskan, omsl, rm, omsl, rm till kantmaskorna, omsl 3 km. (289 maskor)

Avmaskning: sticka 1 am, sätt tillbaka den just stickade maskan till vänster sticka, * sticka 2 am tills, sätt tillbaka maskan du just stickade till vänster sticka *. Fortsätt tills alla maskor är avmaskade.

Fäst alla trådar och blocka sjalen – Blockningen är viktig för att du ska spänna ut sjalen till rätt storlek.

Färdig!

Tips!

  • Använd stickmarkörer innanför kantmaskorna och runt mittenmaskan (mitt bak) Det gör det lättare att komma ihåg att du ska göra ökningar på alla udda varv.
  • Eftersom att sjalen blir ganska snarlik på avig- och rätsidan, så brukar jag sätta en markör i avvikande färg så att den kommer först på varje ökningsvarv – då vet jag var jag är och att det är dags att göra ökningar.
  • Om du vill ha sjalen större så kan du ju välja att göra fler upprepningar av den del jag kallat ”sjalkroppen” eller genom att göra fler varv av den avslutande spetsen.

 

 

Mönstret får endast användas för privat bruk.

HildursBarnbarn©