Rimfrost vantar i ull

 

Rimfrost – vantar i ull

Material: två nystan  Hubro i valfri färg, vanten på bilden är stickad i gammelrosa. Strumpstickor nr 5,5

Storlek: damstorlek M/L

Stickfasthet: i slätstickning 10 x 10 cm, 14 maskor och 21 varv.

Vantarna Rimfrost hittar du som stick-kit i butiken både med och utan stickor.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska

am = avig maska

1 ökn = en ökning. Ökningar för tummen görs vartannat varv två gånger per varv. Du ökar i maskbågen mellan två maskor. Den första ökningen på varvet görs genom att stickan förs in bakifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Den andra ökningen på varvet görs genom att stickan förs in framifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Alternativt så gör du på det sätt som du gillar bäst.

krmv = Korsad maska vänster – sticka först den andra maskan på vänster sticka rät bakom den första maskan, och sedan den första maskan rät, och lyft sedan av maskorna från vänster sticka. Den första maskan ska korsas framför maska nr två.

Krmh = korsad maska höger – sticka först den andra maskan på vänster sticka rät framför den första maskan, och sedan den första maskan rät, och lyft sedan av maskorna från vänster sticka. Den första maskan ska korsas bakom maska nr två.

2 rm tills = 2 räta maskor tillsammans

SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.

Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)

Mönster

Höger vante

Lägg upp 32 maskor och fördela 8 maskor per sticka, slut till en ring utan att vrida maskorna.

 

Varv 1: * 2 rm, 2 am * varvet ut.

Varv 2: * 2 rm, 2 am * varvet ut.

Varv 3: * 2 rm, 2 am * varvet ut.

Varv 4: * krmh (rm, rm), 2 am * varvet ut.

 

Sticka dessa 4 varv totalt 4 ggr.

 

Tumkilen och handen

OBS! Läs om hur ökningarna för tumkilen ska göras i förklaringstexten ovan.

Var även uppmärksam på de korsade maskorna som ibland stickas räta båda två och ibland ska den ena vara avig och den andra rät. Hur de ska stickas anges inom parentesen efter krmh/krmv.

Varv 1: 5 rm, 2 am, krmh (rm, rm), krmv (rm, rm), 2 am, 19 rm.

Varv 2: 5 rm, 1 am, krmh (rm, rm), 2 rm, krmv (rm, rm), 1 am, 4 rm, ökn 1 rm, ökn, 14 rm (34   m)

Varv 3: 5 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 21 rm

Varv 4: 5 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 4 rm, ökn, 3 m, ökn, 14 rm, (36 m)

Varv 5: 5 rm, 1 am, krmv (am, rm), 2 rm, krmh (rm, am), 1 am, 23 rm

Varv 6: 5 rm, 2 am, krmv (am, rm), krmh (rm, am), 2 am, 4 rm, ökn, 5 rm, ökn, 14 rm (38 m)

Varv 7: 5 rm, 3 am, krmh (rm, rm), 3 am, 25 rm

Varv 8: 5 rm, 2 am, krmh (rm, rm), krmv (rm, rm), 2 am, 4 rm, ökn, 7 rm, ökn, 14 rm (40 m)

Varv 9: 5 rm, 1 am, krmh (rm, rm), 2 rm, krmv (rm, rm) 1 am, 27 rm

Varv 10: 5 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 4 rm, ökn, 9 rm, ökn, 14 rm (42)

Varv 11: 5 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 29 rm

Varv 12: 5 rm, 1 am, krmv (am, rm), 2 rm, krmh (rm, am), 1 am, 29 rm

Varv 13: 5 rm, 2 am, krmv (am, rm), krmh (rm, am), 2 am, 29 rm

Varv 14: 5 rm, 3 am, krmh (rm, rm), 3 am, 4 rm, sätt 11 maskor på en tråd, lägg upp 1 maska, 14 rm (32 m kvar på stickorna.)

Varv 15: 5 rm, 2 am, krmh (rm, rm) krmv (rm, rm) 2 am, 19 rm

Varv 16: 5 rm, 1 am, krmh (rm, rm), 2 rm, krmv (rm, rm) 1 am, 19 rm

Varv 17: 5 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 19 rm

Varv 18: 5 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 19 rm

Varv 19:  5 rm, 1 am, krmv (am, rm), 2 rm, krmh (rm, am), 1 am, 19 rm

Varv 20: 5 rm, 2 am, krmv (am, rm), krmh (rm, am), 2 am, 19 rm

Varv 21: 5 rm, 3 am, krmh (rm, rm), 3 am, 19 rm

 

Upprepa varv 15-21 ytterligare 1 gång

 

Avmaskning och avslutning:

 

Varv 1: 1 rm, ssk, 2 rm, 2 am, krmh (rm, rm) krmv (rm, rm) 2 am, 2 rm, 2 rm tills, 2 rm, ssk, 8 rm, 2 rm tills, 1 rm

Varv 2: 4 rm, 1 am, krmh (rm, rm), 2 rm, krmv (rm, rm) 1 am, 16 rm

Varv 3: 1 rm, ssk, 1 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 1 rm, 2 rm tills, 2 rm, ssk, 6 rm, 2 rm tills, 1 rm.

Varv 4: 3 rm, , 1 am, 6 rm, 1 am, 13 rm

Varv 5: 1 rm, ssk, 1 am, ssk, 2 rm, 2 rm tills, 1 am, 2 rm tills, 2 rm, ssk, 4 rm, 2 rm tills, 1 rm.

Varv 6: 1 rm, ssk, ssk, 2 rm tills, 2 rm tills, 2 rm, ssk, 2 rm, 2 rm tills, 1 rm

Varv 7: 1 rm, ssk, 2 rm tills, 2 rm, ssk, 2 rm tills, 1 rm

 

Du har nu 8 maskor kvar. Klipp av tråden och dra den igenom dessa.

 

Tummen

Ta bort tråden och fördela tummaskora över stickorna, plocka upp en maska i tumbreppet (12 m) Sticka runt i slätstickning tills tummen mäter upp till ungefär halva tumnageln. (ca 9 varv) Sticka sedan så här:

Varv 1: * ssk, 2 rm, 2 rm tills * 2 gånger.

Varv 2: * ssk, 2 rm tills * 2 gånger

 

Nu har du 4 maskor kvar. Klipp av tråden och dra den igenom dessa 6 maskor.

 

Fäst alla trådar!

 

 

Vänster vante

Lägg upp 32 maskor och fördela 8 maskor per sticka, slut till en ring utan att vrida maskorna.

 

Varv 1: * 2 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 2: * 2 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 3: * 2 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 4: * 2 am, krmv (rm, rm) * varvet ut.

 

Sticka dessa 4 varv totalt 4 ggr.

 

Tumkilen och handen

OBS! Läs om hur ökningarna för tumkilen ska göras i förklaringstexten ovan.

Var även uppmärksam på de korsade maskorna som ibland stickas räta båda två och ibland ska den ena vara avig och den andra rät. Hur de ska stickas anges inom parentesen efter krmh/krmv.

Varv 1: 19 rm, 2 am, krmh (rm, rm) krmv, (rm, rm), 2 am, 5 rm.
Varv 2: 14 rm, ökn, 1 rm, ökn, 4 rm, 1 am, krmh (rm, rm) 2 rm, krmv (rm, rm) 1 am, 5 rm. (34 m).
Varv 3: 21 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 5 rm.
Varv 4: 14 rm, ökn, 3 rm, ökn, 4 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 5 rm. (36 m)
Varv 5: 23 rm, 1 am, krmv (am, rm), 2 rm, krmh (rm, am), 1 am, 5 rm
Varv 6: 14 rm, ökn 5 rm, ökn, 4 rm, 2 am, krmv (am, rm) krmh (rm, am), 2 am, 5 rm (38 m)
Varv 7: 25 rm, 3 am, krmv (rm, rm), 3 am, 5 rm
Varv 8: 14 rm, ökn, 7 rm, ökn, 4 rm, 2 am, krmh (rm, rm), krmv (rm, rm), 2 am, 5 rm. (40 m)
Varv 9: 27 rm, 1 am, krmh (rm, rm), 2 rm, krmv (rm, rm) 1 am, 5 rm.
Varv 10: 14 rm, ökn, 9 rm, ökn, 4 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 5 rm (42 m)
Varv 11: 29 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 5 rm.
Varv 12: 29 rm, 1 am, krmv (am, rm), 2 rm, krmh (rm, am), 1 am, 5 rm.
Varv 13: 29 rm, 2 am, krmv (rm, am), krmh (am, rm), 2 am, 5 rm.
Varv 14: 14 rm, sätt 11 maskor på en tråd och lägg upp en ny maska, 4 rm, 3 am, krmv (rm, rm) 3 am, 5 rm. (32 maskor kvar på stickorna)
Varv 15: 19 rm, 2 am, krmh (rm, rm) krmv (rm, rm), 2 am, 5 rm.
Varv 16: 19 rm, 1 am, krmh (rm, rm), 2 rm, krmv (rm, rm) 1 am, 5 rm.
Varv 17: 19 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 5 rm.
Varv 18: 19 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 5 rm.
Varv 19: 19 rm, 1 am, krmv (am, rm), 2 rm, krmh (rm, am), 1 am, 5 rm.
Varv 20: 19 rm, 2 am, krmv (am, rm), krmh (rm, am), 2 am, 5 rm.
Varv 21: 19 rm, 3 am, krmv (rm, rm), 3 am, 5 rm.

Upprepa varv 15–21 ytterligare 1 gång.
Avmaskning och avslutning

 

Varv 1: 1 rm, ssk, 8 rm, 2 rm tills, 2 rm, ssk, 2 rm, 2 am, krmh (rm, rm), krmv (rm, rm). 2 am, 2 rm, 2 rm tills, 1 rm. (28 m)
Varv 2: 16 rm, 1 am, krmh (rm, rm), 2 rm, krmv (rm, rm), 1 am, 4 rm
Varv 3: 1 rm, ssk, 6 rm, 2 rm tills, 2 rm, ssk, 1 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 1 rm, 2 rm tills, 1 rm. (24 m)
Varv 4: 13 rm, 1 am, 6 rm, 1 am, 3 rm.
Varv 5: 1 rm, ssk, 4 rm, 2 rm tills, 2 rm, ssk, 1 am, ssk, 2 rm, 2 rm tills, 1 am, 2 rm tills, 1 rm (18 m)
Varv 6: 1 rm, ssk, 2 rm, 2 rm tills, 2 rm, ssk, ssk, 2 rm tills, 2 rm tills, 1 rm (12 m)
Varv 7: 1 rm, ssk, 2 rm tills, 2 rm, ssk, 2 rm tills, 1 rm (8 m)

Du har nu 8 maskor kvar. Klipp av garnet och dra tråden igenom dessa maskor.
Tummen

Plocka upp 1 maska i tumgreppet och fördela dem och de övriga maskorna på tummen över stickorna (12 m) och sticka runt i slätstickning tills tummen mäter upp till ungefär halva tumnageln. (ca 9 varv) Sticka sedan så här:

Varv 1: * ssk, 2 rm, 2 rm tills * 2 gånger.

Varv 2: * ssk, 2 rm tills * 2 gånger

 

Nu har du 4 maskor kvar. Klipp av tråden och dra den igenom dessa 6 maskor.

 

Fäst alla trådar!

 

Färdig!