Disktrasan Vera

Disktrasan Vera

Material: 1 nystan Reko Bomull (Soft Cotton fungerar också)

Stickor: nr 4

Storlek: 24 x 25 cm

Förkortningar och Förklaringar

rm = rät maska

am = avig maska

omsl = omslag

döhpt = dubbel överdragsihoptagning, dvs lyft 1 maska, sticka 2 rm tillsammans, drag den lyfta maskan över de två ihopstickade.

km = kantmaska, stickas alltid räta. Den sista maskan stickad alltid vriden rät, dvs i bakre maskbågen, för att skapa en stramare kant.

Mönster

Lägg upp 43 maskor.

Varv 1-3: alla maskor räta

Varv 4: 4 km, * 2 rm, omsl, döhpt, omsl, 2 rm * upprepa tills 4 maskor kvar, 4 km.

Varv 5: 4 km, * am * 4 km

Upprepa varv 4-5 till önskad längd, men inte längre än att du kan sticka de avslutande varven. avsluta med varv 4.

Sedan stickar du 3, avmaska samtidigt som du stickar det sista varvet.