Disktrasan Granen

Granen

Disktrasan Granen

Material: 1 nystan Reko Bomull, Vi har använt färgen Pampas Grön
Stickor: 4 mm
Storlek: Disktrasan mäter ca 25 x 25 cm
Stickfasthet: 19 m x 25 v ca
Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska
am = avig maska
km = kantmaska. Dessa maskor stickas alltid räta. För en tajtare slutmaska, sticka gärna den sista maskan i bakre maskbågen.
**betyder att det som står mellan dessa två * ska upprepas

Mönster
Lägg upp 45 maskor
Uppstart: Sticka 4 räta varv och övergå sedan till mönstervarven.

Mönstervarv:

Varv 1: (avigsidan) 4 km, * am * tills 4 maskor kvar, 4 km. (alla aviga varv stickas på detta sätt)

Varv 2: 4 km, * rm * tills 4 maskor kvar, 4 km.

Varv 4: 4 km, 15 rm, 7 am, 15 rm, 4 km

Varv 6:  som varv 4

Varv 8: 4 km, 4 rm, 29 am. 4 rm. 4 km

Varv 10: 4 km, 5 rm. 2 am, 23 rm, 2 am, 5 rm, 4 km

Varv 12: 4 km, 6 rm, 2 am, 6 rm, 2 am, 13 rm, 2 am, 6 rm, 4 km

Varv 14:  4 km, 7 rm, 2 am, 4 rm, 4 am, 5 rm, 2 am, 4 rm, 2 am, 7 rm, 4 km.

Varv 16:  4 km, 8 rm, 2 am, 3 rm, 4 am, 4 rm, 4 am, 2 rm, 2 am, 8 rm, 4 km.

Varv 18: 4 km, 9 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 5 rm, 4 am, 1 rm, 2 am, 9 rm, 4 km.

Varv 20: 4 km, 10 rm, 2 am, 10 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 10 rm, 4 km.

Varv 22: 4 km, 7 rm, 4 am, 15 rm, 4 am, 7 rm, 4 km.

Varv 24: 4 km, 8 rm, 2 am, 7 rm, 2 am, 8 rm, 2 am, 8 rm, 4 km.

Varv 26: 4 km, 9 rm, 2 am, 5 rm, 4 am, 6 rm, 2 am, 9 rm, 4 km.

Varv 28: 4 km, 10 rm, 2 am, 4 rm, 4 am, 5 rm, 2 am, 10 rm, 4 km.

Varv 30: 4 km, 11 rm, 2 am, 4 rm, 2 am, 5 rm, 2 am, 11 rm, 4 km.

Varv 32: 4 km, 12 rm, 2 am, 9 rm, 2 am, 12 rm, 4 km

Varv 34: 4 km, 13 rm, 2 am, 4 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 13 rm, 4 km.

Varv 36: 4 km, 10 rm, 4 am, 4 rm, 4 am, 1 rm, 4 am, 10 rm, 4 km.

Varv 38: 4 km, 11 rm, 2 am, 5 rm, 4 am, 2 rm, 2 am, 11 rm, 4 km.

Varv 40: 4 km, 12 rm, 2 am, 5 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 12 rm, 4 km.

Varv 42: 4 km, 13 rm, 2 am, 7 rm, 2 am, 13 rm, 4 km

Varv 44: 4 km, 14 rm, 2 am, 5 rm, 2 am, 14 rm, 4 km.

Varv 46:  4 km, 15 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 15 rm, 4 km.

Varv 48: 4 km, 16 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 16 rm, 4 km.

Varv 50: 4 km, 17 rm, 3 am, 17 rm, 4 km.

Varv 52:  4 km, 18 rm, 1 am, 18 rm, 4 km.

Varv 54: som varv 2

Varv 56 – 59: Alla maskor räta.

Avmaska samtliga maskor.
Fäst alla trådar och din disktrasa är färdig.

Sticka den gärna i flera vackra färger.