Lucka 2 – Disktrasan Stjärnglans

Material: 1 nystan Reko Bomull à 50g färg: ljunglila

Stickor: stickor nr 4, rundsticka eller strumpsticka

Storlek: 22 x 24 cm

Stickfasthet: 10 x 10 cm, 18 maskor och 26 varv i mönsterstickning.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska,
am = avig maska
omsl = omslag
2 am tills = sticka ihop 2 aviga maskor tillsammans (minskar en maska)
km = kantmaskor, dessa är 5 stycken i början och i slutet av varje varv. De stickas i mosstickning 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm på alla varv.
* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönster

Lägg upp 41 maskor.

Del 1:

Först ska vi sticka 7 varv i mosstickning:

Mosstickningsvarv:
Varv 1: * 1 rm, 1 am, * tills en kvar 1 rm.
(Varv 1 stickas totalt 7 gånger.

Del 2:

Varv 1: (rätsidan) 5 km * rm* tills 5 maskor kvar, 5 km
Varv 2: 5 km * am * tills 5 maskor kvar, 5 km.

Sticka varv 1+2 totalt 6 ggr

Del 3 – Stjärnan

Varv 1: (rätsidan) 5 km, 11 rm, 1 am, 7 rm, 1 am, 11 rm, 5 km

Varv 2: 5 km, 11 am, 2 rm, 5 am, 2 rm, 11 am, 5 km

Varv 3: 5 km, 11 rm, 3 am, 3 rm, 3 am, 11 rm, 5 km

Varv 4: 5 km, 11 am, 4 rm, 1 am, 4 rm, 11 am, 5 km

Varv 5: 5 km, 11 rm, 4 am , 1 rm, 4 am, 11 rm, 5 km

Varv 6: som varv 4

Varv 7: 5 km, 12 rm, 3 am, 1 rm, 3 am, 12 rm, 5 km

Varv 8: 5 km, 4 am, 6 rm, 3 am, 2 rm, 1 am, 2 rm, 3 am, 6 rm, 4 am, 5 km

Varv 9: 5 km, 5 rm, 6 am, 3 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 3 rm, 6 am, 5 rm, 5 km

Varv 10: 5 km, 6 am, 6 rm, 7 am, 6 rm, 6 am, 5 km

Varv 11: 5 km, 7 rm, 6 am, 5 rm, 6 am, 7 rm, 5 km

Varv 12: 5 km, 14 am, 2 am tills, 1 omsl, 15 am, 5 km

Varv 13: som varv 11

Varv 14: som varv 10

Varv 15: som varv 9

Varv 16: som varv 8

Varv 17: som varv 7

Varv 18: som varv 6

Varv 19: som varv 5

Varv 20: som varv 4

Varv 21: som varv 3

Varv 22: som varv 2

Varv 23: som varv 1

Del 4:

Varv 1: (avigsidan) 5 km * am * tills 5 maskor kvar, 5 km
Varv 2: 5 km, * rm* tills 5 maskor kvar, 5 km

Sticka varv 1+2 totalt 6 ggr

Avsluta med 7 varv mosstickning på samma sätt som när du stickade del 1. Avmaska i mosstickning samtidigt som du stickar det sista varvet.

Fäst trådarna och du är färdig.