Sjalen Sommaräng

Sjalen Sommaräng

Sjalen Smörblomma

Denna sjal utgår ifrån mormorsrutan och Mormor Hildurs sjal och bygger på olika partier av stolpar virkade på olika sätt. Sjalen börjar i nacken och sedan bygger den på ända tills det är dags att göra den avslutande breda spetslika kanten.  Garnet är Serena ifrån Manos del Uruguay och färgerna är härligt somriga oavsett vilken nyans du väljer att virka sjalen i.

Mönster & Material

Material: 3 härvor av Serena från Manos del Uruguay. 2 av en grundfärg och 1 av en avvikande nyans. Vi har använt 2 härvor English (2302 grön) och 1 härva Lilypad (9095 melerad)

Beställ 3 härvor av Serena i butiken, så skickar vi med mönster på köpet! Erbjudandet gäller hela sommaren så långt lagret räcker!

Virknål: nr 3,5

Storlek: ca 130 cm från kant till kant och ca 55 cm från nacken till spetsen längst ner.

Virkfasthet: i parti 1, stolpar 10 x 10 cm = 23 m x 12 varv ca i mönsterstickning

Förkortningar och förklaringar:

lm = luftmaska
fm = fast maska
stlp = stolpe
* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.
Luftmaskbåge. När man virkar en luftmaska mellan t ex 2 stolpar eller 2 grupper med stolpar så kallar vi den en luftmaskbåge. Många gånger är det just i denna du ska virka när du kommer på nästa varv.

Vi har kompletterat mönstret med bilder och i vissa fall diagram för att underlätta.

Svårighetsgrad: Medel. Med detta menas att du måste behärska virkningen och kunna läsa dig till hur du ska göra.

Då sätter vi igång!

Mönster:

Parti 1

Virka 4 lm och slut dem till en ring.

I denna ring virkar du nu varv 1: 4 lm, * 3 stlp, 1 lm * 2 ggr, 1 stlp (vänd)

Varv 2: 4 lm, 3 stlp i den första luftmaskbågen från fg varv, 1 lm, (3 stlp, 1 lm, 3 stlp) i lm bågen i mitten, 1 lm, 3 stlp i nästa lm-båge, 1 lm, 1 stlp. (vänd)

Varv 3 och efterföljande varv: 4 lm, 3 stlp i luftmaskbågen från fg varv, 1 lm * 3 stlp, 1 lm * tills du är mitt på och det är dags att virka mittenmaskorna, ( 3 stlp, 1 lm, 3 stlp) i lm bågen i mitten, * 1 lm, 3 stlp i nästa lm-båge * fram till sista lm-bågen, 1 lm, 3 stlp 1 lm, 1 stlp i sista lm-bågen. (vänd)

Fortsätt virka enligt varv 3, Gör grupper om 3 stolpar i varje luftmaskbåge. Se upp vid varvets början, mitt och slut, där mönstret avviker.

Virka tills du gjort 15 varv. Om du inte behöver diagrammet så hoppa vidare till parti 2.

Här kommer samma sak d v s parti 1 fast i diagramform 1:

Hjälptext till diagrammet: Börja läsa diagrammet i mitten vid pilen. Du börjar med 4 lm som du sluter till en ring, sedan börjar du på varv 1 med 3 lm. Diagrammet visar bara de första 3 varven, du fortsätter sedan enligt samma metodik. Fortsätt virka enligt varv 3, Gör grupper om 3 stolpar i varje luftmaskbåge. Se upp vid varvets början, mitt och slut, där mönstret avviker.

Parti 2

Byt färg till grundfärgen, den gröna d v s English i vårt exempel. Nu ska vi virka en luftigare, nätliknande del med stolpar, i s.k. filévirkning.
Se upp vid början, mitten och slutet då vi virkar som tidigare! Stolparna på det första varvet ska hamna så att du virkar dem i ytterstolparna på stolpgrupperna om 3 från föregående varv och däremellan en luftmaska. Gör så här:

Virka 4 lm, 3 stlp i luftmaskbågen från fg varv, 1 lm. Hoppa över 2 stolpar virka sedan 1 stolpe i nästa maska. * 1 lm, hoppa över en maska, 1 stolpe * Fortsätt på detta sätt tills du kommer till sjalens mitt, udden med mittmaskorna

Placera en sista ensam stolpe i den första av de sex mittstolparna från fg varv, virka en luftmaska och virka sedan sjaluddsmaskorna precis som du gjort tidigare dvs 3 stlp, 1 lm, 3 stlp alla i samma luftmaska mitt på udden.

Virka 1 lm, 1 stolpe i den sista av de sex mittstolparna från fg varv . Fortsätt sedan som tidigare med * 1 lm, hoppa över en maska, 1 stolpe *

Fortsätt så tills du kommer fram till den sista stolpgruppen på varvet. Virka en sista stolpe i den första av stolparna i denna stolpgrupp. Avsluta sedan varvet som tidigare d v s 1 lm, 3 stlp 1 lm, 1 stlp i sista lm-bågen. (vänd)

Du virkar detta parti i totalt 5 varv. Fortsätt vidare till Parti 3.

Här kommer diagram som förtydligar vissa delar av parti 2.

Hjälptext till diagrammet. Diagrammet ovan visar början på varvet och du ser först föregående varv och sedan kommer varvet med filévirkning (nätmönster) först hur det ser ut från föregående varv.

Hjälptext till diagrammet: Diagrammet ovan visar hur du ska virka när du kommit till mittmaskorna. Du ser maskorna från f g varv och de som du nu virkar.

Du virkar detta parti i totalt 5 varv.

Parti 3

Byt tillbaka till den avvikande färgen, den melerade Lilypad i vårt fall.

Nu återgår vi till stolpgrupper om 3, som i parti 1. Men du virkar bara stolpgrupper om 3 i varannan luftmaskbåge nedan annars blir de för många.

Första varvet virkar du så här:

4 lm, 3 stlp i luftmaskbågen från fg varv, 1 lm
* 3 stlp, 1 lm i nästa lm-båge, 1 lm, hoppa över en lm-båge och virka 3 stlp i nästa, * upprepa tills du är mitt bak,
( 3 stlp, 1 lm, 3 stlp) i lm bågen i mitten av de 6 mittstolparna.
* 1 lm, 3 stlp i nästa lm-båge, 1 lm, hoppa över en lm-båge och virka 3 stlp i nästa*

Fortsätt så tills du kommer fram till den sista stolpgruppen på varvet. Avsluta sedan varvet som tidigare d v s 1 lm, 3 stlp 1 lm, 1 stlp i sista lm-bågen. (vänd)

Fortsätt nu med varv 3 från parti 1 tills du virkat totalt 5 varv i detta parti. Fortsätt med Parti 4.

Inget diagram på parti 3 men här kommer en bild som vi hoppas ska förtydliga.

Filévirkningen går över i stolpgrupper om 3 – OBS! varannan luftmaskbåge hoppar vi över när vi går över till stolpgrupperna om 3.

Parti 4

Byt tillbaka till grundfärgen och upprepa parti 2 och virka totalt 5 varv

Parti 5
Byt tillbaka till den avvikande färgen och upprepa parti 3 och virka totalt 5 varv.

Parti 6

Nu kommer den avslutande udden som virkas med grundfärgen, d v s grön English i vårt exempel. Totalt 11 varv ska du virka och du växlar mellan två olika varv efter uppstartsvarvet

Varv 1: (uppstartsvarvet)
4 lm, 3 stlp i luftmaskbågen från fg varv,
* i nästa lm-båge virkar du en stolpgrupp om 4 stolpar: 2 stlp, 1 lm, 2 stlp *

fortsätt på detta sätt tills du har 1 lm-båge kvar innan du kommer till mittstolparna.

Virka nu 1 lm, 3 stlp i nästa lm-båge, ( 3 stlp, 1 lm, 3 stlp) i lm bågen i mitten, 1 lm, 3 stlp i nästa lm-båge 1 lm.

* i nästa lm-båge virkar du 2 stlp, 1 lm, 2 stlp * fortsätt så tills du avslutar varvet som vanligt med 1 lm, 3 stlp 1 lm, 1 stlp i sista lm-bågen. (vänd)

Nästa varv bygger på samma princip men måste justeras lite för att ökningarna ska bli rätt.

Varv 2:
4 lm, 3 stlp i luftmaskbågen från fg varv,
1 lm, 2 stlp i mittstolpen i stolpgruppen om 3 från fg varv,

* i lm mitt i nästa stolpgrupp om 4 från fg varv virkar du 2 stlp, 1 lm, 2 stlp * fortsätt på detta sätt tills du har virkat i den sista stolpgruppen om 4 före mittmaskorna.

Virka 2 stolpar i mittstolpen i gruppen om 3 från fg varv, 1 lm, 3 stlp i nästa lm-båge,

Virka mittmaskorna ( 3 stlp, 1 lm, 3 stlp) i lm-bågen i mitten, 1 lm,

3 stlp i nästa lm-båge 1 lm. 2 stolpar i mittstolpen i nästa grupp om 3 stolpar från fg varv

* i nästa stolpgrupp om 4 från fg varv virkar du 2 stlp, 1 lm, 2 stlp * fortsätt på detta sätt tills du
har virkat i den sista stolpgruppen om 4 före slutet på varvet.

Virka 2 stolpar i mittenstolpen av nästa stolpgrupp om 3 avsluta varvet som vanligt med 1 lm, 3 stlp 1 lm, 1 stlp i sista lm-bågen. (vänd)


Varv 3:
4 lm, 3 stlp i luftmaskbågen från fg varv,

Virka en stolpgrupp om 4 (2 stlp, 1 lm, 2 stlp) i lm-bågen mellan stolpgrupperna om 2 och om 3 stolpar från fg varv,

* i nästa stolpgrupp om 4 från fg varv virkar du 2 stlp, 1 lm, 2 stlp * fortsätt på detta sätt tills du har virkat i den sista stolpgruppen om 4 före mittmaskorna.
Virka nu ytterligare en stolpgrupp om 4 (2 stlp, 1 lm, 2 stlp) i lm-bågen mellan stolpgrupperna om 2 och om 3 stolpar från fg varv,

Virka nu 1 lm, 3 stlp i nästa lm-båge, virka mittmaskorna (3 stlp, 1 lm, 3 stlp) i lm bågen i mitten, 1 lm, 3 stlp i nästa lm-båge, 1 lm.

Virka nu en stolpgrupp om 4 (2 stlp, 1 lm, 2 stlp) i lm-bågen mellan stolpgrupperna om 3 och om 2 stolpar från fg varv

* i nästa stolpgrupp om 4 från fg varv virkar du 2 stlp, 1 lm, 2 stlp * fortsätt på detta sätt tills virkat i den sista stolpgruppen om 4 från fg varv

Virka nu ytterligare en stolpgrupp om 4 (2 stlp, 1 lm, 2 stlp) i lm-bågen mellan stolpgrupperna om 3 och om 2 stolpar från fg varv

Avsluta varvet som vanligt med 1 lm, 3 stlp 1 lm, 1 stlp i sista lm-bågen. (vänd)

Upprepa varv 2 och 3 tills du har virkat totalt 11 varv på detta parti. Fortsätt till den avslutande udden.

Nedan visas i diagramform hur maskorna ligger ovanpå varandra i stolpgrupperna om 4

q

Avslutande udd:

Den avslutande udden virkas också i grundfärgen.

3 lm, 3 stlp i första lm-bågen från fg varv.

* 1 fm före nästa stolpgruppen om 4, 5 stolpar i lm mitt i stolpgruppen om 4, *
upprepa tills du virkat 5 stlp i sista stolpgruppen om 4 innan mittmaskorna,
1 fm innan nästa grupp om 3 stolpar
5 stlp i nästa lm-båge
i luftmaskan mitt i de sex mittstoplarna virkar du nu:
1 fm, 2 lm, 4 stlp, 2 lm, 1 fm
5 stlp i nästa lm-båge
* 1 fm före nästa stolpgrupp om 4, 5 stolpar i lm mitt i stolpgruppen om 4, *
Upprepa mellan * * tills du har virkat 5 stlp i den sista stolpgruppen om 4 på varvet.
1 fm innan nästa grupp om 3 stolpar
Virka 4 stolpar i den sista lm-bågen på varvet.

Fäst alla trådar och blocka sjalen om du önskar annars är den helt ok som den är.

Här kommer bild på den färdiga udden.