Lucka 1 – Den schackrutiga Disktrasan

Material: 1 nystan Reko Bomull à 50g färg: Ljust Jeansblå

Stickor: stickor nr 4, rundsticka eller strumpsticka

Storlek: 24 x 21 cm

Stickfasthet: 10 x 10 cm, 19 maskor och 25 varv i mönsterstickning.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska,
am = avig maska
km = kantmaska. Kantmaskorna stickas alltid räta.
* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönster

Lägg upp 45 maskor

Sticka 5 varv rätstickning

Varv 1: 5 km, * 5 rm, 5 am * 3 ggr, 5 rm, 5 km

Varv 2: 5 km, * 5 am, 5 rm * 3 ggr, 5 am, 5 km

Varv 3: som varv 1

Varv 4: som varv 2

Varv 5: som varv 1

Upprepa varv 1-5 ytterligare 8 gånger

Avsluta med 5 räta varv. Avmaska samtidigt som du stickar det sista varvet.

Fäst trådarna och du är färdig!