Våryra – en randig sjal


Våryra sjal

Material: 4 nystan Hverdags från Du Store Alpakka: 2 var av färgerna mörk rosa (638) och röd (640). Det går totalt åt drygt 1,5 nystan av varje färg
Stickor: 3 mm rundsticka
Storlek: ca 165 cm från spets till spets och ca 18 35 cm på den bredaste delen. 
Stickfasthet: 24 x 46 = 10 m x 10 varv ca i rätstickning
SerieVåryra

Banner3b

Förkortningar:
rm = rät maska
ökn = ökning = sticka två gånger i samma maska, först en rät maska i främre maskbågen och sedan en i den bakre, lyft inte av maskan från vänster sticka förrän du fått två maskor på höger sticka.
2 rm tills = sticka ihop två räta maskor
Fg 1 = färg 1 = mörk rosa
Fg 2 = färg 2 = röd

Läs detta först: För att bilda ränderna korrekt, så måste varje sektion börja med den färg som står på tur. Har du slutat en sektion med fg 1, måste du börja nästa med fg 2 och vise versa. Du behöver aldrig ta av garnet. Istället så snor du garnerna runt varandra i början av varje varv 1.

Mönster

Lägg upp 4 maskor med fg 1

Sektion 1:

Varv 1: sticka räta maskor fram till den sista maskan då du gör en ökn.
Varv 2: En ökn i första maskan, räta maskor tills du har två stycken kvar, 2 rm tills.

Varje gång du gör varv 1, så ökar antalet maskor med 1.

Byt till fg 2 och upprepa varv 1 och 2

Fortsätt nu att sticka varv 1 och 2 och byt färg vartannat varv tills du har totalt 22 ränder

Sektion 2:

Fortsätt sticka varv 1 och 2, men gör nu 4 varv per färg och upprepa detta 5 gånger. Eftersom du slutade förra sektionen med fg 2, så börjar du och slutar denna sektion med fg 1.

Sektion 3:

Upprepa sektion 1, d v s 22 randningar med två varv i varje färg, men börja med fg 2 denna gång.

Sektion 4: 

Fortsätt sticka varv 1 och 2, men gör nu 6 varv per färg och upprepa detta 5 gånger. Eftersom du slutade förra sektionen med fg 1, så börjar du och slutar denna sektion med fg 2.

Sektion 5: 

Upprepa sektion 1

Sektion 6:

Fortsätt sticka varv 1 och 2, men gör nu 8 varv per färg och upprepa detta 5 gånger. Eftersom du slutade förra sektionen med fg 2, så börjar du och slutar denna sektion med fg 1.

Sektion 7:

Upprepa sektion 1, d v s 22 randningar med två varv i varje färg, men börja med fg 2 denna gång.

Sektion 8:

Fortsätt sticka varv 1 och 2, men gör nu 10 varv per färg och upprepa detta 5 gånger. Eftersom du slutade förra sektionen med fg 1, så börjar du och slutar denna sektion med fg 2.

Sektion 9:

Upprepa sektion 1

Våryra sjal udd

Avslutning:

Med fg 1 stickas nu en avslutande picotkant samtidigt som arbetet avmaskas. Gör så här:
*Lägg upp 2 maskor genom att dra tråden mellan de två första maskorna på vänster sticka och dra och lägg över på vänster sticka. (upprepa 2 ggr) Maska nu av de första 4 maskorna på vänster sticka*. Upprepa mellan * * tills alla maskor är slut. På detta sätt bildas en liten uddkant.

Våryra sjal rund

Tips

  • Storleken varierar du genom att själv bestämma hur många upprepningar av varv 1 och 2 du ska göra.
  • Gillar du inte picot-kanten, så avmaskar du bara som vanligt.
  • Räta maskor gör så att sjalen håller formen bra och att den inte rullar ihop sig.