Den randiga grytlappen

Material: Soft Cotton 3 nystan i olika nyanser. Power blue 8849, Stone Grey 8836 och Pistachio 8876

Virknål: 3,5 mm

Storlek: 22 x 23 cm

Virkfasthet: 17 m x 20 v = 10 x 10 cm

Förkortningar och förklaringar.

Lm = luftmaska

Fm = fast maska

Sm = smygmaska

Mönster

Randningen görs med två varv av varje färg, så kom ihåg att göra ett färgbyten vartannat varv.

Lägg upp 84 lm.

Varv 1: Börja i andra luftmaskan från virknålen och virka fm (40 st) fram till de tre mittersta maskorna. Nu ska du virka ihop den första och den tredje av mittenmaskorna. Detta är som att göra en minskning, d v s sticka ihop två fasta maskor till en, med den enda skillnaden att du dessutom hoppar över en maska mellan de två som virkas ihop, dvs virkaihop maska 41 och 43 (hoppade över 42:an) Detta gör att tre maskor blir en. Virka ytterligare 40 fasta maskor. Vänd.

varv 2 osv. Fr o m nu virkar du bara i den bakre maskbågen. Det är det som gör att mönstret/strukturen blir räfflad. Vänd med en luftmaska och virka i bakre maskbågen fram till de tre mittersta maskorna och så gör du på samma sätt som på varv 1, så att tre maskor blir en. För varje varv minskar antalet maskor fram till mittenmaskorna.

När du har runt 5 maskor kvar på varje sida om mittenmaskan, så är det dags för avslutningen.

Byt till den färg du började med. Virka ett varv enligt varv 2 ovan. Vänd

Virka en fast maska och sedan en hank genom att virka 6 lm och fäst med en fm i slutet av varvet. Vänd

Virka 6 fm runt hanken och fäst med en sm i slutet av varvet.

Fäst garnet och du är färdig.