Den prickiga grytlappen för alla årstider

Den prickiga grytlappen

Material: Två nystan Reko Bomull färg: Grått och Orange
Virknål: nr 4
Storlek: 19 x 18 cm
Virkfasthet: 16 m x 20 v = 10 x 10 cm (fasta maskor)
Förkortningar och förklaringar:
lm = luftmaska
fm = fast maska
sm = smygmaska
hstp = halvstolpe
Bubbla = bubbelmaska. Detta är 5 ihopvirkade stolpar. Du gör som en vanlig stolpe men inte den sista genomdragningen. När du gjort 5 stolpar på detta vis så drar du garnet genom alla fem maskorna du har på virknålen och då får du bubblan. OBS! Bubblan görs på avigsidan, men den ska bukta ut på rätsidan.
* * betyder att det som står mellan * ska upprepas varvet ut eller tills något annat anges.

Mönster
Lägg upp 27 lm med virknål nr 4 med grått

Varv 1: Virka 26 hstp med start i andra lm från virknålen. vänd
Varv 2: 1 lm * 2 hstp i grått, bubbla i orange * upprepa tills 2 maskor kvar, virka 2 hstp i grått. ( det orange garnet virkas in med halvstolparna i grått ) vänd
Varv 3: 1 lm, 26 fm med grått ( låt det orange garnet virkas med hela vägen tillbaka) vänd
Varv 4: 1 lm, 4 hstp i grått * Bubbla i orange, 2 hstp i grått * tills en maska kvar. Avsluta med en hstp i grått. vänd
Varv 5: som varv 3.

Upprepa varv 2-5 3 gånger. Virka sedan varv 2 ytterligare en gång. Klipp av det orange garnet. Virka ett varv med 26 hstp i grått. Vänd inte!

Avslutning:
För en fin avslutning ska du nu virka 2 varv runt om själva grytlappen samtidigt som du gör hanken. Om du lägger grytlappen framför dig, men rätsidan och bubblorna uppåt, så befinner du dig nu i uppe i vänstra hörnet.
varv 1: fm i grått runt hela grytlappen. Längs sidorna blir det ungefär en fm per varv, uppe och nere blir det en fm per maska, d v s 26 stycken, i hörnen blir det två fm i en maska (en ökning). När du kommer till det översta vänstra hörnet igen, så virkar du 15 lm som en ögla/hank att hänga upp grytlappen i. Fäst den med en fm.
Varv 2: Virkas som varvet innan, med undantag för öglan/hanken. När du kommer dit så virkar du 15 fm runt om öglan. Avsluta varvet med en sm. Klipp av det grå garnet.
Varv 3: orange garn. Nu ska du virka ett varv med sm som ligger som kedjestygn ovanpå grytlappen. Du virkar en vi varje maska från föregående varv.

Fäst alla trådar och du är klar att använda din grytlapp.

Till jul kanske du vill en en i grått och rött och till påsk kanske en i gult och vitt. Enkel och rolig virkning där färgerna sätter temat.