Disktrasan God Jul

Disktrasan – God Jul

Material: ett nystan Soft Cotton, färg Silver

Stickor: Rund- eller strumpsticka nr 4

Stickfasthet: 10 x 10 cm, 19 maskor och 28 varv.

Storlek:  ca 23 x 20 cm

Soft Cotton finns att köpa i butiken i en hel uppsjö av färger. Hitta din favoritfärg bland vårt sortiment!

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska

am = avig maska

km = kantmaska. Kantmaskorna stickas alltid räta. Den sista maskan på varvet stickas vriden rät.

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

 

Mönster

Lägg upp 45 maskor

 

Sticka 5 varv rätstickning.

 

Varv 1: 4 km, * rm *, 4 km

Varv 2:   4 km, * am *, 4 km

Varv 3: = varv 1

Varv 4: = varv 2

Varv 5: 4 km, 5 rm, 7 am, 4 rm, 5 am, 5 rm, 5 am, 6 rm, 4 km

Varv 6: = varv 2

Varv 7: 4 km, 5 rm, 7 am, 3 rm, 7 am, 3 rm, 7 am, 5 rm, 4 km

Varv 8: = varv 2

Varv 9: 4 km, 10 rm, * 2 am, 3 rm * 4 ggr, 2 am, 5 rm, 4 km

Varv 10: = varv 2

Varv 11: = varv 9

Varv 12: = Varv 2

Varv 13: 4 km, 10 rm, * 2 am, 3 rm * 3 ggr, 2 am, 10 rm, 4 km

Varv 14: = varv 2

Varv 15: = varv 13

Varv 16: = varv 2

Varv 17: = varv 13

Varv 18: = varv 2

Varv 19: 4 km, 10 rm, * 2 am, 3 rm * 3 ggr, 7 am, 5 rm, 4 km

Varv 20: = varv 2

Varv 21: = varv 19

Varv 22: = varv 2

Varv 23: 4 km, * rm *, 4 km

Varv 24: = varv 2

Varv 25: 4 km, 7 rm, 5 am, 4 rm, 5 am, 5 rm, 5 am, 6 rm, 4 km.

Varv 26: = varv 2

Varv 27: 4 km, 6 rm, 6 am, * 3 rm, 7 am * 2 ggr, 5 rm, 4 km.

Varv 28: = varv 2

Varv 29: 4 km, 5 rm, * 2 am, 3 rm * 5 ggr, 2 am, 5 rm, 4 km.

Varv 30: = varv 2

Varv 31: 4 km, 5 rm, * 2 am, 3 rm * 4 ggr, 4 am, 1 rm, 2 am, 5 rm, 4 km.

Varv 32: = varv 2

Varv 33: = varv 31

Varv 34: = varv 2

Varv 35: 4 km, 5 rm, * 2 am, 3 rm * 3 ggr, 2 am, 8 rm, 2 am, 5 rm, 4 km

Varv 36: = varv 2

Varv 37: = varv 35

Varv 38: = varv 2

Varv 39: 4 km, 6 rm, 6 am, * 3 rm, 7 am * 2 ggr, 5 rm, 4 km

Varv 40: = varv 2

Varv 41: 4 km, 7 rm, 5 am, 4 rm, 5 am, 5 rm, 5 am, 6 rm, 4 km.

Varv 42: = varv 2

Varv 43: 4 km, * rm *, 4 km

Varv 44: = varv 2

Varv 45–50: Alla maskor räta, avmaska samtidigt som du stickar varv 50.

 

Fäst trådarna!

 

Färdig!