Esters vardagssockor

Esters vardagssockor

Esters Vardagssockor

Material: Ett nystan Mellanraggi, färg: Kaktus Print

Stickor: Strumpstickor nr 3

Storlek: Dam storlek 38-40 ca med anpassning i fotens längd.

Stickfasthet:

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska,
am = avig maska
vrm = en vriden rät maska. Den blir vriden, genom att du stickar i den bakre maskbågen

SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.

Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)

2 rm tills = sticka ihop 2 maskor rätt (minska en maska)

Mönster:

Lägg upp 50 maskor och fördela dem på strumpstickorna t ex 10 15 10 15

Resår:
Sticka 1 am, * 3 rm, 2 am * 3 rm 1 am tills sockskaftet mäter ca 13 cm eller önskad längd – observera att längre skaft innebär att det går åt mer garn, så säkerställ att garnet räcker om du ändrar i mönstret.

Hälen:
Nu ska du börja att sticka hälen och på Esters sockor så fortsätter resårstickningen över hälkappan som du stickar fram och tillbaka över sticka 1 + 2.

Varv 1:  1 am, * 3 rm, 2 am * 3 rm 1 am

Varv 2: 1 rm * 3 am, 2 rm * 3 am 1 rm

Upprepa tills hälkappan mäter 6 cm.

Nu ska du forma själva hälen enligt följande:

Varv 1: 16 rm, ssk, 1 rm vänd

Varv 2: Lyft 1 m, 8 am, 2 am tills. 1 am, vänd

Varv 3: Lyft 1 m 9 rm, ssk, 1 rm vänd

Varv 4: Lyft 1 m, 10 am, 2 am tills., 1 am, vänd

Varv 5: Lyft 1 m, 11 rm, ssk, 1 rm, vänd

Varv 6: Lyft 1 m, 12 am, 2 am tills., 1 am, vänd

Varv 7: Lyft 1 m, 13 rm, ssk, 1 rm, vänd

Varv 8: Lyft 1 m, 14 am, 2 am tills., 1 am, vänd

Nu har du 17 maskor kvar på sticka 1+2

Sticka nu 9 rm, för här startar nu det nya varvet och du ska fortsätta att forma foten.

Foten:
Varv 1: 8 rm, plocka upp 9 maskor längs hälkappans sida, sticka resårmönstret över kommande 25 maskor, (sticka 3+4) enligt följande:
1 am, * 3 rm, 2 am * 3 rm 1 am, plocka upp 9 maskor längs hälkappans andra sida, sticka 9 rm. Du har nu 17 maskor på sticka 1, 25 maskor tillsammans på sticka 2 och 3 och 18 maskor på sticka 4

Börja med ett varv utan minskningar då du stickar slätstickning på sticka 1 och 4 och resårmönster över 2 och 3.

Minskningsvarv: sticka 1 – sticka tills 3 maskor kvar: 2 rm tills, 1 rm, resårmönster över sticka 2 och 3, sticka 4: 1 rm, ssk, räta maskor varvet ut.

Upprepa nu dessa två varv och gör minskningarna vartannat varv tills du har 12 maskor kvar på sticka 1 och 13 maskor kvar på sticka 4. 50 totalt.

Hädanefter gäller att du stickar slätstickning på sticka 1 och 4 och resårmönster över 2 och 3. Fortsätt tills foten mäter ca 20 cm eller önskad längd.

Minskningar för tån:
Sticka 1 och 3: Sticka till 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor

Gör denna minskning vartannat varv, övriga varv stickas alla maskor räta. Upprepa tills 18 maskor återstår. (5 på varje sticka)

Sticka 4 rm på sticka 1, sätt alla maskor på sticka 1 och 4 på en sticka och alla maskor på sticka 2 och 3 på en annan sticka. Nu ska du vända arbetet ut och in. Detta kan vara lite knepigt med långa stickor men det går om man trixar lite, alternativ så kan du först sätta maskorna på två säkerhetsnålar och sedan vända arbetet ut och in, så att du inte tappar någon maska.

När du har arbetet ut och in, med stickorna parallella och räta ligger mot räta, så tar du en tredje sticka och gör nu följande avmaskning, Sticka ihop 1 maska från den främre stickan med en från den bakre stickan rätt. Sticka ihop nästa två maskor på samma sätt. Dra sedan den första maskan på höger sticka över den andra maskan. Fortsätt på samma sätt tills alla maskor är avmaskade. Dra tråden genom den sista maskan.

Fäst alla trådar och sticka sedan en till likadan socka.

Färdig!

Esters vardagssockor med resårstickning över hälen