Vintergatan – en sjal full av stjärnor!

Vintergatan – en sjal full av stjärnor

Material: 260 g av Ullcentrums tvåtrådiga ullgarn

Virknål: nr 3

Mått: ca 230 från udd till udd och 72 cm från nacke till spetsen mitt på.

Virkfasthet: En stjärna mäter ca 12 cm i diameter

Förkortningar:

Lm = luftmaska
fm = Fast maska
sm = smygmaska

Köp Vintergatan som virk-kit i butiken – Välkommen in till House of Hildur. 

Mönster

Grundmönstret i denna sjal är byggt på att du stickar 66 hela stjärnor och 12 st halva stjärnor. Dessa virkar du sedan ihop till en sjal enligt skissen på sidan två. Smidigast är att virka en stjärna och sedan fr o m nästa stjärna eller halvstjärna, virka ihop dem med varandra. För att undvika det tråkiga i att fästa trådar, så rekommenderar vi att du gör det efter varje ny hel eller halv stjärna. Du fortsätter att virka hela och halva stjärnor tills alla 66 hela stjärnor och alla 12 halva stjärnor sitter samman som skissen på sidan 2 visar.

En hel stjärna: (virka totalt 66 st)

Stjärnan virkas runt.

Varv 1: Virka 8 lm och slut till en ring med en sm

Varv 2: Virka 3 lm, * 1 stolpe, 1 lm* totalt 11 ggr. Avsluta varvet med en sm.

Varv 3: Virka 2 lm + 2 stolpar i luftmaskbågen, 2 lm, 3 stolpar i nästa luftmaskbåge. * 3 stolpar i nästa lm-båge, 2 lm, 3 stolpar i nästa lm- båge. * Upprepa varvet ut. Du anar nu början till 6 uddar.

Varv 4: Virka 1 lm och 1 fm i samma maska där du står * 3 stolpar, 3 lm, 3 stolpar i nästa luftmaskbåge, 1 fm. mitt i nästa grupp av sex stolpar * upprepa varvet ut. Du har nu 6 tydliga spetsar på stjärnan. Avsluta med en sm i första fm.

Varv 5: Virka 1 lm och 1 fm i samma maska där du står. * 5 lm, (1 fm i uddens luftmaskbåge, 5 lm och en fm i samma lm- båge), 5 lm , 1 fm i v-formationen mellan uddarna* upprepa varvet ut och avsluta med en sm.

OBS! LÄS DETTA!

Den första stjärnan virkar du precis enligt beskrivningen ovan, men fr o m stjärna nummer två så kan du börja sätta ihop dem enligt skissen nedan. Stjärnorna virkas ihop i udden på sista varvet. Istället för att virka det som står inom parentesen på varv 5, så virkar du: (1 fm i uddens luftmaskbåge, 2 lm, 1 fm i udden från den andra stjärnan, 2 lm, 1 fm i uddens lm-båge) för de uddar där du ska sätta ihop dem med en annan hel eller halv stjärna.

 

En halv stjärna: (virka totalt 12 st)

Den halva stjärnan virkas fram och tillbaka.

Varv 1: Virka 4 lm och slut samman i en ring med en sm.

Varv 2: Virka 3 lm, * 1 stolpe, 1 lm* totalt 6 ggr. Vänd

Varv 3: Virka 2 lm + 2 stolpar i första luftmaskbågen, * 3 stolpar i nästa lm-båge, 2 lm, 3 stolpar i nästa lm- båge. *  3 stolpar i nästa lm-båge.  Vänd

Varv 4: Virka 2 lm + 2 stolpar i första maskan 1 fm. mitt i nästa grupp av sex stolpar * 3 stolpar, 3 lm, 3 stolpar i nästa luftmaskbåge, 1 fm. mitt i nästa grupp av sex stolpar * 2 ggr.  Avsluta med 3 stolpar i sista maskan. Vänd

Varv 5: Virka 1 fm, 5 lm, 1 fm i första maskan. * 5 lm, 1 fm i v-formationen mellan uddarna, 5 lm, (1 fm i uddens luftmaskbåge, 5 lm och en fm i samma lm- båge) * upprepa varvet ut.

OBS LÄS DETTA!
En halv stjärna virkas ihop med övriga delar från avigsidan.
Alla uddar som virkas ihop med andra stjärnor, virkas ihop enligt samma devis som en udd på den hela stjärnan, notera dock att även den första delen på varv 5 måste virkas ihop med en angränsande stjärna.

 

Diagram över hur stjärnorna ska monteras.

När alla stjärnor monterats enligt skissen ovan, så är det dags att virka den avslutande udden på sjalens nederkant. Du börjar i en av ytterkanterna med en fast maska i den sista halvstjärnans udd markerad med en pil ovan.

Varv 1: 1 fm i första halvstjärnans udd, 6 lm, 1 stolpe i den fasta maskan i v-formationen från fg varv, 6 lm * 1 fm i udden, 6 lm, 1 stolpe i den fasta maskan i v-formationen från fg varv, 6 lm, 1 dubbelstolpe i nästa udd där två stjärnors uddar virkats ihop, 6 lm, 1 stolpe i den fasta maskan i v-formationen från fg varv, 6 lm * Fortsätt längs hela kanten och avsluta så här:

6 lm, 1 stolpe i den fasta maskan i v-formationen från fg varv, 6 lm, 1 fm i den sista halvstjärnans udd. Vänd.

Varv 2: 2 lm, 2 stolpar, 3 lm, 3 stolpar i lm bågen. * 3 stolpar, 3 lm, 3 stolpar i nästa lm-båge * varvet ut, den sista stolpen kan du sätta i den sista maskan istället för i lm-bågen.

Varv 3: 1 lm, 1 fm i första maskan, * 5lm, 1 fm i lm-bågen, 5 lm, 1 fm emellan följande 2 grupper av 3 stolpar * varvet ut.

Nu är du färdig! Fäst alla trådar och pressa försiktigt sjalen, alternativt blocka den.

Detaljerad bild av udden.

 

Tips!

  • Om det känns jobbigt att virka ihop stjärnorna vart eftersom du gör dem, så går det ju alltid att sy ihop dem, men det är mer tidsödande och då går det antagligen åt mer garn.