Fodral till Ipad av minimormorsrutor!

Fodral till Ipad av minimormorsrutorFodral till Ipad av minimormorsrutor

Material: Restgarner, gärna sockgarner samt knappt 50 gram av den färg du använder för att foga ihop minimormorsrutorna

Virknål: nr 2,5 mm

Storlek: Denna är ju anpassningsbar till vilken Ipad eller liknande du har eller vad du nu vill göra ett fodral till.

Virkfasthet: 2,5 rutor ihopvirkade blir 10 cm på bredden och/eller höjden, vilket ger dig en fingervisning kring hur många du behöver virka. Detta fodral är gjort av 63 minimormorsrutor

Förkortningar och förklaringar:

fm = fast maska
lm = luftmaska
sm = smygmaska
stp = stolpe
magisk ring: Järbo garn har en jättebra steg för steg beskrivning av hur du gör detta. Om du inte vill prova detta kan du istället virka 2 lm och göra allt det som du skulle gjort i den magiska ringen i den första av dessa två luftmaskor istället. Fördelen med en magisk ring är att du kan dra ihop mitten så att du får ett nästintill obefintligt hål i mitten.
Lm-båge. Mellan varje stolpgrupp i hörnen så virkar du 2 lm, dessa bildar en liten båge som du ska virka 2 stolpgrupper i på nästa varv.

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Minimormorsrutorna virkas i båda maskbågarna från föregående varv hela tiden, tills det är dags att virka ihop allihop.

Mönster

Detta mönster är kanske lite mindre exakt än vanliga mönster och eftersom att det inte finns något garn och utgåifrån utan detta faktiskt är ett restgarnsprojekt så måste du som virkar prova dig fram så att det passar din ipad eller vad det nu är du vill göra ett fordra till.

Det blir många trådar som ska fästas i ett projekt som detta och det måste du vara beredd på. Det blir 6 trådar per liten ruta. OM du istället för små och stora restgarnsnystan använder dig att ett helt nystan av en färg,  så får du några trådar färre att fästa men fortfarande ganska mycket. 

Innan du drar igång denna del så kommer här ett tips som kommer att underlätta inför monteringen och det är: FÄST ALLA TRÅDAR LÖPANDE annars blir det jättejobbigt när du ska göra det på 63 rutor på en gång! 

Minimormorsrutan:
Varv 1: Gör en magisk ring i den magiska ringen virkar du 5 lm ( motsvarar 1 stp + 2 lm) * 3 stp, 2 lm * upprepa mellan * * ytterligare 2 gånger, 2 stp avsluta varvet med en sm i 3:e lm från början av varvet. 

Varv 2: byt färg, Gör en lm, virka en fm + 4 lm i lm-bågen från fg var (motsvarar 1 stp + 2 lm), 3 stp i samma lm-båge * 1 lm, 3stp + 2 lm + 3 stp i nästa lm-båge * upprepa detta ytterligare 2 gånger, 1 lm, 2 stp i första lm-bågen avsluta med en sm i 2:a lm från början av varvet. 

Fäst alla trådar på rutan.

Inför monteringen ska du nu virka ett varv med samma garn som du tänker montera ihop rutorna med. Varvet består av fasta maskor, en i varje maska från föregående varv utom i lm-bågen i hörnen då du virkar 1 fm, 1 lm, 1 fm.

Fäst även dessa trådar!

Nu ska du virka så många rutor som du behöver för att göra ett fodral. I vårt fodral virkade vi totalt 63 rutor, men det är ganska tajt så vill du ha lösare så får du virka fler rutor. Viktigast är att du anpassar dig efter vad du nu ska ha fodralet till.

Montering
Nu är det dags att virka ihop rutorna. Detta gör du genom att lägga dem avigsidan mot avigsidan och virka smygmaskor från hörn till hörn på en av de fyra sidorna av rutan. Smygmaskorna virkar du inte i alla fyra maskbågarna från de båda rutorna utan bara i de mittersta två. Smygmaskorna kommer att bilda som en liten ås och gör så att minimormorsrutorna blir lite nedsjukna mellan dessa åsar. 

Virka ihop 9 rutor till ett band.

Först virkar du ihop de så att de bildar som band på bredden (se bilden ovan) 9 st i detta fall och sedan lägger du dessa avigsida mot avigsida och virkar ihop band med band så att du till slut får en tub, som blir så hög som du måste ha den för att den ska täcka hela fodralet. 

Nu har du en tillräckligt lång tub. Börja med botten, välj vad som ska vara nedåt och virka ett varv med fasta maskor av garnet du monterat ihop rutorna med. De fasta maskorna gör så att du får en jämnare botten.

Nu ska du virka ihop botten och behöver besluta dig för vilken del som ska bli framsida och vilken del som ska bli baksida och lägga tuben platt. Har du som i vårt fall ett ojämnt antal så kommer du att vara tvungen att vika några rutor på mitten. Virka sedan ihop botten med smygmaskor – Tuben ska ligga med rätsidan ut, kant i kant i botten så att den blir som du vill ha den, sedan virkar du ihop den. Obs! För att säkerställa att botten blir riktigt tajt så virka varje smygmaska i båda maskbågarna från fram och baksida denna gång. Fäst trådarna! 

Fodralet med knäppning och vågig kant.

Toppen/öppningen:
En snygg avslutning behövs samt en knäppning eller annat sätt att försluta fodralet på. På vårt fodral har vi först virkat en vågig kant som består av 2 fm över varje skarv mellan minimormorsrutorna och sedan i den mittersta fm på minimormorsrutan har vi virkat 1 dstp, 6 stp, 1 dstp, som tillsammans bildar en båge. 2 knappar sitter högt upp på fodralet i hörnet på de mittersta skarvarna och 2 öglor virkade av luftmaskor är fastsatta i baksidan på fodralet och dras över knapparna som knäppning.

Fäst alla trådar du eventuellt fortfarande har kvar att fästa och du är färdig.

Tada! och du har ett färdigt fordral.

Du har nu ett personligt fodral som det bara finns ett av i hela världen och som du gjort av restgarner du hade hemma.