Disktrasan – Julgranen

Disktrasan Julgranen

Material: ett nystan Reko Bomull från Järbo Garn 50 g, färg: Smaragd grön

Stickor: Jumper- eller rundsticka strl 4

Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 18 maskor och 25 varv

Storlek: 26 x 24 cm

Köp Disktrasan Julgranen som stick-kit i butiken

Köp bara garnet i butiken. 

Förkortningar och förklaringar:

Km = Kantmaska

rm = rät maska

am = avig maska

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönstret går över 45 maskor, med fyra kantmaskor i varje sida. Dessa kantmaskor stickas alltid räta. Den sista kantmaskan på varvet stickas alltid vriden rät.

 

Mönster

Lägg upp 45 maskor

Varv 1: 4 km * rm * 4 km

Varv 2: 4 km * am * 4 km

Varv 3: lika som varv 1

Varv 4: lika som varv 2. Alla aviga varv skickas på samma sätt.

Varv 5: lika som varv 1

Varv 6: lika som varv 2

Varv 7: lika som varv 1

Varv 8: lika som varv 2

Varv 9: 4 km, 17 rm, 3 am, 17 rm, 4 km

Varv 10: lika som varv 2

Varv 11: lika som varv 9

Varv 12: lika som varv 2

Varv 13: lika som varv 9

Varv 14: Lika som varv 2

Varv 15: 4 km, 10rm, 17 am, 10 rm, 4 km

Varv 16: Lika som varv 2

Varv 17: lika som varv 15

Varv 18: lika som varv 2

Varv 19: 4 km, 11 rm, 15 am, 11 rm, 4 km

Varv 20: lika som varv 2

Varv 21: lika som varv 19

Varv 22: lika som varv 2

Varv 23: 4 km, 12 rm, 13 am, 12 rm, 4 km

Varv 24: lika som varv 2

Varv 25: lika som varv 23

Varv 26: lika som varv 2

Varv 27: 4 km, 13 rm, 11 am, 13 rm, 4 km

Varv 28: lika som varv 2

Varv 29 lika som varv 27

Varv 30: lika som varv 2

Varv 31: 4 km, 14 rm, 9 am, 14 rm, 4 km

Varv 32: lika som varv 2

Varv 33: lika som varv 31

Varv 33: lika som varv 2

Varv 35: 4 km, 15 rm, 7 am, 15 rm, 4 km

Varv 36: lika som varv 2

Varv 37: lika som varv 35

Varv 38: lika som varv 2

Varv 39: 4 km, 16 rm, 5 am, 16 rm, 4 km

Varv 40: lika som varv 2

Varv 41: lika som varv 39

Varv 42: lika som varv 2

Varv 43: 4 km, 17 rm, 3 am, 17 rm, 4 km

Varv 44: lika som varv 2

Varv 45: lika som varv 43

Varv 46: lika som varv 2

Varv 47: 4 km, 18 rm, 1 am, 18 rm, 4 km

Varv 48: lika som varv 2

Varv 49: lika som varv 1

Varv 50: lika som varv 2

Varv 51: 4 km, 9 rm, 1 am, 17 rm, 1 am, 9 rm, 4 km

Varv 52: 4 km, 9 am, 1 rm, 17 am, 1 rm, 9 am, 4 km

Varv 53: 4 km, 6 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 11 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 2 rm, 1 am, 6 rm, 4 km

Varv 54: 4 km, 6 am, 1 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 1 rm, 11 am, 1 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 1 rm, 6 am, 4 km.

Varv 55: 4 km. 7 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 13 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 7 rm, 4 km

Varv 56: 4 km, 7 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 13 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 7 am, 4 km.

Varv 57: 4 km, 8 rm, 3 am, 15 rm, 3 am, 8 rm, 4 km

Varv 58: 4 km, 8 am, 3 rm, 15 am, 3 rm, 8 am, 4 km

Varv 59: lika som varv 55

Varv 60: lika som varv 56

Varv 61: lika som varv 53

Varv 62: lika som varv 54

Varv 63: lika som varv 51

Varv 64: lika som varv 52

Varv 65: lika som varv 1

Varv 66: lika som varv 2

Varv 67: lika som varv 1

 

Avsluta med 5 räta varv, avmaska samtidigt som du stickar det sista varvet.

 

Fäst alla trådar!

Färdig!