Hildurs Bohemsjal

Hildurs Bohemsjal – en sjal stickad från sjaludd till sjaludd

Material: tre härvor Santa Cruz valfri färg, sjalen på bilden är stickad i Peridot 111.
Stickor: Rundsticka 8, 80 cm lång (60 cm borde också gå bra), samt virknål nr 7
Storlek: blockad så mäter sjalen ungefär 200 cm från udd till udd. Från nacken och ner till sjalsnibben mäter den ungefär 85 cm
Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 12 maskor och 14 varv.

Hildurs bohemsjal finns att köpa som stick-kit i butiken

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska
am = avig maska
lyft 1 = Lyft en maska som om du skulle ha stickat den avigt. Ha garnet framför arbetet. När du lyft maskan flyttar du tillbaka garnet bakom arbetet och fortsätter enligt mönstret.
Omsl = omslag
2 rm tills = 2 räta maskor tillsammans

Hildurs Bohemsjal med enkel Picotudd

Mönster

Denna sjal stickas från sjaludd till sjaludd. Under första halvan sker ökningar vartannat varv, vilket gör att sjalen växer. Den andra halvan sker minskningar vartannat varv, som gör att sjalen blir mindre och mindre, tills bara udden är kvar.

Tips! Sätt en markering så att du ser vilka varv som är ökningsvarven. Det är svårt att se i början. När du kommit en bit på väg blir det mycket lättare, men markeringen hjälper dig om du känner dig tveksam.

Lägg upp 6 maskor och sticka 1 varv med räta maskor.

Uppstartsvarv:

Varv 1: (rätsidan) Lyft 1, 2 rm, omsl, 3 rm (7 maskor)

Varv 2: (Avigsidan) Lyft 1, sticka alla maskor räta – gäller alla aviga varv.

Varv 3: Lyft 1, rm tills 3 maskor kvar, omsl, 3 rm (8 maskor)

Varv 4: = varv 2

Varv 5: = varv 3 (9 maskor)

Varv 6: = varv 2

Varv 7: = varv 3 (10 maskor)

Varv 8: = varv 2

Sjalen första halvan.

Varv 9: Lyft 1, 2 rm * omsl, 2 rm tills, 2 rm * till 3 maskor kvar, omsl, 3 rm

Varv 10: Lyft 1, sedan alla maskor räta

Varv 11: Lyft 1, 3 rm * omsl, 2 rm tills, 2 rm * till 3 maskor kvar, omsl, 3 rm

Varv 12: Lyft 1, sedan alla maskor räta

Varv 13: Lyft 1,4 rm * omsl, 2 rm tills, 2 rm * till 3 maskor kvar, omsl, 3 rm

Varv 14: Lyft 1, sedan alla maskor räta

Varv 15: Lyft 1, 5 rm * omsl, 2 rm tills, 2 rm * till 3 maskor kvar, omsl, 3 rm

Varv 16: Lyft 1, sedan alla maskor räta

Nu har du 14 maskor. Upprepa varv 9–16 tills du kommit upp till 82 maskor. Varje omgång 9–16 ökar antalet maskor med 4.

Sjalen andra halvan.

Nu kommer du till den del där vi minskar antalet maskor vartannat varv tills du bara har 6 kvar, som du hade från början.

Varv 1: lyft 1, 3 rm, *2 rm tills, omsl, 2 rm * tills du har 2 maskor kvar, 2 rm tills

Varv 2: Lyft 1, sedan alla maskor räta

Varv 3: Lyft 1, 2 rm * 2 rm tills, omsl, 2 rm * tills du har 2 maskor kvar, 2 rm tills

Varv 4: Lyft 1, sedan alla maskor räta

Varv 5: Lyft 1, 1 rm, * 2 rm tills, omsl, 2 rm * tills du har 2 maskor kvar, 2 rm tills

Varv 6: Lyft 1, sedan alla maskor räta

Varv 7: Lyft 1, 4 rm, * 2 rm tills, omsl, 2 rm * tills du har 2 maskor kvar, 2 rm tills

Varv 8: Lyft 1, sedan alla maskor räta

Nu har du minskat 4 maskor. I vårt fall har vi nu 78 maskor på stickorna. Upprepa varv 1-8 tills du har 6 maskor kvar på stickorna. Avmaska samtidigt som du stickar det sista räta varvet.

Fäst alla trådar

Virkad kant
Som fin avslutning och för att ge sjalen lite extra stadga så virkade vi en kant runt.
En Picot virkas så här: 3 lm, 1 fm i den första av luftmaskorna.
fm = Fast maska, lm = Luftmaska, sm = Smygmaska.

Över uppläggningsvarv, avmaskningsvarv och sjalens nederkant virkade vi en picot-kant enligt följande:
* 1 fm, picot, hoppa över en maska *
På sjalens ovansida fortsatte vi med en kant enligt följande:
* 1 fm, 2 lm, hoppa över en maska *
Avsluta med en sm i den första fm.

Fäst alla trådar. Om du vill kan du nu blocka sjalen. Det gjorde inte vi, för det är ju faktiskt en Bohemsjal som blir fin som den är.

Färdig!