Pärlsockorna i Alegria

Pärlsockorna i Alegria

Material: 1 härva Alegria från Manos Del Uruguay. Färgen på bilden heter Atlantico
Stickor: Strumpstickor 2,5
Storlek: Dam
Stickfasthet: (ej i utsträckt tillstånd.) 10 x 10 cm, 40 varv x 40 m (mönstret drar ihop sig, men är som sockor ska vara väldigt töjbart.

Förkortningar:
rm = rät maska,
am = avig maska
mgb= När du lyfter en maska ska du hålla garnet du stickar med bakom den lyfta maskan.
LLS = lyft lyft sticka är den svenska benämningen för den välkända engelska termen SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.
Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)
2 am tills = sticka ihop 2 maskor avigt (minskar en maska)
2 rm tills = sticka ihop 2 maskor rätt (minska en maska
* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönster

Lägg upp 60 maskor och fördela dessa på strumpstickorna

Skaftet:
Sticka resårstickning enligt följande i 13 varv:
1 rm * 3 am, 2 rm * tills du har 4 maskor kvar på varvet, 3 am 1 rm

Gå nu över till pärlstickning
V1 1 rm * 1 am, 1 rm, 1 am, 2 rm * tills du har 4 maskor kvar på varvet, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm
V2: 1 rm * 3 am, 2 rm * tills du har 4 maskor kvar på varvet, 3 am 1 rm
Efter att skaftet mäter 15 cm eller 25 fullständiga pärlresårvarv stickas hälen.

Hälkappan:
Hälen stickas fram och tillbaka på sticka 1 och 2. Lättast är att efter något varv sätta ihop dem på en sticka. Du ska sticka en s.k. förstärkt häl över dessa 30 m enligt följande:

Varv 1: 1 rm, lyft en mgb upprepa varvet ut
Varv 2: alla maskor aviga
Varv 3: *lyft en mgb, 1 rm * upprepa varvet ut.
Varv 4: alla maskor aviga
Upprepa tills hälkappan mäter 6 cm.
Och du stickat varv 4.

Hälen:
Varv 1: 17 rm, 2 rm tills i bakre maskbågen, 1 rm, vänd
Varv 2: lyft 1 maska, 5 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 3: lyft 1 maska, 6 rm, 2 rm tlls i bakre maskbågen 1 rm Vänd
Varv 4: lyft 1 maska, 7 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 5: lyft 1 maska, 8 rm, 2 rm tills i bakre maskbågen, 1 rm Vänd
Varv 6: lyft 1 maska, 9 am, 2 am tills, 1 am Vänd
Varv 7: lyft 1 maska 10 rm, 2 rm tills i bakre maskbågen, 1 rm. Vänd
Varv 8 lyft 1 maska, 11 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 9: lyft 1 maska, 12 rm, 2 rm tills i bakre maskbågen, 1 rm. Vänd
Varv 10: lyft 1 maska, 13 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 11: lyft 1 maska, 14 rm, 2 rm tills i bakre maskbågen Vänd
Varv 12: lyft 1 maska, 15 am, 1 am tills Vänd
Du har nu 18 maskor kvar på hälstickan samt 15 maskor var på sticka 3 och 4.

Hälkil:
Sticka 9 rm. Nu är du mitt under hälen och här börjar fr o m nu alla varv samt sticka nummer 1:
Sticka 1: sticka 9 rm och plocka upp 18 maskor längs sidan. (27 maskor)
Sticka 2 + 3: fortsätt enligt pärlresårmönstret (se ovan) du ska börja på varv 1
Sticka 4: plocka upp 18 maskor längs den andra sidan, 9 rm (27 maskor)
Du har nu totalt 84 maskor

Sticka nu som följer:
Sticka 1: rm tills 3 maskor kvar, 2 rm tills, 1 rm
Sticka 2 och 3: fortsätt enligt pärlresåren
Sticka 4: 1 rm, LLs, rm stickan ut.
Minska på detta sätt 2 maskor vartannat varv på sticka 1 och 4 tills du har 15 maskor kvar på varje sticka. De varv när du inte gör en minskning stickar du alla maskor räta på dessa två stickor.

Foten:
Sticka nu rakt tills foten mäter ca 20 cm, eller önskad längd, Du slätstickar över sticka 1 och 4 och stickar enligt pärlmönstret över sticka 2 och 3. Sluta när du stickat varv 1 av pärlmönstret

Tån:
Tån stickas i slätstickning.
Sticka 1 och 3: Sticka till 3 maskor återstår, LLS, 1 rm
Sticka 2 och 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor
Gör denna minskning vartannat varv, övriga varv stickas alla maskor räta. Upprepa tills 20 maskor återstår. (5 på varje sticka)

Sticka 5 rm på sticka 1, sätt alla maskor på sticka 1 och 4 på en sticka och alla maskor på sticka 2 och 3 på en annan sticka. Nu ska du vända arbetet ut och in. Detta kan vara lite knepigt med långa stickor men det går om man trixar lite, alternativ så kan du först sätta maskorna på två säkerhetsnålar och sedan vända arbetet ut och in, så att du inte tappar någon maska.
När du har arbetet ut och in, med stickorna parallella och räta ligger mot räta, så tar du en tredje sticka och gör nu följande avmaskning, Sticka ihop 1 maska från den främre stickan med en från den bakre stickan rätt. Sticka ihop nästa två maskor på samma sätt. Dra sedan den första maskan på höger sticka över den andra maskan. Fortsätt på samma sätt tills alla maskor är avmaskade. Dra tråden genom den sista maskan.

Fäst alla trådar och sticka sedan en till likadan socka.

Färdig!