Martas spetssjal

Martas spetssjal

Material: 3 nystan Edition 6, färg: Taupunkt 2301
Stickor: nr 3,5 rundsticka. Jumpersticka fungerar också men kan bli lite tungt.
Storlek: Sjalen är blockad och mäter då 53 x 180 cm ca.
Stickfasthet: (lätt blockad, dvs uppspänd lätt fuktad) 22 m x 26 v

Sjalen finns att köpa som stick-kit i butiken, innehåller 3 nystan Edition 6 + mönster.

Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska
am = avig maska
km = kantmaska, stickas i mosstickning, se förklaring längre fram.
omsl = omslag

Följande förkortningar är olika varianter av minskningar:
SSK = (slip, slip, knit – En vanlig engelsk stickterm) Lyft en maska som om den skulle stickas rät, lyft ytterligare en maska som om den skulle stickas rät, för tillbaka dem på vänsterstickan och sticka ihop dem i bakre maskbågen. (minskar en maska) Om du är mer bekväm med en överdragshoptagning öhpt, så gör den istället. Varje gång det står SSK kan du göra öhpt istället!
Öhpt = Överdragtshoptagning. Lyft en maska, sticka nästa maska rät, lyft den lyfta maskan över den räta (minskar 1 maska)
2 rm tills = sticka 2 räta maskor tillsammans. (minskar 1 maska)
döhpt = dubbel överdragshoptagning: lyft en maska, sticka två räta maskor tillsammans, dra den lyfta maskan över de ihopstickade maskorna (minskar 2 maskor)
* * betyder att det som står mellan dessa två * ska upprepas
Mosstickning:
Mosstickning stickas i början och slutet av sjalen samt som kantmaskor. Varje varv stickas på samma sätt * 1 rm, 1 am* tills 1 m kvar, 1 rm. Den sista maskan på varvet stickas alltid vriden rät.

mönstret på nära håll

Mönster:
Mönstret går över 99 maskor, med 5 kantmaskor på varje sida. Kantmaskorna stickas alltid i morsstickning. Se förklaring ovan. Den sista kantmaskan på varvet stickas alltid vriden rät. Om du föredrar att sticka mönstret efter diagram, så hittar du det i slutet.

Lägg upp 109 maskor på stickor nr 3,5 och sticka 5 varv mosstickning.
Varv 1 (rätsidan): 5 km, 1 rm, * omsl, SSK, 2 rm, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, SSK, 3 rm * Upprepa tills 7 maskor återstår, omsl, SSK, 5 km.
Varv 2 och alla varv från avigsidan: 5 km, * am * tills 5 maskor återstår, 5 km
Varv 3: 5 km, 1 rm * 1 rm, omsl, SSK 2 rm, 2 rm tills, omsl, 3 rm, 2 rm tills, omsl * tills 7 maskor återstår, 2 rm, 5 km
Varv 5: 5 km, 1 rm * 2 rm, omsl, SSK, 5 rm, 2 rm tills, omsl, 1 rm * tills 7 maskor återstår, 2 rm, 5 km
Varv 7: 5 km, 1 rm * 3 rm, omsl, SSK, 3 rm, 2 rm tills, omsl, 2 rm * tills 7 maskor återstår, 2 rm, 7 km.
Varv 9: 5 km, 1 rm, * 4 rm, omsl, SSK, 1 rm, 2 rm tills, omsl ’, 3 rm * tills 7 maskor återstår, 2 rm, 5 km.
Varv 11: 5 km, 1 rm * omsl, SSK, 3 rm, omsl, döhpt, omsl, 4 rm * tills 7 maskor återstår, omsl, SSK, 5 km
Varv 13: 5 km, 1 rm * 1 rm omsl, SSK, 3 rm, omsl, SSK, 2 rm, 2 rm tills, omsl * tills 7 maskor återstår, 2 rm, 5 km
Varv 15: 5 km, 2 rm tills * omsl. 3 rm, 2 rm tills, omsl, 1 rm, omsl SSK, 2 rm, 2 rm tills * tills 6 maskor återstår, omsl, 1 rm, 5 km
Varv 17: 5 km, 1 rm * 3 rm, 2 rm tills, omsl 3 rm, omsl, SSK, 2 rm * tills 7 maskor återstår, 2 rm, 5 km
Varv 19: 5 km, 1 rm * 2 rm, 2 rm tills, omsl 5 rm, omsl, SSK, 1 rm * tills 7 maskor återstår, 2 rm, 5 km
Varv 21: 5 km, 1 rm, * 1 rm, 2 rm tills, omsl, 7 rm, omsl, SSK * tills 7 maskor återstår, 2 rm, 5 km
Varv 23: 5 km, 1 rm, 2 rm tills, omsl, 4 rm, omsl, SSK, 3 rm, omsl* döhpt, omsl, 4 rm, omsl, SSK, 3 rm, omsl * tills 8 maskor återstår, SSK, 1 rm, 5 km

Varv 1-24 ska upprepas till önskad längd, eller knappt 180 cm, men tänk på att du måste ha garn kvar för avslutningen. se nedan. 180 cm är blockad längd. Vi stickade varv 1-24, 22 ggr

Diagram – Endast delar av mönstret är skrivet i diagrammet. De grå delarna är de delar som i texten står inom * *. Läs mönstret i text som komplement till diagrammet som förtydligande.

Avslutning:
Sticka varv 1 + 2 ytterligare en gång.
Sticka sedan 5 varv mosstickning. Avmaska samtliga maskor samtidigt som du stickar det 5:e varvet mosstickning.
Fäst alla trådar och blocka sjalen.

Färdig!

Sjalen snodd om halsen