Decembervanten

Material: 3-trådig ullgarn från Stenkyrka spinneri Vale ca 110 gram i vitt eller 92 gram i grått.
Stickor: strumpstickor 3,5 mm
Storlek: damstorlek M/L
Stickfasthet: i mönsterstickningen svårt att mäta då flätstickningen drar ihop sig, men 10 x 10 cm, 24 maskor och 30 varv.

Vill du har garn och mönster till dessa vantar så går det att beställa som stick-kit i butiken, både med och utan stickor till.

Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska
am = avig maska
FlätaV = Fläta åt vänster = En fläta stickas över 4 maskor så här: Sätt två maskor på en hjälpsticka framför arbetet, sticka nästa 2 rm, sticka 2 rm från hjälpstickan. Det går alldeles utmärkt att sticka flätor utan hjälpsticka. Det finns lite olika varianter som du kan hitta på nätet. Som vanligt gör du på det sätt som passar dig bäst.
FlätaH = Fläta åt höger= En fläta stickas över 4 maskor så här: Sätt två maskor på en hjälpsticka bakom arbetet, sticka nästa 2 rm, sticka 2 rm från hjälpstickan. Det går alldeles utmärkt att sticka flätor utan hjälpsticka. Det finns lite olika varianter som du kan hitta på nätet. Som vanligt gör du på det sätt som passar dig bäst.
ökn = en ökning. Ökningar för tummen görs vartannat varv två gånger per varv. Du ökar i maskbågen mellan två maskor. Den första ökningen på varvet görs genom att stickan förs in bakifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Den andra ökningen på varvet görs genom att stickan förs in framifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Alternativt så gör du på det sätt som du gillar bäst.
SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.
Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)
2 rm tills = sticka ihop 2 räta maskor

Mönster

Vänster vante
Lägg upp 48 maskor
Sticka 1 rätt varv och ett avigt varv innan du sätter ihop till en ring och fördela maskorna jämnt över stickorna.

Mudden
Varv 1-4: 1 am, * 4 rm, 2 am * till 5 maskor kvar, 4 rm, 1 am
Varv 5: 1 am, * flätaV, 2 am * till 5 maskor kvar, flätaV, 1 am
Sticka varv 1-5 totalt 4 ggr.

Tumkil – vänster vante
Varv 1: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, ökn, 4 rm, ökn, * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 2: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, 6 rm, * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 3: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, ökn, 6 rm, ökn * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 4: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, 8 rm, * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 5: 1 am, * flätaV, 2 am * x 3, ökn, 8 rm, ökn, * 2 am, flätaV * x 4, 1 am
Varv 6: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, 10 rm, * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 7: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, ökn, 10 rm, ökn,* 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 8: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, 12 rm, * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 9: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, 12 rm* 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 10: 1 am, * flätaV, 2 am * x 3, 12 rm, * 2 am, flätaV * x 4, 1 am
Varv 11: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, 12 rm * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 12: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, 12 rm * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 13: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, 12 rm, * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 14: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 3, 12 rm, * 2 am, 4 rm * x 4, 1 am
Varv 15: 1 am, * flätaV, 2 am * x 3, sätt tummaskor på en tråd, lägg upp 4 nya i tumgreppet, * 2 am, flätaV * x 4, 1 am.

Handen
Återgå till varv 1-5 från mudden och sticka tills arbetet når över lillfingret ca 4 omgångar. MEN sticka inte den sista maskan på det sista varvet.

Minskningar och avslut
Varv 1: för över den sista maskan från fg varv till sticka 1 * 2 am tills, 4 rm * varvet ut.
Varv 2: 1 am, 4 rm * varvet ut
Varv 3: som varv 2
Varv 4: som varv 2
Varv 5: * 1 am, flätaV * varvet ut
Varv 6: som varv 2
Varv 7: * 1 am, 1 rm, 2 rm tills, 1 rm varvet ut *
Varv 8: * 1 am, 3 rm * varvet ut
Varv 9: * 1 am, lyft 1 2 rm tills, drag den lyfta över maskan * varvet ut
Varv 10: * 2 rm tills * varvet ut
Drag garnet genom resterande maskor.

Höger vante
Lägg upp 48 maskor
Sticka 1 rätt varv och ett avigt innan du sätter ihop till en ring och fördela maskorna jämnt över stickorna.

Mudden
Varv 1-4: 1 am, * 4 rm, 2 am * till 5 maskor kvar, 4 rm, 1 am
Varv 5: 1 am, * flätaH, 2 am * till 5 maskor kvar, flätaH, 1 am
Sticka varv 1-5 totalt 4 ggr.

Tumkil höger vante
Varv 1: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, ökn, 4 rm, ökn, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 2: 1 am, * 4 rm, 2 am * x4 , 6 rm, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 3: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, ökn, 6 rm, ökn * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 4: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, 8 rm, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 5: 1 am, * flätaH , 2 am * x 4, ökn, 8 rm, ökn, * 2 am, flätaH * x 3, 1 am
Varv 6: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, 10 rm, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 7: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, ökn, 10 rm, ökn,* 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 8: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, 12 rm, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 9: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, 12 rm, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 10: 1 am, * flätaH, 2 am * x 4, 12 rm, * 2 am, flätaH * x 3,1 am
Varv 11: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, 12 rm, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 12: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, 12 rm, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 13: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, 12 rm, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 14: 1 am, * 4 rm, 2 am * x 4, 12 rm, * 2 am, 4 rm * x 3, 1 am
Varv 15: 1 am, * flätaH, 2 am * x4, sätt tummaskor på en tråd, lägg upp 4 nya i tumgreppet, * 2 am, flätaH * x 3, 1 am.

Handen
Återgå till varv 1-5 från mudden och sticka tills arbetet nåt över lillfingret ca 4 omgångar. Men sticka inte den sista maskan på det sista varvet.

Minskningar och avslut
Varv 1: för över den sista maskan från fg varv till sticka 1 * 2 am tills, 4 rm * varvet ut.
Varv 2: 1 am, 4 rm * varvet ut
Varv 3: som varv 2
Varv 4: som varv 2
Varv 5: * 1 am, flätaH * varvet ut
Varv 6: som varv 2
Varv 7: * 1 am, 1 rm, 2 rm tills, 1 rm varvet ut *
Varv 8: * 1 am, 3 rm * varvet ut
Varv 9: * 1 am, lyft 1 2 rm tills, drag den lyfta över maskan * varvet ut
Varv 10: * 2 rm tills * varvet ut
Drag garnet genom resterande maskor.

Tummen

Vänster vante:
Plocka upp fyra maskor och tumgreppet. Sticka sedan och fördela tumkilens 12 maskor på stickorna så att du får 4 på varje sticka. Totalt 16 maskor. Här börjar nu varvet.
Sticka runt i slätstickning tills tummen når över halva tumnageln, ca 12 varv.

Minskning och avslutning:
Varv 1: (ssk, 4 rm, 2 rm tills,) x 2 (12 maskor)
Varv 2: 12 rm
Varv 3: (ssk, 2 rm, 2 rm tills) x 2 (8 maskor)
Varv 4: 8 rm
Varv 5: 2 rm tills varvet ut
Dra tråden genom resterande 4 maskor.

Höger vante:
Sticka tumkilens stickor och fördela dem samtidigt på stickorna, 4 på varje. Plocka sedan upp 4 maskor i tumgreppet. Här börjar nu varvet.
Sticka runt i slätstickning tills tummen når över halva tumnageln, ca 12 varv.

Minskning och avslutning:
Varv 1: (ssk, 4 rm, 2 rm tills,) x 2 (12 maskor)
Varv 2: 12 rm
Varv 3: (ssk, 2 rm, 2 rm tills) x 2 (8 maskor)
Varv 4: 8 rm
Varv 5: 2 rm tills varvet ut
Dra tråden genom resterande 4 maskor.

Fäst nu alla trådar och sy ihop det lilla hacket du har i vantens nederkant som uppstod när du stickade dina första två varv. Dina vantar är nu klara att användas.