Idas Sockor

Idas sockor

Idas Sockor

Material: 1 nystan Admiral Hanf à 100g färg: Porzellan 2380

Stickor: strumpstickor 2,5 mm

Storlek: damstorlek M/L

Stickfasthet: 10 x 10 cm, 26 maskor och 45 varv.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska,
am = avig maska
vrm = en vriden rät maska. Den blir vriden, genom att du stickar i den bakre maskbågen

SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.

Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)

2 rm tills = sticka ihop 2 maskor rätt (minska en maska)

Fläta = En fläta stickas över 4 maskor så här: Sätt två maskor på en hjälpsticka framför arbetet, sticka nästa 2 rm, sticka 2 rm från hjälpstickan. Det går alldeles utmärkt att sticka flätor utan hjälpsticka. Det finns lite olika varianter som du kan hitta på nätet. Som vanligt gör du på det sätt som passar dig bäst.

* * eller ( ) betyder att det som skrivits mellan de två * eller ( ) ska upprepas.

Mönster

Lägg upp 68 maskor på stickorna och fördela dem t ex 19 – 15 – 19 – 15

Skaftet stickas i två delar: 

Del 1 av skaftet: 

Varv 1: (1 am, *4 rm, 3 am * 4 ggr, 4 rm, 1 am.) 2 ggr
Varv 2 – 4 som varv 1 
Varv 5: (1 am, * fläta, 3 am * 4 ggr, fläta, 1 am.) 2 ggr

Upprepa varv 1–5 ytterligare 3 ggr

Del 2 av skaftet:

Varv 1: (1 am, *4 rm, 3 am * 4 ggr, 4 rm, 1 am.) 2 ggr
Varv 2 – 4 som varv 1 
Varv 5: (1 am, fläta, *3 am, 4 rm, 3 am, fläta* 2 ggr, 1 am.) 2 ggr
Varv 6 – 9 som varv 1
Varv 10: (1 am, * fläta, 3 am * 4 ggr, fläta, 1 am.) 2 ggr

Upprepa varv 1–10 ytterligare 3 ggr

Hälkappa

Stickas fram och tillbaka på sticka 1+2. Sätt alla maskor på en sticka 

Varv 1: 1 am, *4 rm, 3 am * 4 ggr, 4 rm, 1 am.
Varv 2: 1 rm, * 4 am, 3 rm * 4 ggr, 4 am, 1 rm
Varv 3: som varv 1
Varv 4: som varv 2
Varv 5: 1 am, * fläta, 3 am * 4 ggr, fläta, 1 am.
Varv 6: som varv 2 

Upprepa varv 1–6 ytterligare 3 ggr. 

Hälen:

Varv 1: 21 rm, ssk, 1 rm, vänd
Varv 2: lyft 1 maska, 9 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 3: lyft 1 maska, 10 rm, ssk, 1 rm Vänd
Varv 4: lyft 1 maska, 11 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 5: lyft 1 maska, 12 rm, ssk, 1 rm Vänd
Varv 6: lyft 1 maska, 13 am, 2 am tills, 1 am Vänd
Varv 7: lyft 1 maska 14 rm, ssk, 1 rm. Vänd
Varv 8 lyft 1 maska, 15 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 9: lyft 1 maska, 16 rm, ssk, 1 rm. Vänd
Varv 10: lyft 1 maska, 17 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 11: lyft 1 maska, 18 rm, ssk 1 rm, Vänd
Varv 12: lyft 1 maska, 19 am, 2 am tills, 1 am Vänd

Du har nu 22 maskor kvar på hälstickan samt 34 maskor på sticka 3 och 4.

Hälkil:

Sticka 11 rm. Nu är du mitt under hälen och här börjar fr o m nu alla varv samt sticka nummer 1.

Sticka 1: sticka 11 rm och plocka upp 18 maskor längs sidan. (29 maskor)
Sticka 2 + 3: fortsätt enligt del 2 av skaftet. (men du gör ingen upprepning) Du börjar på varv 1 (se ovan)
Sticka 4: plocka upp 18 maskor längs den andra sidan, 11 rm (29 maskor)

Du har nu totalt 92 maskor

Sticka nu som följer:

Sticka 1: rm tills 3 maskor kvar, 2 rm tills, 1 rm
Sticka 2 och 3: fortsätt enligt del 2 av skaftet men du gör ingen upprepning. 
Sticka 4: 1 rm, ssk, rm stickan ut.

Minska på detta sätt 2 maskor vartannat varv på sticka 1 och 4 tills du har 17 maskor kvar på varje sticka. De varv när du inte gör en minskning stickar du alla maskor räta på dessa två stickor. På sticka 2 och 3 fortsätter du enligt del 2 av skaftet.

Foten:

Sticka nu rakt på samma sätt som tidigare tills foten mäter ca 16 cm och du precis stickat varv 10. Du ska då ha stickat ca 9 omgångar totalt av del 2. (räkna de långa flätorna)

Gå nu över till del 1 över sticka 2 och 3 (men gör ingen upprepning). Sticka 1 och 4 stickas även fortsättningsvis i slätstickning. Du ska börja med varv 1 på del 1. Fortsätt sticka del 1 tills foten mäter 20 Cm och du har stickat 2 omgångar av del 1. 

Tån:

När du stickar tån kommer du att göra minskningar vartannat varv. Med hänsyn tagen till flätmönstret så är varje varv specificerat nedan.

Varv 1: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 2 rm, * 3 am 4 rm * 3 ggr, 3 am, 2 rm, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor

Varv 2: sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: * 4 rm, 3 am* 4 ggr, 4 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 3: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 1 rm, * 3 am 4 rm * 3 ggr, 3 am, 1 rm, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor

Varv 4: sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 3 rm * 3 am, 4 rm * 3 ggr, 3 am, 3 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 5: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, * 3 am, fläta * 3 ggr, 3 am, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor

Varv 6: sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 2 rm * 3 am, 4 rm * 3 ggr, 3 am, 2 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 7: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 2 am, * 4 rm, 3 am * 2 ggr, 4 rm, 2 am, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor. 

Varv 8: sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 2 rm, 2 am* 4 rm, 3 am * 2 ggr, 4 rm, 2 am, 2 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 9: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 1 am, * 4 rm, 3 am * 2 ggr, 4 rm, 1 am, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor. 

Varv 10: sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 2 rm, 1 am, * fläta, 3 am* 2 ggr, fläta, 1 am, 2 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 11: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, * 4 rm, 3 am * 2 ggr, 4 rm, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor. 

Varv 12: sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 2 rm, * 4 rm, 3 am * 2 ggr, 6 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 13: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 3 rm, 3 am, 4 rm, 3 am, 3 rm, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor. 

Varv 14:  sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 5 rm, 3 am, 4 rm, 3 am, 5 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 15: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 2 rm, 3 am, fläta, 3 am, 2 rm, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor. 

Varv 16:  sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 4 rm, 3 am, 4 rm, 3 am, 4 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 17:  Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 1 rm, 3 am, 4 rm, 3 am, 1 rm, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor. 

Varv 18:  sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 3 rm, 3 am, 4 rm, 3 am, 3 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 19:  Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 3 am, 4 rm, 3 am, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor. 

Varv 20:  sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 2 rm, 3 am, fläta, 3 am, 2 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 21: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 2 am, 4 rm, 2 am, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor. 

Varv 22:  sticka 1: alla rm, sticka 2 och 3: 2 rm, 2 am, 4 rm , 2 am, 2 rm, sticka 4:  alla rm 

Varv 23: Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 3: 1 rm, 2 rm tills, 1 am, 4rm, 1 am, ssk, 1 rm sticka 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor. 

Nu har du 20 maskor kvar.

Avslutning

Sticka 5 rm på sticka 1, sätt alla maskor på sticka 1 och 4 på en sticka och alla maskor på sticka 2 och 3 på en annan sticka. Nu ska du vända arbetet ut och in. Detta kan vara lite knepigt med långa stickor men det går om man trixar lite, alternativ så kan du först sätta maskorna på två säkerhetsnålar och sedan vända arbetet ut och in, så att du inte tappar någon maska.

När du har arbetet ut och in, med stickorna parallella och räta ligger mot räta, så tar du en tredje sticka och gör nu följande avmaskning, Sticka ihop 1 maska från den främre stickan med en från den bakre stickan rätt. Sticka ihop nästa två maskor på samma sätt. Dra sedan den första maskan på höger sticka över den andra maskan. Fortsätt på samma sätt tills alla maskor är avmaskade. Dra tråden genom den sista maskan.

Fäst alla trådar och sticka sedan en till likadan socka.

Färdig!