Strömmasockan

Material: 2 nystan Tradi Merino från Plassard
Stickor: Strumpstickor 2,5
Storlek: Dam
Stickfasthet: 10 x 10 cm, 39 varv x 27 m 

Dessa sockor finns att köpa som stick-kit i butiken och innehåller då garn och mönster. Vill du beställa ett kit så hittar du det här. Stick-kitet finns i 3 olika färgkombinationer.

Förkortningar:
rm = rät maska,
am = avig maska
vrm = en vriden rät maska. Den blir vriden, genom att du stickar i den bakre maskbågen
F1 = färg 1
F2 = färg 2 

SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.

Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)

2 am tills = sticka ihop 2 maskor avigt (minskar en maska)
2 rm tills = sticka ihop 2 maskor rätt (minska en maska)

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Dessa sockor finns att köpa som stick-kit i butiken i tre olika färgkombinationer. Komplett med garn och mönster.

Mönster

Skaftet:

Resår
Lägg upp 66 maskor på stickor 2,5 med F1 och fördela dem på fyra stickor, 16-17-16-17. Slut till en ring utan att vrida maskorna och börja sticka från varv 1:

Varv 1-12: *1 vrm, 1 am * upprepa varvet ut

Mönsterparti:
Byt till F2 men klipp inte av tråden till F1
Varv 1-2: alla maskor räta i F2
Varv 3: 2 rm i F2, * 1 rm F1, 3 rm F2 * 7 ggr, 1 rm F1, 4 rm F2, * 1 rm F1, 3 rm F2 * 7 ggr, 1 rm F1, 2 rm F2
Varv 4: 1 rm F2, * 3 rm F1, 1 rm F2 * 8 ggr, 1 rm F2, * 3 rm F1, 1 rm F2 * 8 ggr, 1 rm F2,
Varv 5 som varv 3
Varv 6-7: som varv 1-2.

Randning:
Sticka 3 varv av varje färg. Klipp inte av träden emellan. Börja med F1. När totalt 13 ränder stickats är det dags för hälkappan. Då mäter skiftet ca 15 cm. Du ska ha slutat med 3 varv av F1. Nu kan du tillfälligt klippa av F2

Hälkappa:
Hälkappan stickas i F1 enbart.
Hälkappan stickas över sticka 1 och 2. För över alla maskor från dessa två stickor till en sticka och sticka enligt följande:

Varv 1: alla maskor räta
Varv 2: 3 rm * am * 3 rm

Upprepa tills hälkappan mäter ungefär 6 cm. (24 varv). Se till att du avslutar när du stickat varv 2.

Hälen:
Varv 1: 20 rm, ssk, 1 rm, vänd
Varv 2: lyft 1 maska, 8 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 3: lyft 1 maska, 9 rm, ssk, 1 rm Vänd
Varv 4: lyft 1 maska, 10 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 5: lyft 1 maska, 11 rm, ssk, 1 rm Vänd
Varv 6: lyft 1 maska, 12 am, 2 am tills, 1 am Vänd
Varv 7: lyft 1 maska 13 rm, ssk, 1 rm. Vänd
Varv 8 lyft 1 maska, 14 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 9: lyft 1 maska, 15 rm, ssk, 1 rm. Vänd
Varv 10: lyft 1 maska, 16 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 11: lyft 1 maska, 17 rm, ssk Vänd
Varv 12: lyft 1 maska, 18 am, 1 am tills Vänd

Du har nu 21 maskor kvar på hälstickan samt 33 maskor tillsammans på sticka 3 och 4.

Hälkil:
Sticka 11 rm i F1, sedan byter vi till F2. Nu är du mitt under hälen och här börjar fr o m nu alla varv samt sticka nummer 1:

Sticka 1: sticka 10 rm och plocka upp 14 maskor längs sidan. (24 maskor)
Sticka 2 + 3: alla rm
Sticka 4: plocka upp 14 maskor längs den andra sidan, 11 rm (25 maskor)

Du har nu totalt 82 maskor

Sticka nu som följer:
Sticka 1: rm tills 3 maskor kvar, 2 rm tills, 1 rm
Sticka 2 och 3: fortsätt sticka alla räta
Sticka 4: 1 rm, ssk, rm stickan ut.

Minska på detta sätt 2 maskor vartannat varv på sticka 1 och 4 tills du har 16 maskor kvar på sticka 1 och 17 på sticka 4. De varv när du inte gör en minskning stickar du alla maskor räta. Du fortsätter samtidigt med randningen 3 varv av varje färg. När du stickat 17 randningar och nått ca 20 cm så är det dags för tån.

Tån:
Tån stickas i F1.
Sticka 1 och 3: Sticka till 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor

Gör denna minskning vartannat varv, övriga varv stickas alla maskor räta. Upprepa tills 18 maskor återstår. (5 på två stickor och 4 på tvåv)

Sticka 4 rm på sticka 1, sätt alla maskor på sticka 1 och 4 på en sticka och alla maskor på sticka 2 och 3 på en annan sticka. Nu ska du vända arbetet ut och in. Detta kan vara lite knepigt med långa stickor men det går om man trixar lite, alternativ så kan du först sätta maskorna på två säkerhetsnålar och sedan vända arbetet ut och in, så att du inte tappar någon maska.

När du har arbetet ut och in, med stickorna parallella och räta ligger mot räta, så tar du en tredje sticka och gör nu följande avmaskning, Sticka ihop 1 maska från den främre stickan med en från den bakre stickan rätt. Sticka ihop nästa två maskor på samma sätt. Dra sedan den första maskan på höger sticka över den andra maskan. Fortsätt på samma sätt tills alla maskor är avmaskade. Dra tråden genom den sista maskan.

Fäst alla trådar och sticka sedan en till likadan socka.

Färdig!

Tips!

Du kan göra sockan mindre om du vill. Det enklaste sättet är att välja ett par tunnare stickor, t ex 2 eller 2,25. Räcker inte det utan du vill ha dem ännu mindre så kan du minska maskantalet med 4, men då måste du även anpassa när du gör själva hälen så att den hamnar rätt, mitt bak på hälkappan.

Strömmasockan