Första UFOt klart! 

Nu ligger tröjan på blockning! Allt är klart, alla trådar är fästa! Detta är mitt första färdiga projekt i #ufoutmaningen2017.  Jag är då nöjd med all plats den har frilagt i stickkorgen. Fina bilder går det bli när blockningen är klar.  Nu sitter jag och väljer och vrakar bland de övriga projekten. Tror det får […]

Får jag bjuda på en utmaning!

Jag har inget problem med att man kan ha många projekt igång samtidigt. Jag har alltid det och låter lusten styra när jag väljer vad jag ska sticka eller virka på. Men nu har det hela gått lite över styr. Projekten har helt enkelt blivit för många. Vad är för många då kan man undra. […]