Vintertid – Lovikkavantar med flätor och broderi

 

Vintertid – Lovikkavantar med flätor och broderi

Material: två härvor Äkta Lovikkagarn från Ullcentrum (vit) Strumpstickor nr 5

Storlek: damstorlek M/L

Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 19 maskor och 20 varv.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska

am = avig maska

1 ökn = en ökning. Ökningar för tummen görs vartannat varv två gånger per varv. Du ökar i maskbågen mellan två maskor. Den första ökningen på varvet görs genom att stickan förs in bakifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Den andra ökningen på varvet görs genom att stickan förs in framifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Alternativt så gör du på det sätt som du gillar bäst.

krmv = Korsad maska vänster – sticka först den andra maskan på vänster sticka rät bakom den första maskan, och sedan den första maskan rät, och lyft sedan av maskorna från vänster sticka. Den första maskan ska korsas framför maska nr två.

Krmh = korsad maska höger – sticka först den andra maskan på vänster sticka rät framför den första maskan, och sedan den första maskan rät, och lyft sedan av maskorna från vänster sticka. Den första maskan ska korsas bakom maska nr två.

rmtills = 2 räta maskor tillsammans

Dessa vantar finns att köpa som stick-kit i butiken, då får du med garn, stickor, mönster samt garn till broderi.

Mönster

Vänster vante

Lägg upp 36 maskor och fördela 9 maskor per sticka, slut till en ring utan att vrida maskorna. Sticka ett avigt var och börja sedan att sticka från varv 1.

Varv 1: * 2 rm, 1 am * varvet ut.

Varv 2: * 2 rm, 1 am * varvet ut.

Varv 3: * 2 rm, 1 am * varvet ut.

Varv 4: * krmv, 1 am * varvet ut.

Sticka dessa 4 varv totalt 5 ggr.

 

Tumkilen

Varv 1: * 2 rm, 1 am * 5 ggr, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, 1 am, * 2 rm, 1 am * 6 ggr.

Varv 2: * 2 rm, 1 am * 5 ggr, 4 rm, 1 am, * 2 rm, 1 am * 6 ggr.

Varv 3: * 2 rm, 1 am * 5 ggr, 1 ökn, 4 rm, 1 ökn, 1 am, * 2 rm, 1 am * 6 ggr.

Varv 4: * krmv, 1 am * 5 ggr, 6 rm, 1 am, * krmv, 1 am * 6 ggr.

Varv 5: * 2 rm, 1 am * 5 ggr, 1 ökn, 6 rm, 1 ökn, 1 am, * 2 rm, 1 am * 6 ggr.

Varv 6: * 2 rm, 1 am * 5 ggr, 8 rm, 1 am, * 2 rm, 1 am * 6 ggr.

Varv 7: * 2 rm, 1 am * 5 ggr, 1 ökn, 8 rm, 1 ökn, 1 am, * 2 rm, 1 am * 6 ggr.

Varv 8: * krmv, 1 am * 5 ggr, 10 rm, 1 am, * krmv, 1 am * 6 ggr.

Varv 9: * 2 rm, 1 am * 5 ggr, 1 ökn, 10 rm, 1 ökn, 1 am, * 2 rm, 1 am * 6 ggr.

Varv 10: * 2 rm, 1 am * 5 ggr, 12 rm, 1 am, * 2 rm, 1 am * 6 ggr.

Varv 11: * 2 rm, 1 am * 5 ggr, 12 rm, 1 am, * 2 rm, 1 am * 6 ggr.

Varv 12: * krmv, 1 am * 5 ggr, sätt 12 m på en tråd för tummen, lägg upp 2 m, 1 am, * krmv 1 am * 6 ggr.

 

Handen

Varv 1: * 2 rm, 1 am * varvet ut.

Varv 2: * 2 rm, 1 am * varvet ut.

Varv 3: * 2 rm, 1 am * varvet ut.

Varv 4: * krmv, 1 am * varvet ut.

 Sticka dessa 4 varv totalt 5 ggr

 

Avslutning och avmaskning

Varv 1: * 2 rm, 1 am * varvet ut.

Varv 2: * 2 rm, 1 am * varvet ut.

Varv 3: * 2 rm, 1 am * varvet ut.

Varv 4: * 2 rmtills 1 am * varvet ut. (24 maskor)

Varv 5: 2rm tills varvet ut. (12 maskor)

Klippa av tråden och dra den genom de 12 kvarvarande maskorna.

 

Tummen

Plocka upp 2 maskor i tumgreppet och fördela dem och de övriga maskorna på tummen över de fyra stickorna och sticka runt i slätstickning tills tummen mäter upp till tumnageln. Sticka sedan så här:

Varv 1: *1 rm, ssk, 1 rm, 2 rm tills, 1 rm * 2 gånger.

Varv 2: alla maskor räta.

Varv 3: *1 rm, lyft 1 m, sticka 2 rm tills, dra den lyfta maskan över dem, 1 rm * 2 ggr.

Nu har du 6 maskor kvar. Klipp av tråden och dra den igenom dessa 6 maskor.

Fäst alla trådar!

 

Höger vante

Lägg upp 36 maskor och fördela 9 maskor per sticka, slut till en ring utan att vrida maskorna. Sticka ett avigt var och börja sedan att sticka från varv 1.

Varv 1: * 1 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 2: * 1 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 3: * 1 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 4: * 1 am, krmh * varvet ut.

Sticka dessa 4 varv totalt 5 ggr.

 

Tumkilen

Varv 1: * 1 am, 2 rm * 6 ggr, 1 am, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, * 1 am, 2 rm * 5 ggr.

Varv 2: * 1 am, 2 rm * 6 ggr, 1 am, 4 rm * 1 am, 2 rm * 5 ggr.

Varv 3: * 1 am, 2 rm * 6 ggr, 1 am, 1 ökn, 4 rm, 1 ökn, * 1 am, 2 rm * 5 ggr.

Varv 4: * 1 am, krmh * 6 ggr, 1 am, 6 rm * 1 am, krmh * 5 ggr.

Varv 5: * 1 am, 2 rm * 6 ggr, 1 am, 1 ökn, 6 rm, 1 ökn, * 1 am, 2 rm * 5 ggr.

Varv 6: * 1 am, 2 rm * 6 ggr, 1 am, 8 rm * 1 am, 2 rm * 5 ggr.

Varv 7: * 1 am, 2 rm * 6 ggr, 1 am, 1 ökn, 8 rm, 1 ökn, * 1 am, 2 rm * 5 ggr.

Varv 8: * 1 am, krmh * 6 ggr, 1 am, 10 rm * 1 am, krmh * 5 ggr.

Varv 9: * 1 am, 2 rm * 6 ggr, 1 am, 1 ökn, 10 rm, 1 ökn, * 1 am, 2 rm * 5 ggr.

Varv 10: * 1 am, 2 rm * 6 ggr, 1 am, 12 rm * 1 am, 2 rm * 5 ggr.

Varv 11:  * 1 am, 2 rm * 6 ggr, 1 am, 12 rm * 1 am, 2 rm * 5 ggr.

Varv 12: * 1 am, krmh * 6 ggr, 1 am, sätt 12 maskor på en tråd för tummen, lägg upp 2 m.  * 1 am, krmh * 5 ggr.

 

Handen

Varv 1: * 1 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 2: * 1 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 3: * 1 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 4: * 1 am, krmh * varvet ut.

Sticka dessa 4 varv totalt 5 ggr

 

Avslutning och avmaskning

Varv 1: * 1 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 2: * 1 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 3: * 1 am, 2 rm * varvet ut.

Varv 4: * 1 am, 2 rmtills * varvet ut. (24 maskor)

Varv 5: 2rm tills varvet ut. (12 maskor)

Klippa av tråden och dra den genom de 12 kvarvarande maskorna.

 

Tummen

Plocka upp maskorna för tummen och 2 maskor i tumgreppet och fördela dem över de fyra stickorna och sticka runt i slätstickning tills tummen mäter upp till tumnageln. Sticka sedan så här:

Varv 1: *1 rm, ssk, 1 rm, 2 rm tills, 1 rm * 2 gånger.

Varv 2: alla maskor räta.

Varv 3: *1 rm, lyft 1 m, sticka 2 rm tills, dra den lyfta maskan över dem, 1 rm * 2 ggr.

Nu har du 6 maskor kvar. Klipp av tråden och dra den igenom dessa 6 maskor.

Fäst alla trådar!

 

Broderi

Broderiet blir pricken över i. Ta först det röda garnet och brodera blomman som har fyra blad, en s k kedjestygnsblomma. Denna broderas på varannan flätrad med korsade maskor. När blommorna är klara så broderar du ett kors ovan på med det gröna garnet. I mitten av korset sätter du ett litet stygn så att det inte glider isär.

Färdig!