Gratismönster Vantar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hildurs vantar

Material: Marks & Kattens Gotland, ca 150 g, d v s ett och ett halvt nystan samt restgarner till broderiet.

Stickor: rundsticka nr 9 om du stickar magic loop, alt. strumpsticka nr 9.

 Förklaringar:

Korsa två maskor: genom att först sticka maska nr 2 rätt bakom maska nr 1 och sedan sticka maska nr 2 rätt, sedan släpper man båda ifrån den vänstra stickan. Då vrider de sig om varandra med maska nr två framför.

1 ökning: Öka genom att lyfta upp garnet mellan två maskor framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen. Då vrider sig maskan och det blir inget hål.

SSK: lyft 1m som om du skulle stickat den rät,  lyft 1 m som om du skulle stickat den rät, lyft tillbaka dem på vänster sticka och sticka dem tillsammans i bakre maskbågen.

Lägg upp 24 m och fördela på stickorna.

Varv 1 – 4: *2 rm, 1 am*. Upprepa mellan ** varvet ut.
Varv 5: *Korsa 2 rm, 1 am, 2 rm, 1 am*. Upprepa mellan ** varvet ut.
Varv 6: *2 rm, 1 am*. Upprepa mellan ** varvet ut.
Varv 7: *2 rm, 1 am, korsa 2 rm, 1 am*. Upprepa mellan ** varvet ut.
Varv 8: *2 rm, 1 am*. Upprepa mellan ** varvet ut.
Varv 9-11: Upprepa varv 5-7 1 ggr till, d v s de stickas totalt 2 gånger.
Varv 12-14: sticka som på varv 8 alla tre varven.

Nu är mudden färdig.

Vänster vante:

Varv 15: 3 am, 6 rm, 3 am, 9 rm, 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, 2 rm.
Varv 16: 3 am, 6 rm, 3 am, 14 rm.
Varv 17: 3 am, fläta över 6 rm, 3 am, 14 rm.
Varv 18: 3 am, 6 rm, 3 am, 9 rm, 1 ökn, 3 rm, 1 ökn, 2 rm.
Varv 19-20: 3 am, 6 rm, 3 am, 16 rm.
Varv 21: 3 am, 6 rm, 3 am, 9 rm, 1 ökn, 5 rm, 1 ökn, 2 rm.Varv 22: 3 am, 6 rm, 3 am, 18 rm.
Varv 23: 3 am, fläta över 6 rm, 3 am, 18 rm.
Varv 24: 3 am, 6 rm, 3 am, 9 rm, 1 ökn, 7 rm, 1 ökn, 2 rm
Varv 25-26: 3 am, 6 rm, 3 am, 20 rm.
Varv 27: 3 am, 6 rm, 3 am, 9 rm, sätt 9 m på en tråd, lägg upp 1m, 2 rm.
Varv 28: 3 am, fläta över 6 rm, 3 am, 12 rm.
Varv 29-33: 3 am, 6 rm, 3 am, 12 rm.
Varv 34: 3 am, fläta över 6 rm, 3 am, 12 rm.
Varv 35-38: 3 am, 6 rm, 3 am, 12 rm.
Varv 39: 2 am tills, 1 am, 6 rm, 1 am, 2 am tills, SSK, 8 rm, 2 rm tills.
Varv 40: 2 am, fläta över 6 rm, 2 am, 10 rm.
Varv 41: 2 am tills, 6 rm, 2 am tills, SSK, 6 rm, 2 rm tills.
Varv 42: SSK, 4 rm, 2 rm tills, SSK,m 4 rm, 2 rm tills.
Varv 43: SSK, 2 rm , 2 rm tills, SSK, 2 rm, 2 rm tills.
Varv 44: 2 rm tills 4 gånger

Klipp av tråden och dra igenom.

Höger vante:

Varv 15: 3 am, 6 rm, 3 am, 2 rm, 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, 9 rm.
Varv 16: 3 am, 6 rm, 3 am, 14 rm.
Varv 17: 3 am, fläta över 6 rm, 3 am, 14 rm.
Varv 18: 3 am, 6 rm, 3 am, 2 rm, 1 ökn, 3 rm, 1 ökn, 9 rm.
Varv 19-20: 3 am, 6 rm, 3 am, 16 rm.
Varv 21: 3 am, 6 rm, 3 am, 2 rm, 1 ökn, 5 rm, 1 ökn, 9 rm.
Varv 22: 3 am, 6 rm, 3 am, 18 rm.
Varv 23: 3 am, fläta över 6 rm, 3 am, 18 rm.
Varv 24: 3 am, 6 rm, 3 am, 2  rm, 1 ökn, 7 rm, 1 ökn, 9 rm.
Varv 25-26: 3 am, 6 rm, 3 am, 20 rm.
Varv 27: 3 am, 6 rm, 3 am, 2 rm, sätt upp 9 m på en tråd, lägg upp 1 m, 9 rm.

Fr o m varv 28, stickas höger vante likadant som vänster.

Tumme

Plocka upp de 9 maskorna för tummen, samt 4 ytterligare i skarven. Sticka runt.
Varv 1: 9 rm, 2 rm tills, 2 rm tills.
Sticka på till önskad längd ca 7 varv.

Avmaskning av tummen:
Varv 1: *2 rm tills*. Upprepa mellan ** varvet ut. Avsluta med 1 rm.
Varv 2: *2 rm tills*.Upprepa mellan ** varvet ut. Avsluta med 1 rm.
3 maskor återstår. Klipp av tråden och trä den igenom de återstående maskorna.

Fäst nu alla trådar, så är vanten klar för tovning.

Tovning och broderi

Tova vanten till önskad storlek. Torktumla den lätt och låt den ligga och torka. När vanten tovas, så blir den mindre och får även en tätare struktur, som gör att den värmer lite bättre. När vanten är torr, så broderar du längs med flätor och resår med langettsömn. Då förstärks flätan på vantens ovanstida och även resåren med dess vridna maskor.