Lucka 4 – Disktrasa på diagonalen

Material: 1 nystan Reko Bomull à 50g färg: Rokokoröd

Stickor: stickor nr 4, rundsticka eller strumpsticka

Storlek: 30 x 35 cm (mätt spets till spets)

Stickfasthet: 10 x 10 cm, 18 maskor och 26 varv i mönsterstickning.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska,
am = avig maska
omsl = omslag

2 rm tills = Sticka ihop 2 räta maskor tillsammans.

km = kantmaskor, dessa är 3 stycken i början och i slutet av varje varv. De stickas alltid räta.

SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.

Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönster

Lägg upp 6 maskor.

Uppstartsvarv:

Varv 1: (avigsidan) Alla maskor räta

Varv 2: 3 km, omsl, 3 km

Varv 3: 3 km, omsl, 1 am, 3 km

Varv 4: 3 km, omsl, 2 rm, 3 km

Varv 5: 3 km, omsl, 3 am, 3 km

Varv 6: 3 km, omsl, * rm * tills 3 maskor kvar, 3 km

Varv 7: 3 km, omsl, * am * tills 3 maskor kvar, 3 km

Upprepa varv 6+7 tills du har 16 maskor på stickorna.

Del 2 – hålmönster med ökningar:

Varv 1: (rätsidan) 3 km. omsl, 3 rm, 2 rm tills, omsl, *rm * tills 3 maskor kvar, 3 km

Varv 2: 3 km, 1 omsl, * am * tills 3 maskor kvar, 3 km. Alla aviga varv i hålmönstret stickas på detta sätt.

Varv 3: 3 km, omsl, * rm * tills 3 maskor kvar, 3 km

Varv 5: 3 km, omsl, * rm * tills 3 maskor kvar, 3 km

Varv 7: 3 km, omsl, 3 rm, * 2 rm tills, omsl, 4 rm * tills 4 m kvar, 1 rm, 3 km.

Varv 9: 3 km, omsl, * rm * tills 3 maskor kvar, 3 km

Varv 11: 3 km, omsl, * rm * tills 3 maskor kvar, 3 km

Upprepa varv 7 -12 tills du har 54 maskor på stickorna. OBS! Du kommer att ha 54 maskor när du är på varv 8 inte på varv 12

Del 3: Hålmönster med minskningar.

Varv 1: 2 km, ssk, omsl, ssk, * rm * tills 3 maskor kvar, 3 km.

Varv 2: 2 km, ssk, omsl, 2 am tills, *am * tills 3 maskor kvar, 3 km (alla aviga varv på hålmönstret del 3 stickas på detta sätt)

Varv 3: 2 km, ssk, omsl, ssk, * rm * tills 3 maskor kvar, 3 km.

Varv 5: 2 km, ssk, omsl, ssk,2 rm, * 2 rm tills, omsl, 4 rm * tills 6 maskor kvar, 3 rm, 3 km.

Upprepa varv 1-6 tills du har 18 maskor kvar.

Nu upprepas bara varv 1-2 tills du har 8 maskor kvar.

Avmaska alla i rätstickning.