Hildurs adventskalender 2021 – Lucka nr 4

Lucka 4 –Disktrasa med hjärtan

Material: 1 nystan Soft Cotton à 50g färg: oblekt vit (8802)
Stickor: stickor nr 4, rundsticka eller strumpsticka
Storlek: 22 x 28 cm
Stickfasthet: 10 x 10 cm, 18 maskor och 30 varv i mönsterstickning.

Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska,
am = avig maska
omsl = omslag
2 rm tills = Sticka ihop 2 räta maskor tillsammans.
km = kantmaskor, dessa är 4 stycken i början och i slutet av varje varv. De stickas alltid räta.
* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönster

Lägg upp 39 maskor

Sticka 3 varv rätstickning

Varv 4: 4 km, 1 rm * omsl, 2 rm tills * tills 4 kvar, 4 km
Varv 5: alla maskor räta
Varv 6: som varv 5
Varv 7 (Avigsidan) 4 km, am tills 4 maskor kvar, 4 km
Nu börjar hjärtmönstret
Varv 8: 4 km, 8 rm, 1 am, 13 rm, 1 am, 8 rm, 4 km
Varv 9: som varv 7
Varv 10: 4 km, 7 rm, 3 am, 11 rm, 3 am, 7 rm, 4 km
Varv 11: som varv 7
Varv 12: 4 km, 6 rm, 5 am. 9 rm, 5 am, 6 rm, 4 km
Varv 13: som varv 7
Varv 14: 4 km, 5 rm, 7 am, 7 rm, 7 am, 5 rm, 4 km
Varv 15: som varv 7
Varv 16: 4 km, 4 rm, 9 am, 5 rm, 9 am, 4 rm, 4 km
Varv 17: som varv 7
Varv 18: 4 km, 3 rm, 11 am, 3 rm 11 am, 3 rm. 4 km.
Varv 19: som varv 7
Varv 20: som varv 18
Varv 21: som varv 7
Varv 22: 4 km, 3 rm, 5 am, 1 rm, 5 am, 3 rm, 5 am, 1 rm, 5 am, 3 rm, 4 km
Varv 23: som varv 7
Varv 24: 4 km, 4 rm, 3 am, 3 rm, 3 am, 5 rm. 3 am, 3 rm, 3 am, 4 rm, 4 km.
Varv 25: som varv 7
Varv 26 + 27: alla maskor räta.
Varv 28: som varv 4
Varv 29: alla maskor räta

Upprepa varv 6-29 2 gånger
Avsluta med 2 räta varv. Avmaska samtidigt som du stickar det andra och sista varvet.

Fäst alla trådar och du är färdig!