Hildurs adventskalender 2021 – lucka nr 3

Lucka 3 –Disktrasa med en stjärna


Material: 1 nystan Soft Cotton à 50g färg: ljust turkos 88870)
Stickor: stickor nr 4, rundsticka eller strumpsticka
Storlek: 22 x 27 cm
Stickfasthet: 10 x 10 cm, 18 maskor och 27 varv i mönsterstickning.

Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska,
am = avig maska.
km= kantmaska stickas alltid rät
** betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönster

Lägg upp 41 maskor.
Sticka 4 räta varv
Varv 5: 4 km, 33 am, 4 km
varv 6: 4 km, 33 rm, 4 km
Varv 7: 4 km, 16 am, 1 rm, 16 am, 4 km
Varv 8 4 km, 16 rm, 1 am, 16 rm, 4km
Varv 9: 4 km, 15 am, 3 rm, 15 am, 4 km
Varv 10: 4 km, 15 rm, 3 am, 15 rm, 4 km
Varv 11: 4 km, 14 am, 5 rm, 14 am, 4 km
Varv 12: 4 km, 14 rm, 5 am, 14 rm, 4 km
Varv 13: 4 km, 13 am, 7 rm, 13 am, 4 km
Varv 14: 4 km, 13 rm, 7 1m, 13 rm, 4 km
Varv 15; 4 km, 12 am, 9 rm, 12 am, 4 km
Varv 16: 4 km, 12 rm, 9 am, 12 rm, 4 km
Varv 17; 4 km, 11 am, 11 rm, 11 am, 4 km
Varv 18: 4 km, 11 rm, 11 am, 11 rm, 4 km
Varv 19; 4 km, 10 am, 13 rm, 10 am, 4 km
Varv 20: 4 km, 10 rm, 13 am, 10 rm, 4 km
Varv 21; 4 km, 9 am, 4 rm, 1 am, 5 rm, 1 am, 4 rm, 9 am, 4 km
Varv 22: 4 km, 9 rm, 15 am, 9 rm, 4 km
Varv 23; 4 km, 8 am, 5 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 5 rm, 8 am, 4 km
Varv 24: 4 km, 8 rm, 17 am, 8 rm, 4 km
Varv 25; 4 km, 7 am, 6 rm, 3 am, 1 rm, 3 am, 6 rm, 7 am, 4 km
Varv 26: 4 km, 7 rm, 19 am, 7 rm, 4 km
Varv 27; 4 km, 6 am, 7 rm, 7 am, 7 rm, 6 am, 4 km
Varv 28 4 km, 6 rm, 21 am, 6 rm, 4 km
Varv 29: 4 km, 5 am, 4 rm, 5 am, 5 rm, 5 am, 4 rm, 5 am, 4 km
Varv 30: 4 km, 5 rm, 23 am, 5 rm, 4 km
Varv 31: 4 km, 4 am, 6 rm, 3 am, 7 rm, 3 am, 6 rm, 4 am, 4 km
Varv 32: 4 km, 4 rm, 25 am 4 rm, 4 km
Varv 33: 4 km, 3 am, 8 rm, 2 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 8 rm, 3 am, 4 km
Varv 34: 4 km, 3 rm, 27 am 3 rm, 4 km
Varv 35: 4 km, 2 am, 10 rm, 1 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 1 am, 10 rm, 2 am, 4 km
Varv 36: 4 km, 2 rm, 29 am, 2 rm, 4 km
Nu Vänder du och stickar likadant tillbaka d v s varv 33+34, sedan varv 31+32 osv Varven hör ihop i par. När du kommit tillbaka hela vägen så du stickat t o m varv 5+6, så avslutar du med 4 räta varv. Avmaska samtidigt som du stickat det sista varvet

Avmaska alla trådar och du är färdig.