Hildurs adventskalender 2021 – Lucka nr 2

Lucka 2 – Disktrasan Lucia


Material: 1 nystan Soft Cotton à 50g färg: Lime (8847)
Stickor: stickor nr 4, rundsticka eller strumpsticka
Storlek: 25 x 27 cm
Stickfasthet: 10 x 10 cm, 18 maskor och 26 varv i mönsterstickning.

Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska,
am = avig maska
km= kantmaska stickas alltid räta
** betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönster
Lägg upp 46 maskor.
Sticka 3 varv rätstickning

Varv 4: 4 km, rm tills 4 m kvar, 4 km
Varv 5: (Avigsidan) 4 km, am tills 4 maskor kvar, 4 km. Alla aviga varv stickas på detta sätt.
Varv 6: 4 km, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 29 rm, 4 km
Varv 8 och 10: som varv 6
Varv 12: 4 km, 2 rm, 7 am, 29 rm, 4 km
Varv 14: som varv 12
Varv 16: 4 km, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 26 rm, 4 km
Varv 18 och 20 som varv 16
Varv 22: 4 km, 3 rm, 5 am, 2 rm, 2 am, 26 rm, 4 km
Varv 24: 4 km, 4 rm, 3 am, 3 rm, 2 am, 26 rm, 4 km
Varv 26: 4 km, 10 rm, 2 am, 2 rm, 5 am, 19 rm, 4 km
Varv 28: 4 km, 10 rm, 2 am, 1 rm, 7 am, 18 rm, 4 km
Varv 30: 4 km, 13 rm, 2 am, 3 rm, 2am, 18 rm, 4 km
Varv 32+34: 4 km, 10 rm, 2 am, 6 rm, 2 am, 18 rm, 4 km
Varv 36: 4 km, 18 rm, 2 am, 2 rm, 5 am, 11 rm, 4 km
Varv 38: 4 km, 18 rm, 2 am, 1 rm, 7 am, 10 rm, 4 km
Varv 40: 4 km, 13 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 1 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 10 rm, 4 km
Varv 42: 4 km, 13 rm, 7 am, 1 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 10 rm , 4 km
Varv 44: 4 km, 14 rm, 5 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 10 rm , 4 km
Varv 46 + 48: 4 km, 21 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 1 rm, 7 am, 2 rm, 4 km
Varv 50 + 52 + 54: 4 km, 21 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 6 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Varv 56+58+60+62+64: 4 km, 34 rm, 2 am, 2 rm, 4 km
Sticka varv 65 avigt

Avsluta med 3 rätstickade varv, avmaska samtidigt som du stickar på det sista varvet. Fäst alla trådar och du är färdig.