Hildurs Adventskalender 2021 – LUCKA 1

Lucka 1 – Disktrasa med rutor

Material: 1 nystan Soft Cotton à 50g färg: röd (8808)

Stickor: stickor nr 4, rundsticka eller strumpsticka

Storlek: 21 x 24 cm

Stickfasthet: 10 x 10 cm, 19 maskor och 25 varv i mönsterstickning.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska,
am = avig maska
km= kantmaska stickas alltid räta.
* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönster

Lägg upp 39 maskor

Sticka 4 varv rätstickning

Varv 1 (Avigsidan): 3 km, * 3 rm, 3 am * tills 6 m kvar, 3 rm, 3 km

Varv 2: 3 km, * 3 am, 3 rm * tills 6 m kvar, 3 am, 3 km

Varv 3: som varv 1

Varv 4 + 6 + 8 + 10: som varv 1

Varv 5 + 7 + 9: som varv 2

Sticka varv 1-10 totalt 5 ggr

Sticka sedan varv 1-3 ytterligare 1 gång

Avsluta med 4 rätstickade varv, avmaska samtidigt som du stickar det sista varvet.

Fäst trådarna och du är färdig!