Disktrasa i midsommartid

Disktrasa i midsommar

Material: ett nystan Soft Cotton (100% bomull) från Järbo Garn 50 g, färg: Strong Pink 8825

Stickor: Jumper- eller rundsticka strl 4

Storlek: ca 28 x 23 cm

Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 18 maskor och 28 varv.

Förkortningar och förklaringar:

Km = Kantmaska

rm = rät maska

am = avig maska

omsl = omslag

Följande förkortningar är olika varianter av minskningar:

SSK = (slip, slip, knit – En vanlig engelsk stickterm) Lyft en maska som om den skulle stickas rät, lyft ytterligare en maska som om den skulle stickas rät, för tillbaka dem på vänsterstickan och sticka ihop dem i bakre maskbågen. (minskar en maska) Om du är mer bekväm med en överdragshoptagning öhpt, så gör den istället. Varje gång det står SSK kan du göra ödhpt istället!

ödhpt = Överdragsihoptagning, lyft en maska, sticka nästa maska rät, dra den lyfta maskan över den räta.

2 rmtills = sticka 2 räta maskor tillsammans. (minskar 1 maska)

dödhpt = dubbel överdragshoptagning: lyft en maska, sticka två räta maskor tillsammans, dra den lyfta maskan över de ihopstickade maskorna (minskar 2 maskor)

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Mönstret går över 51 maskor, med fyra kantmaskor i varje sida. Dessa kantmaskor stickas alltid räta. Den sista kantmaskan på varvet stickas alltid vriden rät.

Mönster

Lägg upp 51 maskor

Sticka 4 varv rätstickning, fortsätt sedan enligt följande:

Varv 5 (Avigsidan): 4 km * am * 4 km (Alla aviga varv stickas på detta sätt om inget annat anges)

Varv 6: 4 km, 5 rm, * 2 rm tills, omsl, 8 rm* tills 12 maskor återstår, 2 rm tills, omsl, 6 rm, 4 km

Varv 8: 4 km, 4 rm, * 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 5 rm* tills 13 maskor återstår, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 4 rm, 4 km.

Varv 10: 4 km, 3 rm, * 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, ssk, 3 rm* tills 14 maskor återstår, 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, ssk, 3 rm, 4 km.

Varv 12: 4 km, 2 rm, * 2 rm tills, omsl, 5 rm, omsl, ssk, 1 rm* tills 15 maskor återstår, 2 rm tills, omsl, 5 rm, omsl, ssk, 2 rm, 4 km.

Varv 14: 4 km, 1 rm, 2 rm tills, * omsl, 7 rm, omsl, dödhpt * tills 14 maskor återstår, omsl, 7 rm, omsl, ssk, 1 rm, 4 km.

Upprepa varv 5-14 ytterligare 4 gånger (totalt 5 mönsterrapporter på hela disktrasan)

Sticka varv 5 ytterligare en gång

Avsluta sedan med 4 rätstickade varv, avmaska samtidigt som du stickar det sista varvet.

Fäst alla trådar!

Färdig!