Värmdövanten

Värmdövanten

Material: 2-trådigt garn Lickershamn från Stenkyrka spinneri drygt 50 gram av grundfärgen och drygt 30 gram av mönsterfärgen. Med 100 gram av varje färg kan du göra dig ett par går och ett par vita vantar.
Stickor: strumpstickor 2,5 mm
Storlek: damstorlek M/L
Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 26 maskor och 32 varv.

Förkortningar och förklaringar:
rm = rät maska
am = avig maska
1 ökn = en ökning. Ökningar för tummen görs vartannat varv två gånger per varv. Du ökar i maskbågen mellan två maskor. Den första ökningen på varvet görs genom att stickan förs in bakifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Den andra ökningen på varvet görs genom att stickan förs in framifrån genom maskbågen och stickas sedan vriden rät. Alternativt så gör du på det sätt som du gillar bäst.
SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.
Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)
2 rm tills = 2 räta maskor tillsammans

TIPS!
Var konsekvent med hur du håller garnet så att samma färg alltid är dominant. Om du stickar på amerikanskt vis med en färg i varje hand ska du i detta mönster alltid ha grundfärgen i vänster hand. Om du stickar med två trådar i samma hand så ska grundfärgen alltid vara närmast stickningen. Om du är konsekvent med vilken färg som är dominant så får din vante ett jämnare mönster.

Mönster
Vänster vante:
Lägg upp 48 maskor och sticka sedan ett varv rätt och ett varv avigt innan du sätter ihop maskorna till en ring, fördela maskorna jämt på stickorna efter dessa två varv. (12 maskor på varje) och börjar sticka enligt diagrammet från varv 3. Var försiktig så att garnet inte snor sig när du sätter ihop det till en ring. (Diagrammen finns sist i mönstret)
Du börjar med ökningarna för tumkilen från varv 30. Ökningarna sker på sticka nr 2 över de sista 3 maskorna på varvet. Du stickar alltså 9 maskor, gör en ökning, stickar tills du har en maska kvar på stickan, gör en ökning och fortsätter sedan enligt mönstet. Ökningarna för tumkilen sker vartannat varv och görs enligt beskrivningen ovan. Rutmönstret på tumkilen ska följa diagrammet för tumkilen.

När du stickat varv 48 så sätter du tumkilens 22 maskor på en tråd och lägger upp 2 nya maskor i tumgreppet. Fortsätt sedan sticka enligt mönstret t o m varv 77.

Nu är det dags att börja minska. På sticka 1 och 3 stickar du 1 rm, 1 ssk och fortsätter sedan enligt mönstret, på sticka 2 och 4 stickar du tills du har 3 maskor kvar på stickan, 2 rm tills, 1 rm. Du minskar därmed 4 maskor på vartannat varv tills du har 8 maskor kvar på varje sticka = t o m varv 84. Därefter sker minskningarna varje varv tills du har 8 maskor kvar totalt – 2 på varje sticka. Klipp av tråden och dra igenom de kvarvarande maskorna.

Tummen:
Plocka upp 2 nya maskor i tumgreppet och fördela sedan de 22 maskorna du tidigare satte på en tråd för tummen. Det blir totalt 24 maskor d v s 6 maskor per sticka. Sticka enligt diagrammet för tummen (vänster vante) tills du stickat 13 varv då minskar du på samma sätt som för vanten, men varje varv denna gång. Du stickar bara i grundfärgen när minskningarna på tummen börjat. Minskningarna sker på varje varv tills du har 8 maskor kvar. Klipp av tråden och dra igenom garnet.

Höger vante:
Lägg upp 48 maskor och sticka sedan ett varv rätt och ett varv avigt innan du sätter ihop maskorna till en ring, fördelar maskorna jämt på stickorna (12 maskor på varje) och börjar sticka enligt diagrammet från varv 3. Var försiktig så att garnet inte snor sig när du sätter ihop det till en ring. (Diagrammen finns sist i mönstret)

Du börjar med ökningarna för tumkilen från varv 30. Ökningarna sker på sticka nr 3 över de första 3 maskorna på varvet. Du stickar alltså 1 maska, gör en ökning, stickar tills du har 9 maskor kvar på stickan, gör en ökning och fortsätter sedan enligt mönstet. Ökningarna för tumkilen sker vartannat varv och görs enligt beskrivningen ovan. Rutmönstret på tumkilen ska följa diagrammet för tumkilen.

När du stickat varv 48 så sätter du tumkilens 22 maskor på en tråd och lägger upp 2 nya maskor i tumgreppet. Fortsätt sedan sticka enligt mönstret t o m varv 77.

Nu är det dags att börja minska.  På sticka 1 och 3 stickar du 1 rm, 1 ssk och fortsätter sedan enligt mönstret, på sticka 2 och 4 stickar du tills du har 3 maskor kvar på stickan, 2 rm tills, 1 rm. Du minskar därmed 4 maskor på vartannat varv tills du har 8 maskor kvar på varje sticka t o m varv 84. Därefter sker minskningarna varje varv tills du har 8 maskor kvar totalt – 2 på varje sticka. Klipp av tråden och dra igenom de kvarvarande maskorna.

Tummen:

Fördela sedan de 22 maskorna du tidigare satte på en tråd för tummen och lägg sedan upp 2 maskor i tumgreppet. Det blir totalt 24 maskor d v s 6 maskor per sticka. Sticka enligt diagrammet för tummen (vänster vante) tills du stickat 13 varv då minskar du på samma sätt som för vanten, men varje varv denna gång. Du stickar bara i grundfärgen när minskningarna på tummen börjat. Minskningarna sker på varje varv tills du har 8 maskor kvar. Klipp av tråden och dra igenom garnet.

Fäst nu alla trådar och sy ihop det lilla jack du har från början av mudden när vi stickade de första två varven. Blöt gärna vantarna och spänn ut dem/blocka dem. När man stickar med två färger är det lätt att det ser mer ojämnt ut än det är och det brukar räta ut sig när man blockar vantarna.

Färdig!

Diagram:

Vänster Vante
Höger vante
Värmdövanten i vitt