Hildurs Glada Sockor

Material: 1 nystan Bambu Raggi från Järbo
Stickor: Strumpstickor 2,5
Storlek: Dam
Stickfasthet: (ej i utsträckt tillstånd.) 10 x 10 cm, 40 varv x 40 m (mönstret drar ihop sig, men är som sockor ska vara väldigt töjbart.

Dessa sockor finns att köpa som stick-kit i butiken och innehåller då garn, mönster och strumpstickor. Vill du beställa ett kit så hittar du det här. Stick-kitet finns i 6 olika färgkombinationer.

Förkortningar:
rm = rät maska,
am = avig maska
vrm = en vriden rät maska. Den blir vriden, genom att du stickar i den bakre maskbågen

SSK = slip, slip, knit. = lyft en maska som om du skulle sticka den rät, lyft nästa maska på samma sätt, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. (minskar en maska) Alternativt gör du en ödhpt.

Ödhpt = överdragsihoptagning = lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta maskan över den räta (minskar en maska)

2 am tills = sticka ihop 2 maskor avigt (minskar en maska)

2 rm tills = sticka ihop 2 maskor rätt (minska en maska)

lyft en mgb = Du lyfter en maska som om den skulle stickas avigt med garnet bakom arbetet.

Fläta = En fläta stickas över 4 maskor så här: Sätt två maskor på en hjälpsticka framför arbetet, sticka nästa 2 rm, sticka 2 rm från hjälpstickan. Det går alldeles utmärkt att sticka flätor utan hjälpsticka. Det finns lite olika varianter som du kan hitta på nätet. Som vanligt gör du på det sätt som passar dig bäst.

Korsad vrm = korsad maska, stickas så här: sticka först den andra maskan på vänster sticka vriden rät bakom den första maskan, och sedan den första maskan vriden rät, och lyft sedan av maskorna från vänster sticka. Den första maskan ska korsas framför maska nr två men fortfarande ska båda stickas vriden rät.

* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Skaftet:
Lägg upp 64 maskor på stickor 2,5 och fördela dem på fyra stickor, slut till en ring utan att vrida maskorna och börja sticka från varv 1:

Varv 1-16: *1 am, 4 rm, 2 am, 2 vrm, 2 am, 4 rm, 1 am * upprepa varvet ut

Sticka enligt ovan de första 16 varven, sedan fortsätter flätmönstret enlig följande:

Flätmönster:
Varv 1: * 1 am, fläta, 2 am, korsad vrm, 2 am, fläta, 1 am* upprepa varvet ut
Varv 2-5: * 1 am, 4 rm, 2 am, 2 vrm, 2 am, 4 rm, 1 am* upprepa varvet ut
Varv 6: *1 am, fläta, 2 am, 2 vrm, 2 am, fläta, 1 am* upprepa varvet ut
Varv 7-10: * 1 am, 4 rm, 2 am, 2 vrm, 2 am, 4 rm, 1 am* upprepa varvet ut

Sticka varv 1-10 ytterligare 3 gånger och sedan varv 1-5 ytterligare en gång.

Hälkappa:
Hälkappan stickas över sticka 1 och 2. För över alla maskor på dessa två stickor till en sticka och sticka enligt följande:

Varv 1: *1 rm, lyft en mgb* upprepa varvet ut
Varv 2: alla maskor aviga
Varv 3: *lyft en mgb, 1 rm * upprepa varvet ut.
Varv 4: alla maskor aviga

Upprepa tills hälkappan mäter ungefär 6 cm. Se till att du avslutar när du är på varv 4.

Hälen:
Varv 1: 20 rm, ssk, 1 rm, vänd
Varv 2: lyft 1 maska, 9 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 3: lyft 1 maska, 10 rm, ssk, 1 rm Vänd
Varv 4: lyft 1 maska, 11 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 5: lyft 1 maska, 12 rm, ssk, 1 rm Vänd
Varv 6: lyft 1 maska, 13 am, 2 am tills, 1 am Vänd
Varv 7: lyft 1 maska 14 rm, ssk, 1 rm. Vänd
Varv 8 lyft 1 maska, 15 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 9: lyft 1 maska, 16 rm, ssk, 1 rm. Vänd
Varv 10: lyft 1 maska, 17 am, 2 am tills, 1 am. Vänd
Varv 11: lyft 1 maska, 18 rm, ssk Vänd
Varv 12: lyft 1 maska, 18 am, 1 am tills Vänd

Du har nu 20 maskor kvar på hälstickan samt 16 maskor på sticka 3 och 4.

Hälkil:
Sticka 10 rm. Nu är du mitt under hälen och här börjar fr o m nu alla varv samt sticka nummer 1:

Sticka 1: sticka 10 rm och plocka upp 18 maskor längs sidan. (28 maskor)
Sticka 2 + 3: fortsätt enligt flätmönstret (se ovan) du ska börja på varv 6.
Sticka 4: plocka upp 18 maskor längs den andra sidan, 10 rm (28 maskor)

Du har nu totalt 88 maskor

Sticka nu som följer:
Sticka 1: rm tills 3 maskor kvar, 2 rm tills, 1 rm
Sticka 2 och 3: fortsätt enligt flätmönstret
Sticka 4: 1 rm, ssk, rm stickan ut.

Minska på detta sätt 2 maskor vartannat varv på sticka 1 och 4 tills du har 16 maskor kvar. De varv när du inte gör en minskning stickar du alla maskor räta på dessa två stickor.

Foten:
Sticka nu rakt tills foten mäter 20 cm, eller önskad längd, Du slätstickar över sticka 1 och 4 och stickar enligt flätmönstret över sticka 2 och 3. Det blir ca 4 flätmönsteromgångar. Sluta när du stickat varv 10.

Tån:
Sticka 1 och 3: Sticka till 3 maskor återstår, ssk, 1 rm
Sticka 2 och 4: 1 rm, 2 rm tills, resten räta maskor

Gör denna minskning vartannat varv, övriga varv stickas alla maskor räta. Upprepa tills 20 maskor återstår. (5 på varje sticka)

Sticka 5 rm på sticka 1, sätt alla maskor på sticka 1 och 4 på en sticka och alla maskor på sticka 2 och 3 på en annan sticka. Nu ska du vända arbetet ut och in. Detta kan vara lite knepigt med långa stickor men det går om man trixar lite, alternativ så kan du först sätta maskorna på två säkerhetsnålar och sedan vända arbetet ut och in, så att du inte tappar någon maska.

När du har arbetet ut och in, med stickorna parallella och räta ligger mot räta, så tar du en tredje sticka och gör nu följande avmaskning, Sticka ihop 1 maska från den främre stickan med en från den bakre stickan rätt. Sticka ihop nästa två maskor på samma sätt. Dra sedan den första maskan på höger sticka över den andra maskan. Fortsätt på samma sätt tills alla maskor är avmaskade. Dra tråden genom den sista maskan.

Fäst alla trådar och sticka sedan en till likadan socka.

Färdig!