Sjal i tre nyanser av grått

Sjal i tre nyanser av grått

Sjal i tre nyanser av grått

Material: Tartan 3 från Fonty, 4 nystan – 1 nystan ljusgrå 428-2016, 2 nystan mellangrå 428-2017, 1 nystan mörkgrå 428-2018

Stickor: nr 4 – rundsticka minst 80 cm.

Stickfasthet: 18 m x 29 varv ger 10 x 10 cm

Storlek: Sjalen är 125 cm ca från udd till udd och ca 60 cm från nacke till sjaludd. Vi mätte den utan att blocka den.

Sjalen stickas från nacken och nedåt i tre olika delar. Mittenmaskorna stickas som en fläta över fyra maskor och kommer att refereras till som mittenmaskorna, flätmaskorna och flätan i mönstret nedan.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska
am = avig maska
km = kantmaska. Dessa maskor stickas alltid räta. För en tajtare slutmaska, sticka gärna den sista maskan på raden vriden rät, d v s i bakre maskbågen.
omsl = omslag
SSK = (slip, slip, knit – En vanlig engelsk stickterm) Lyft en maska som om den skulle stickas rät, lyft ytterligare en maska som om den skulle stickas rät, för tillbaka dem på vänsterstickan och sticka ihop dem i bakre maskbågen. (minskar en maska) Om du är mer bekväm med en överdragshoptagning öhpt, så gör den istället. Varje gång det står SSK kan du göra öhpt istället!
Öhpt = Överdragtshoptagning. Lyft en maska, sticka nästa maska rät, lyft den lyfta maskan över den räta (minskar 1 maska)
2 rm tills = sticka 2 räta maskor tillsammans. (minskar 1 maska)
ökn = ökning, sticka först i den främre sedan i den bakre maskbågen (ökar 1 maska) eller använd den ökning du gillar bäst.
2 korsade = sticka först den andra maskan på vänster sticka rät bakom den första maskan, och sedan den första maskan rät, och lyft sedan av maskorna från vänster sticka. Den första maskan ska korsas framför maska nr två.
fläta = Flätan görs över 4 maskor. Sätt två maskor på en hjälpsticka och lägg den framför arbetet, sticka 2 rm, sticka sedan de 2 från hjälpstickan räta. Det går alldeles utmärkt att även sticka flätor utan hjälpsticka.
* * betyder att det som står mellan dessa två * ska upprepas

Mönster:

Uppstartsvarv:
Lägg upp 4 maskor på stickor 4 med det ljusgrå garnet
Sticka 9 räta varv
Sticka 4 rm, vrid arbetet ett kvarts varv och plocka upp 4 maskor längs långsidan i varje “ås” från ett avigt varv, vrid arbetet ett kvarts varv och plocka upp ytterligare 4 i uppläggningen (12 maskor)

Del 1:
Varv 1: 4 km omsl, 4 rm, omsl , 4 km
Varv 2: och alla aviga varv, 4 km, am tills 4 maskor kvar, 4 km
Varv 3: 4 km, omsl, rm, omsl, 4 rm, omsl, rm, omsl, 4 km
Varv 5: 4 km, omsl, 3 rm, omsl, 4 rm, omsl, 3 rm, omsl, 4 km
Varv 7: 4 km, omsl, 5 rm, omsl, fläta, omsl, 5 rm, omsl, 4 km
Varv 9: 4 km, (omsl, 3 rm, omsl, ssk, 2 rm, omsl,) 4 rm, upprepa det som står inom parentesen, 4 km
Varv 11: 4 km, (omsl, 2 rm, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 2 rm, omsl), fläta, upprepa det som står inom parentesen, 4 km.
Varv 13: 4 km, (omsl, 4 rm, 2 rm tills, omsl, 5 rm, omsl,) 4 rm, upprepa det som står inom parentesen, 4 km
Varv 15: 4 km, (omsl, 13 rm, omsl,) fläta, upprepa det som står inom parentesen, 4 km.
Varv 17: 4 km, (omsl, 3 rm, omsl, ssk, 6 rm, omsl, ssk, 2 rm, omsl,) 4 rm, upprepa det som står inom parentesen, 4 km
Varv 19: 4 km, (omsl, 2 rm, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 3 rm, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 2 rm, omsl,) fläta, Upprepa det som står inom parentesen, 4 km
Varv 21: 4 km, (omsl, 4 rm, 2 rm tills, omsl, 6 rm, 2 rm tills, omsl, 5 rm, omsl) 4 rm, upprepa det som står inom parentesen, 4 km.
Varv 23: 4 km, omsl, rm till mittenmaskorna med flätan, omsl fläta omsl, rm till kantmaskorna, omsl, 4 km.
Varv 25: 4 km, omsl, 3 rm, ( omsl, ssk, 6 rm) tills 4 maskor kvar till flätan, omsl, ssk, 2 rm, omsl, 4 rm, omsl, 3 rm, ( omsl, ssk, 6 rm) tills 4 maskor kvar till kantmaskorna, omsl, ssk, 2 rm, omsl, 4 km.
Varv 27: 4 km, omsl. 2 rm, (2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 3 rm) tills 7 maskor kvar till flätan, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 2 rm, omsl, fläta, omsl. 2 rm, (2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 3 rm) tills 7 maskor kvar till kantmaskorna, 2 rm tills, omsl, rm, omsl, ssk, 2 rm, omsl, 4 km.
Varv 29: 4 km, omsl, 4 rm, (2 rm tills, omsl, 6 rm) tills 7 maskor kvar till flätan, 2 rm tills, omsl, 5 rm, omsl, 4 rm, omsl, 4 rm, (2 rm tills, omsl, 6 rm) tills 7 maskor kvar till kantmaskorna, 2 rm tills, omsl, 5 rm, omsl, 4 km

Upprepa varv 23-30, 5 ggr, sedan varv 23-24 ytterligare en gång till 154 maskor

Byt färg till den mellangrå nyansen

Mellanvarv:
Varv 1
: 4 km, omsl, rm till mittenmaskorna med flätan, omsl, 4 rm, omsl, rm till kantmaskorna, omsl, 4 km.
Varv 2: 4 km, * rm * till flätan, 4 am, * rm * till kantmaskorna, 4 km
Varv 3: 4 km, omsl * 2 rm tills, omsl * tills 1 maska kvar till flätan, 1 rm, omsl, 4 rm, omsl * 2 rm tills, omsl * tills 1 maska kvar till kantmaskorna, 1 rm, omsl, 4 km
Varv 4: som varv 2

Del 2:
Varv 1: 4 km, omsl, * rm * till flätan, omsl, 4 rm, omsl * rm * till kantmaskorna, omsl, 4 km
Varv 2: och alla aviga varv, 4 km, am tills 4 maskor kvar, 4 km
Varv 3: 4 km, omsl, * rm * till flätan, omsl, fläta, omsl * rm * till kantmaskorna, omsl, 4 km
Varv 5: 4 km, omsl, * 2 rm, 2 rm tills, omsl, 2 rm * tills en maska kvar innan flätmaskorna, 1 rm, omsl, 4 rm, omsl, * 2 rm, 2 rm tills, omsl, 2 rm * tills en maska kvar innan kantmaskorna, 1 rm, omsl, 4 km.
Varv 7: som varv 3
Varv 9: som varv 1
Varv 11: 4 km, omsl, * 2 rm, 2 rm tills, omsl, 2 rm * 1 rm, omsl fläta omsl, * 2 rm, 2 rm tills, omsl, 2 rm * 1 rm, omsl, 4 km.

Sticka varv 1-12 4 gånger. Sedan varv 1-3 ytterligare en gång 266 maskor

Mellanvarv:
Varv 1 (avigsidan): 4km, * rm * till flätan, 4 am, * rm * till kantmaskorna, 4 km
Varv 2: 4 km, omsl * 2 rm tills, omsl * tills 1 maska kvar till flätan, 1 rm, omsl, 4 rm, omsl * 2 rm tills, omsl * tills 1 maska kvar till kantmaskorna, 1 rm, omsl, 4 km
Varv 3: som varv 1
270 maskor

Sjalen med alla sina tre olika delar

Ökningsvarv:
4 km, omsl, räta maskor till flätan, öka samtidigt 40 maskor jämnt fördelade på första halvan av sjalen, omsl, fläta, omslag, räta maskor till km, öka samtidigt 40 maskor jämnt fördelade på andra halvan, omsl, 4 km. Totalt 354 maskor.

Byt till mörkgrått garn

Del 3:
I denna del är varje varv utskrivet – även de aviga. Instruktionen finns även som diagram längre ner.

Varv 1 (avigsidan) 4 km,* 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am * tills 2 maskor kvar till flätan, 2 rm, 4 am, * 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 6 maskor kvar, 2 rm, 4 km

Varv 2: 4 km, omsl 2 am, * 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am *, tills du är vid flätmaskorna, omsl, 4 rm, omsl 2 am * 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am *, tills du har 4 maskor kvar, omsl, 4 km.

Varv 3: 4 km, 1 am,* 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am * tills 3 kvar till flätan, 2 rm,
6 am, * 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 7 maskor kvar, 2 rm, 1 am, 4 km

Varv 4: 4 km, omsl 1 rm, 2 am, * 2 korsade, 2 am, 2 korsade, 2 am, 3 rm, 2 am * tills du har en maska kvar till flätmaskorna, 1 rm, omsl, fläta, omsl 1 rm, 2 am * 3 rm, 2 am, 2 korsade, 2 am, 2 korsade, 2 am *, tills 5 maskor kvar, 1 rm, omsl, 4 km

Varv 5: 4 km, 2 am,* 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am* tills 4 maskor kvar till flätmaskorna, 2 rm, 8 am * 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 8 maskor kvar, 2 rm, 2 am, 4 km

Varv 6: 4 km, omsl, 2 rm, 2 am *2 korsade, 2 am, 2 korsade, 2 am, 3 rm, 2 am * tills du har 2 maskor kvar till flätan, 2 rm, omsl, 4 rm, omsl 2 rm, 2 am, * 3 rm, 2 am, 2 korsade, 2 am, 2 korsade, 2 am * tills 6 maskor kvar, 2 rm, omsl, 4 km

Varv 7: 4 km, 3 am,* 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am* tills 5 maskor kvar till flätmaskorna, 2 rm, 2 am, 1 rm, 4 am, 1 rm, 2 am, * 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 9 maskor kvar, 2 rm, 3 am, 4 km.

Varv 8: 4 km, omsl, 3 rm, 2 am, * 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am * tills 3 maskor kvar till flätan, 2 rm, 1 am, omsl, fläta, omsl, 1 am, 2 rm, 2 am * 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 7 maskor kvar, 3 rm, omsl, 4 km

Varv 9: 4 km, 1 rm, 3 am,* 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am* tills 6 maskor kvar till flätmaskorna, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 am, 2 rm, 2 am, * 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 10 maskor kvar, 2 rm, 3 am, 1 rm, 4 km.

Varv 10: 4 km, omsl, 1 am, 3 rm, 2 am, * 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am * tills 4 maskor kvar till flätan, 2 rm, 2 am, omsl, 4 rm, omsl, 2 am, 2 rm, 2 am * 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 8 maskor kvar, 3 rm, 1 am, omsl, 4 km

Varv 11: 4 km, 2 rm, 3 am,* 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am* tills 7 maskor kvar till flätmaskorna, 2 rm, 2 am, 2 rm, 6 am, 2 rm, 2 am, * 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 11 maskor kvar, 2 rm, 3 am, 2 rm, 4 km.

Varv 12: 4 km, omsl, 2 am, 3 rm, 2 am, * 2 korsade, 2 am, 2 korsade, 2 am, 3 rm, 2 am * tills 5 maskor kvar till flätan, 2 korsade, 2 am, 1 rm, omsl, fläta, omsl, 1 rm, 2 am, 2 korsade, 2 am * 3 rm, 2 am, 2 korsade, 2 am, 2 korsade, 2 am * tills 9 maskor kvar, 3 rm, 2 am, omsl, 4 km.

Varv 13: 4 km, 1 am, 2 rm, 3 am,* 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am* tills 8 maskor kvar till flätmaskorna, 2 rm, 2 am, 2 rm, 8 am, 2 rm, 2 am, * 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 12 maskor kvar, 2 rm, 3 am, 2 rm, 1 am, 4 km.

Varv 14: 4 km, omsl, 1 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, * 2 korsade, 2 am, 2 korsade, 2 am, 3 rm, 2 am * tills 6 maskor kvar till flätan, 2 korsade, 2 am, 2 rm, omsl, 4 rm, omsl, 2 rm, 2 am, 2 korsade, 2 am * 3 rm, 2 am, 2 korsade, 2 am, 2 korsade, 2 am * tills 10 maskor kvar, 3 rm, 2 am, 1 rm, omsl, 4 km.

Varv 15: 4 km, 2 am, 2 rm, 3 am,* 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am* tills 9 maskor kvar till flätmaskorna, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 1 rm, 4 am, 1 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, * 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 13 maskor kvar, 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 4 km.

Varv 16: 4 km, omsl, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, * 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am * tills 7 maskor kvar till flätan, 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 am, omsl, fläta, omsl, 1 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 11 maskor kvar, 3 rm, 2 am, 2 rm, omsl, 4 km.

Varv 17: 4 km, 1 rm, 2 am, 2 rm, 3 am,* 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 3 am* tills 10 maskor kvar till flätmaskorna, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 4 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, * 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am * tills 14 maskor kvar, 2 rm, 3 am, 2 rm, 2 am, 1 rm, 4 km.

Varv 18: avmaskningsvarv. Sticka rät på rät och avig på avig och avmaska samtidigt.

Sjalens udd