Ruts filt

Ruts filt

Ruts filt

MaterialSoft Cotton ca 250g – 5 nystan Färg: Pastel Lilac 8886

Stickor: rundsticka nr 4,5 mm

Storlek: ca 50 x 65 cm.

Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, ca 18 maskor och 25 varv.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska
am = avig maska
km = kantmaska, Kantmaskorna stickas alltid räta. Den sista kantmaskan på varvet stickas alltid vriden rät, d v s du stickar den i bakre maskbågen.
* * betyder att det som skrivits mellan de två * ska upprepas.

Du kan köpa Ruts filt i butiken i önskad färg som stick-kit i butiken.

Ruts filt har en kant av räta maskor

Mönster

Lägg upp 92 maskor på stickor 4,5 och börja med att sticka 3 räta varv. Följ sedan mönstret nedan:

Varv 1: Alla rm (rätsidan)

Varv 2: 6 km, am tills sex maskor återstår, 6 km

Varv 3: 6 km *2 rm, 4 am* upprepa tills 8 maskor återstår, 2 rm, 6 km

Varv 4: 6 km * 2 am, 4 rm* upprepa tills 8 maskor återstår, 2 am, 6 km

Varv 5: som varv 3

Varv 6: som varv 4

Varv 7: som varv 1

Varv 8: som varv 2

Varv 9: 6 km, 3 am *2 rm, 4 am* upprepa tills 11 maskor återstår, 2 rm, 3 am, 6 km

Varv 10: 6 km, 3 rm * 2 am, 4 rm* upprepa tills 11 maskor återstår, 2 am, 3 rm, 6 km

Varv 11: som varv 9

Varv 12: som varv 10

Sticka dessa 12 varv totalt 13 gånger, då mäter filten lite drygt 60 cm. Tänk på att stickfastheten avgör hur många repetitioner du kan göra av varv 1-12. Det viktiga är att du säkerställer att du har tillräckligt mycket garn för att göra avslutningen.

Avslutning:
Nu upprepar du varv 1-6 ytterligare en gång. Sticka sedan 4 räta varv och avmaska sedan arbetet från rätsidan.

Fäst trådarna och din filt är färdig!

Ruts filt