Almas mössa – New Edition

Mössan Alma – New Edition

Material: två nystan Edition 3 ifrån Schoppel, á 50 g. Mössan väger knappt 60 gram. Två nystan räcker dock till både mössan och Almas muddar. Färg: Tante Emma (2361), rundsticka nr 3,5 mm

Storlek: dam

Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 26 maskor och 42 varv.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska

am = avig maska

2 rm tills = Sticka ihop 2 räta maskor (minskar 1 maska)

2 am tills = sticka ihop 2 aviga maskor (minskar 1 maska)

Denna mössa finns att köpa som stick-kit i butiken, då får du med garn, och mönster. 

Mönster

Lägg upp 108 maskor på rundsticka 3,5 och sticka 2 rm, 2 am i 10 varv.

Sticka sedan som följer

Varv 1: *4 rm, 2 am * varvet ut

Varv 2: 1 am, * 4 ram, 2 am* tills fem maskor återstår, 4 rm 1 am

Varv 3: 2 am, * 4 rm, 2 am* tills fyra maskor återstår, 4 rm

Varv 4: 1 rm, 2 am, * 4 rm, 2 am* tills tre maskor återstår, 3 rm

Varv 5: 2 rm, 2 am, * 4 rm, 2 am * tills 2 maskor återstår, 2 rm

Varv 6: 3 rm, 2 am, * 4 rm, 2 am* tills 1 maska återstår, 1 rm

Upprepa varv 1–6 tills mössan är ungefär 22-23 cm. Avsluta med varv 6.

Avslutning

Minska i vartannat mönsterparti på följande sätt.

Varv 1: *2 rm, 2rm tills, 2 am, 4 rm, 2 am * varvet ut (99 maskor)

Varv 2: 1 am, * 3 rm, 2 am, 4 rm, 2 am* tills det är 10 maskor kvar 3 rm, 2 am, 4 rm, 1 am

Varv 3: 2 am *3 rm, 2 am, 2 rm, 2rm tills, 2 am * tills 8 maskor återstår, 3 rm, 2 am, 2 rm, 2rm tills (90 maskor)

Varv 4: 1 rm, * 2 am, 3 rm * tills det är 4 maskor kvar, 2 am, 2 rm

Varv 5: 2 rm, * 1 am, 2 am tills, 2 rm, 2 am, 3 rm * tills det är 8 maskor kvar, 1 am, 2 am tills, 2 rm, 2 am, 1 rm (81 maskor)

Varv 6: * 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am *

Varv 7: 2 am tills * 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 am, 2 am tills * tills du har 7 maskor kvar, 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 am (72 maskor)

Slutligen stickas två varv med två räta maskor tillsammans varvet ut. Då har du 18 maskor kvar. Klipp av tråden och dra den igenom alla kvarvarande maskor och fäst den. Fäst övriga trådar och du har dig en färdig mössa.

Tips!

Om du behöver ändra mössans storlek så minska eller öka med 12 maskor. Du kan följa mönstret ändå, antalet maskor du har efter avmaskningsvarven kommer dock inte att stämma med det som står i mönstret. Tänk på att ändring av mössans storlek påverkar hur mycket garn det går åt.