Almas Muddar – New Edition

Almas muddar

Material: 1 nystan Edition 3 från Schoppel. Om du stickar Almas mössa så har du garn över till Almas muddar från nystan nummer 2. Muddarna väger lite drygt 30 gram. Färg: Tante Emma (2361) rundsticka eller strumpsticka nr 3,5 mm

Storlek: dam

Stickfasthet: i mönsterstickningen 10 x 10 cm, 26 maskor och 42 varv.

Förkortningar och förklaringar:

rm = rät maska

am = avig maska

2 rm tills = Sticka ihop 2 räta maskor (minskar 1 maska)

2 am tills = sticka ihop 2 aviga maskor (minskar 1 maska)

Sitter fint runt handleden

Mönster

Lägg upp 44 maskor på rundsticka/strumpstickor 3,5 och fördela maskorna jämnt över stickorna. Sticka sedan 2 rm, 2 am i 10 varv.

Sticka sedan enligt mönster nedan. Samtidigt som du stickar första mönstervarvet ska du öka 4 maskor jämnt fördelat på varvet. Mönstret går över 48 maskor.

Varv 1: *4 rm, 2 am * varvet ut

Varv 2: 1 am, * 4 ram, 2 am* tills fem maskor återstår, 4 rm 1 am

Varv 3: 2 am, * 4 rm, 2 am* tills fyra maskor återstår, 4 rm

Varv 4: 1 rm, 2 am, * 4 rm, 2 am* tills tre maskor återstår, 3 rm

Varv 5: 2 rm, 2 am, * 4 rm, 2 am * tills 2 maskor återstår, 2 rm

Varv 6: 3 rm, 2 am, * 4 rm, 2 am* tills 1 maska återstår, 1 rm

Upprepa varv 1–6 tills du har stickat dessa varv 7 gånger eller tills mönsterdelen mäter ca 11 cm. Avsluta med varv 6.

Avslutning

Avsluta muddarna genom att återgå till resårstickningen i 10 varv. Samtidigt som du stickar det första varvet i resårstickning så ska du minska 4 maskor jämnt fördelat på varvet. Resårstickningen går över 44 maskor. Du avmaskar samtidigt som det tionde varvet stickas.

Klipp av tråden och dra den igenom alla kvarvarande maskor och fäst den. Fäst övriga trådar. Sticka ytterligare en mudd på samma sätt och du har ett färdigt par!

Tips!

Det går att ändra muddarnas storlek. För resårdelen behöver du ett antal maskor som är delbart med 4 och för mönsterdelen ett som är delbart med 6. Om du ökar eller minskar med 12 maskor så behöver du inte tänka utan kan sticka direkt efter mönstret. Ökar eller minskar du på annat sätt så måste du anpassa resår- och mönsterstickning och öka/minska som du behöver för att mönstret ska stämma.

Almas muddar passar ihop med Almas mössa new Edition. Du får både en mössa och ett par muddar av 2 nystan av Edition 3 från Schoppel, men tänk då på att det är viktigt att hålla sig till mått och stickfasthet.

Både Almas mössa och muddar new Edition finns som stick-kit i butiken.

Almas mössa och muddar – New Edition